Arhitektonske reprezentacije 2 (bivši AR3)

Arhitektonske reprezentacije 3

Arhitektonske reprezentacije 2 je obavezni predmet na drugoj godini studija. U okviru predmeta se proučava uloga CGI (Computer-generated imagery) softvera u arhitekturi i savladavaju veštine 3D modelovanja. Softverski paket Autodesk 3ds Max, koji se danas smatra industrijskim standardom u oblasti arhitektonske vizualizacije izabran je kao alat za razvoj veština i tehnika 3D modelovanja u kontekstu primene CGI-a u arhitekturi. Ispitni rad studenata u školskim 2012-2016 obrađivao je urbanu matricu istorijskog jezgra Sombora sa kojom je osvojio I nagradu na 25. Medjunarodnom salonu urbanizma 2016 godine u u kategoriji digitalne tehnike – medijska prezentacija.  
Predmet Arhitektonske reprezentacije 2 su komplementarne sa predmetom Arhitektonska vizualizacija na na modulima Arhitektonska vizualizacija i Digitalna fabrikacija kao i master kursu Digitalne tehnike dizajn i produkcije u arhitekturi
Reprezentativne radove možete pogledati na blogu predmeta.