Studio 01 – Rhinoceros (bivši AR2)

Studio 01 - Rhinoceros je predmet u petom semestru. Cilj predmeta je da studenti nauče da razmišljaju od samog početka o svim mogućnostima koje imaju na raspolaganju u pogledu materijalizacije, primene i funkcionalnosti dizajniranog predmeta i o mogućnostima za fabrikaciju. Na taj način studenti arhitekture imaju prilike da se sretnu sa savremenim alatima za fabrikaciju kao što su 3d štampači ili CNC laserski sekači. Takođe, studenti se upoznaju sa softverskim paketom Rhinoceros koji je danas jedan od vodećih softvera u oblasti modelovanja, sa akcentom na kompleksne slobodne forme.

nastavnik:
prof. dr Vesna Stojaković

asistenti:
dr Marko Jovanović
Marko Vučić
Jelena Kićanović
Jelena Pepić

Studentski radovi