Studio 03 – BIM

Arhitektonske reprezentacije 1 je predmet u trećem semestru. Cilj predmeta je savladavanje osnova i primene BIM tehnologije i osposobljavanje studenata da naučeno primenjuju u daljem školovanju i budućoj profesionalnoj praksi. Na vežbama studenti se upoznavaju sa softverskim paketom ArchiCAD.

nastavnik:
prof. dr Predrag Šiđanin

asistent:
doc. dr Marko Lazić

Studentski radovi