Perspektiva

Perspektiva je izborni predmet u trećem semestru. Cilj predmeta je razvijanje sposobnosti prostorne vizuelizacije, prostorne imaginacije i grafičkog predstavljanja trodimenzionog prostora na perspektivnoj slici. Takođe na predmetu se razvija sposobnost detekcije i tumačenja prostornih odnosa i svojstava složenih geometrijskih oblika i njihovih geometrijskih struktura na perpsektivnoj slici. Dizajn 3D konfiguracija i grafičkog izražavanja perspektivnim slikama.

nastavnik:
prof. dr Vesna Stojaković

asistent:
m.i.a. Marko Vučić

Studentski radovi