Prezentacione makete

Maketa urbane matrice Novog Sada

Makete VELUX objekata

Maketa kampusa u Novom Sadu