Laboratorija za digitalnu fabrikaciju

Laboratorija za digitalnu fabrikaciju u arhitekturi je obrazovna i naučno-istraživačka laboratorija Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za arhitekturu, Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu. Namenjena je podršci nastavnog procesa, radu sa studentima, naučno-istraživačkom radu i saradnji sa privredom.
Digitalna fabrikacija je jedini način za eksperimentalnu proveru geometrije i strukture kompleksnih formi generisanih pomoću računara i CNC mašina i neopohodna je u oblasti arhitekture za izradu prototipova i maketa i objekata malih razmera.

Digitalna fabrikacija u arhitekturi je savremen proces proizvodnje prototipova, arhitektonskih elemenata (fasadni, zidni elementi) i elemenata za makete. Tehnologija digitalne fabrikacije omogućava preciznu izradu elemenata, čiji je geometrijski oblik sačuvan u obliku 3D modela ili crteža za fabrikaciju.
Proces digitalne fabrikacije odvija se primenom različitih mašina, a u arhitekturi se u te svrhe najčešće upotrebljava laserski sistem za sečenje, CNC glodalice i 3D printeri. Digitalna fabrikacija u arhitekturi je usko povezana sa parametarskim dizajnom koji omogućava brzu modifikaciju formi i kreiranje 3D modela koji se mogu izraditi isključivo pomoću tehnologija digitalne fabrikacije.
Oblast digitalne fabrikacije i eksperimentalni rad sa digitalno fabrikovanim modelima je od izuzetnog značaja za savremenu arhitekturu i dizajn u kojoj se proces projektovanja potpuno digitalizovan a zahtevi za izradom kompleksnih formi sve značajniji i veći. Kroz fizički realizovane modele mogu se dalje istraživati formalne, strukturalne i vizuelne karakteristike modela i mehaničke karakteristike. Dodatno, izrada prototipova je neophodna pri realizaciji većih projekata na kojima su prethodno ispitane određene karakteristike i rešeni problemi uočeni pri izradi probnih testova.

Laboratoriju za digitalnu fabrikaciju nalazi se u prostoriji 306 na 3 spratu F bloka, na Fakuletu tehničkih nauka.

Opremu u laboratoriji namenjenu korišćenju u nastavi i naučno-istraživačkom radu čine:
-Laserski sistem za sečenje i graviranje Universal Laser system PLS4.75, dimenzija 610x457mm
-3D štampač Ultimaker S5, dimenzija 330x240x300mm
-3D štampač MakerBot Replicator 2X Experimental, dimenzija 246x152x155mm

Više informacija o uslugama laserskog sečenja i 3D štampe možete naći ovde.