Usluga laserskog sečenja i 3D štampe

Postupak naručivanja usluge i materijala:

Upit sa crtežima/modelima poslati na email adresu lasersko.secenje.ddc@gmail.com. Nakon dogovora vrši se usluga sečenja ili 3D štampanja i donosite materijal ako koristite svoj. Kad se usluga izvrši dobijate uplatnicu sa naznačenim iznosom i podacima za uplatu na račun. Kad se izvrši uplata sa uplatnicom dolazite po izrađen materijal.

Cenovnik 

Lasersko sečenje:

Usluga laserskog sečenja 2500 din/sat
Usluga laserskog sečenja za studente 2100 din/sat
Materijal (pleksiglas, polistirol, pet-G, graverska plastika, balsa, šperploča, MDF, lepenka, hamer) cena na upit

3D štampa:

Usluga 3D štampe

350 din/sat

Usluga 3D štampe za studente

300 din/sat

Materijal (PLA)

5 din/gr

Ostali materijali (ABS, PVA, PET-G)

cena na upit

Uputstvo za pripremu crteža i modela:

Crteže za lasersko sečenje slati u vektorskom obliku (DWG, DXF, 3DM, AI, CRL), a za graviranje može i u rasterskom obliku (JPG, PNG i sl.). Crteže pripremiti u odgovarajućoj razmeri u milimetrima sa definisanim pozicijama u okviru dimenzija ploče matrijala. Veličina radne površine lasera je 600x450mm, pa veličina table materijala ne bi trebalo da prelazi ove dimenzije. Ostavljati razmak između elemenata i od okvira table materijala minimum 2mm. Ukoliko na istom crtežu postoji više različitih načina sečenja (totalno prosecanje, markiranje, graviranje) razdvojiti ih po layerima sa različitim bojama i sa debljinom linije Hairline (0,00mm). Ukoliko se graviraju linije sa određenom debljinom, za te leyere podesiti tačnu debljinu. Graviranje rasterskih slika je moguće samo za grayscale slike. Ukoliko na crtežu ima elemenata koji se seku od različitih materijala ili različitih debljina materijala dodatne napomene ostaviti na crtežu.

Modele za 3D štampu slati u bilo kom 3D formatu (3DM, OBJ, STL…) u odgovarajućoj razmeri u milimetrima. Zapremina radnog dela 3D štampača je 330x 240x 300mm, pa model ne bi trebalo da ima veće dimenzije. Model mora biti ispravan, zatvoren solid, sa definisanom orijentacijom tako da leži na horizontalnu ravan.