Arhitektonske reprezentacije 1

Svaki arhitektonski projekat, koliko god bio postojan u 3D prostoru, i dalje se sagledava u 2D prikazima. Zbog toga je izuzetno bitno da se studenti obuče za proces draftinga, kao način prikazivanja 3D objekata kroz 2D medijum. Međutim, potreba da se ostvare prostorni odnosi i stvori dubinska percepcija na crtežima stvara potrebu da se istražuju i 3D modeli kao i osnovne tehnike modelovanja. Na predmetu Arhitektonske reprezentacije 1 pokrivaju se osnovni termini koji su u vezi sa operativnim načinom primene računara u arhitekturi, što podrazumeva da je računar produžetak ruke u procesu draftinga i 3D modelovanja. Ove veštine razvijaće se kroz rad u programima AutoCAD za drafting i SketchUp za 3D modelovanje. Cilj predmeta je osposobiti studente za mogućnost operativnog način rada u programima, ali i razvijanje osnovnih i naprednih tehnika i veština sagledavanja prostora i prostornih odnosa elemenata na crtežu i u modelu. Završetak predmeta podrazumeva ispunjavanje predispitnih i ispitnih obaveza.

 
Izvođači nastave:

dr Marko Jovanović
apokmarko@yahoo.com

Miloš Obradović
milos.obradovic995@gmail.com

Dejan Bogavac
bogavac3de@gmail.com