Arhitektonske reprezentacije 1

Arhitektonske reprezentacije 1 je predmet koji se održava u drugom semestru osnovnih akademskih studija arhitekture. Pokriva teorijske i praktične okvire primene računara u procesu projektovanja u arhitekturi. Teorijski okvir pokriva datu temu sa aspekta stepena slobode koje korisnik ima prilikom primene određenih pristupa u projektovanju - od operativnog preko parametarskog do algoritamskog. Studenti će moći da se upoznaju sa razvojnim putem računarskih programa potrebih za ostvarivanje širokog spektra projektantskih kriterijuma, kao i sa temama koje ih pripremaju za sve predmete gde će se primenjivati neki od softvera u dizajnu. Na praktičnom delu, studenti će se upoznati sa osnovnim alatima draftinga i izrade tehničkih crteža i dokumentacije kroz program AutoCAD. Nakon toga, dati crteži kao podloge, biće primenjene za modelovanje objekata na operativnom nivou primenom softvera SketchUp . 

Izvođači nastave:

dr Marko Jovanović
apokmarko@yahoo.com

Jelena Kićanović
kicanovicj@gmail.com

Miloš Obradović
milos.obradovic995@gmail.com

Dejan Bogavac
bogavac3de@gmail.com