GiVSF

redmet Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi je izborni predmet koji se održava u osmom semestru osnovnih akademskih studija Arhitekture. Predmet pre svega služi za istraživanje širokom spektra tema, koje pokrivaju osnovne i napredne odlike geometrija složenih formi. Studenti će imati priliku da razviju viši nivo sposobnosti prostorne vizuelizacije, optimalnog grafičkog izražavanja  i identifikovanja i interpretacije prostornih odnosa izučenih prostornih oblika. Dodatno, mogu dobiti informacije o pojmovima koordinatnih sistema, generisanja i svojstava parametarskih krivih i površi, kao i teselacije ili popločanja 2D i 3D geometrije u cilju interpretacije željenih objekata primenom naprednih pristupa projektovanju.

Predmet je zamišljen da se izvodi kroz predavanja i vežbe gde se dobijaju osnovne informacije o teorijskim okvirima, nakon čega se isti primenjuju u istraživačkoj temi u okviru radionica. Na radionicama se radi na razvijanju strategija za modelovanje složenih formi primenom adekvatnih softverskih alata i standardnih geometrijskih procedura. Omogućeno je i poređenje parametarskih definicija koje će omogućiti kontrolu i jednostavnije izvođenje slobodnih struktura.

nastavnik:
dr Marko Jovanović

Studentski radovi

Katalog studentskih radova iz 2020/2021
Studentski radovi do 2020. školske godine