Studio 02 – Grasshopper

Studio 02 - Grasshopper je deo predmeta u šestom semestru. U okviru ovog predmeta proučavaju se elementi naselјa i njegovog bliskog okruženja, procenjuju se međuodnosi elemenata kako u prostornom smislu, morfološkom smislu fizičkom smislu, ekološkom, funkcionalnom, sociološkom, tako i u vizuelnom i estetskom smislu. Posebna pažnja biće posvećena: konceptu parametarskog dizajna, modelovanju korišćenjem parametara i ukazivanju na njegove prednosti. Biće objašnjen tok podataka i strategije kreiranja parametarskog algoritma, parametarsko definisanje elemenata i njihova analiza, kao i primena parametarskih modela u arhitektonskom, urbanističkom projektovanju i dizajnu.

nastavnik:
prof. dr Bojan Tepavčević

asistenti:
dr Marko Jovanović
Marko Vučić
Jelena Kićanović