Grafički dizajn (bivši Tehnike prezentacije)

Grafički dizajn je predmet u šestom semestru. Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim tehnikama za prezentaciju. Na kursu se studenti upoznaju softverskim paketom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i dr.

nastavnik:
prof. dr Petar Popović

asistenti:
Jelena Kićanović
Miloš Obradović
Jelena Pepić

Studentski radovi