Laboratorija za interaktivnu vizuelizaciju

Laboratorija za interaktivnu arhitektonsku vizualizaciju je obrazovna i naučno-istraživačka laboratorija Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za arhitekturu, Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu. Namenjena je podršci nastavnog procesa, radu sa studentima, kao i naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom.
Simulacija prostora preko odgovarajućeg medijuma je neophodna u oblasti arhitekture i stoga je osnivanje Laboratorija za interaktivnu arhitektonsku vizuelizaciju korak koji omogućava unapređenje istraživanja i nastave na Fakultetu tehničkih nauka u skladu s savremenim trendovima.

Interatkivna vizuelizacija odnosi se na primenu savremenih sistema reprezentacije prostora u kojima se koriste digitalne tehnologije radi ostvarivanja složenog načina prezentacije i maksimalnog uključivanja korisnika u virtuelno okruženje. Laboratorija za interaktivnu arhitektonsku vizuelizaciju namenjena je razvoju tehnologije virtualne realnosti i proširene stvarnosti.
Tehnologija virtuelne realnosti omogućuje trodimenzionalnu reprezentaciju okruženja, kod koje se korišćenjem stereoskopije kreira uslov za percepciju dubine virtuelnog okruženja. Stereoskopske projekcije 3D modela prikazane su putem odgovarajućih digitalnih uređaja koji reaguju na pokrete korisnika, te korisnik dobija utisak da se nalazi u 3D okruženju, a u toku vremena može da menja poziciju iz koje posmatra prostor. Osim toga, modeli u virutelanoj realnosti mogu na različite načine reagovati na reakcije korisnika, što čini ovu vrstu prezentacije interaktivnom, odnosno promenljivpm i prilagodljivom.
Proširena stvarnost je tehnologija prikazivanja virtuelnog modela i realnog okruženja na istom uređaju. Na taj način moguće je stvoriti iluziju preklapanja koja pomaže korisniku da percipira virtuelne objekte u realnom okruženju. Navigacija kroz virtuelni prostor je potpuno intuitivna, jer se 3D scena prilagođava stvarnom pomeranju uređaja (telefona, tableta) na kojoj se proširena stvarnost posmatra. Ovakav vid prezentacije pogodan je za simulacije prostora kao dodatak fizičkim modelima ili realnom okruženju.
Interaktivna vizuelizacija je aktuelna u svim oblastima koje se bave osmišljavanjem prostornih struktura, što obuhvata većinu inženjerskih oblasti. U arhitekturi, urbanizmu i dizaju koji su usko vezani za kreiranje i prikaz prostora, interaktivne prezentacije zauzimaju značajno mesto u razvoju.

Laboratoriju za interaktivnu vizuelizaciju nalazi se u prostoriji 305 na 3. spratu F bloka, na Fakuletu tehničkih nauka.

Opremu čije korišćenje je trenutno moguće u nastavi i naučno-istraživačkom radu čine:
– set za VR Oculus Rift CV1 + Touch kontorlori
– leap motion sistem
– VR BOX nosač za telefone
– tablet Asus zen 10″
– 3 računara (VR compatible i7 procesor, grafička kartica GeForce GTX 1080)
– 6 monitora
– projektor