Redovni profesori

dr Nađa Kurtović-Folić

Kabinet:

/

Konsultacije:

ponedeljak 10-12h

Kontakt

nfolic@uns.ac.rs

dr Darko Reba

Kabinet:

506

Konsultacije:

četvrtak 14 do 15

Kontakt

rebad@uns.ac.rs

Slobodan Selinkić

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

selinkic.danko@gmail.com

dr. Predrag Šiđanin

Kabinet:

518

Konsultacije:

Cetvrtak 9:00

Kontakt

predrag.sidjanin@gmail.com

Prof. dr Radovan Štulić

Kabinet:

905/906/518

Konsultacije:

ponedeljak 12-12.15 Ah1 12.30-13.15 905/utorak 13.15-14.15 518

Kontakt

radovan.stulic@gmail.com

mr Mirjana Subotin-Nikolić

Kabinet:

504, crtaonica

Konsultacije:

ponedeljak 10 – 12 h

Kontakt

misunik@uns.ac.rs

Vanredni profesori

dr Jelena Atanacković Jeličić

Kabinet:

505

Konsultacije:

ponedeljak 13-14h; utorak 15-16; sreda 15-16

Kontakt

jelenaaj@uns.ac.rs

dr Tatjana Dadić Dinulović

Kabinet:

504

Konsultacije:

/

Kontakt

td.dinulovic@gmail.com

Dr Anica Draganić

Kabinet:

504

Konsultacije:

sreda 09:00-11:00

Kontakt

draganic@uns.ac.rs

prof. Dr Milena Krklješ

Kabinet:

510

Konsultacije:

/

Kontakt

milenakrkljes@gmail.com

mr Darko Nedeljković

Kabinet:

506

Konsultacije:

utorak od 13h do 15h

Kontakt

nedeljkovicdarkoscen@gmail.com

dr Ljiljana Vukajlov

Kabinet:

512

Konsultacije:

petak 14:00 - 15:00

Kontakt

ljiljavukajlov@sbb.rs

Docenti

Dr Ivana Bajšanski

Kabinet:

518, 519

Konsultacije:

utorak 11.30 - 12.15; sreda 11.30 - 12.15

Kontakt

ivana_b@uns.ac.rs

dr dr Romana Bošković

Kabinet:

504

Konsultacije:

četvrtak 12-14h

Kontakt

romana.boskovic@gmail.com

dr Dragana Konstantinović

Kabinet:

506

Konsultacije:

/

Kontakt

konstan_d@yahoo.com

dr Milica Kostreš

Kabinet:

511

Konsultacije:

utorak, 12h do 13h, kabinet 511

Kontakt

kostresm@uns.ac.rs

dr Marko Lazić

Kabinet:

518

Konsultacije:

Za vreme vanred. stanja: utorak, četvrtak 8-9 SOVA

Kontakt

arhitektura@live.com

Igor Maraš

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

/

Ivana Miškeljin

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

/

Dejana Nedučin

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

/

dr Mirjana Sekulić

Kabinet:

512

Konsultacije:

zimski semestar - sredom; letnji semestar - četvrtkom; termin u dogovoru sa docentom

Kontakt

sekulic.mirjana55@gmail.com

dr Vesna Stojaković

Kabinet:

519

Konsultacije:

ponedeljak 10:30, kabinet 519

Kontakt

vesna100@uns.ac.rs

Docent Bojan Tepavčević

Kabinet:

518

Konsultacije:

Četvrtak 11.15

Kontakt

tepavcevicb@yahoo.com

Dr Marko Todorov

Kabinet:

505

Konsultacije:

ponedeljak 12-14

Kontakt

todorov@uns.ac.rs

Miljana Zeković

Kabinet:

506

Konsultacije:

Petak 8h-10h

Kontakt

miljana_z@yahoo.com

Asistenti

Tatjana Babić

Kabinet:

504

Konsultacije:

ponedeljak 13-14:30 h

Kontakt

tanja.b.babic@gmail.com

Dijana Brkljač

Kabinet:

510 / 512

Konsultacije:

ponedeljak: 12.00-14.00; četvrtak: 09.00-10.00; petak: 10.30-11.30

Kontakt

dijana_apostolovic@yahoo.com

Jelena Despotović

Kabinet:

505, 510

Konsultacije:

Ponedeljak 12-14h

Kontakt

jelena.despotovic@uns.ac.rs

Daniela Dimitrovska

Kabinet:

506

Konsultacije:

/

Kontakt

4danny.ela@gmail.com

Dejan Ecet

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

dejan.ecet@gmail.com

Radomir Kojić

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

/

Vladimir Kubet

Kabinet:

505, 510

Konsultacije:

četvrtak 10:30-12:30

Kontakt

vladimirkubet@gmail.com

Ivana Maraš

Kabinet:

511

Konsultacije:

/

Kontakt

ivamarash@gmail.com

Karl Mičkei

Kabinet:

506

Konsultacije:

sreda 09:00 - 10:00 i četvrtak 14:00 - 15:00

Kontakt

karl.mickei@yahoo.com

Slađana Milićević

Kabinet:

-

Konsultacije:

-

Kontakt

isskrass@gmail.com

Aleksandra Milinković

Kabinet:

510, 512

Konsultacije:

ponedeljak 11:00-12:00 h

Kontakt

aleksandrabandic@gmail.com

Dejan Mitov

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

dejan_mitov@abv.bg

Rastko Nožinić

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

rastko.nozinic@gmail.com

Milan Šijakov

Kabinet:

518

Konsultacije:

ponedeljak 16:45

Kontakt

sijakov@gmail.com

Ivan Stanojev

Kabinet:

504

Konsultacije:

/

Kontakt

savremenaarhitektura@gmail.com

Irina Udicki

Kabinet:

501

Konsultacije:

sreda 12.30 – 13.45

Kontakt

irina.udicki@beotel.net

Višnja Žugić

Kabinet:

506

Konsultacije:

Petak 12:00-13:00h

Kontakt

zugic.visnja@uns.ac.rs

Saradnici u nastavi

Saradnici u nauci

Maja Momirov

Kabinet:

503

Konsultacije:

/

Kontakt

maya.m26@gmail.com

Aleksandra Pešterac

Kabinet:

506, 501

Konsultacije:

Ponedeljak 10h-12h

Kontakt

aleksandra.pesterac@gmail.com

Dragana Pilipović

Kabinet:

506/501

Konsultacije:

Ponedeljak 14h-15h

Kontakt

draganans81@gmail.com

Jovan Đerić

Kabinet:

510

Konsultacije:

/

Kontakt

djeronisimus@gmail.com

Laboranti

Marina Savić-Hodžić

Kabinet:

510

Konsultacije:

Sreda 11.00 - 13.30

Kontakt

marinasavichodzic@gmail.com

Demonstratori

Miloš Mitrović

Kabinet:

/

Konsultacije:

/

Kontakt

/

Nenastavno Osoblje

Dušica Jeftić

Kabinet:

/

Radno vreme:

/

Kontakt

/

Sanja Milović

Kabinet:

/

Radno vreme:

/

Kontakt

/