Radionica SIGNALI IZ PUSTINJE

Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad, a u organizaciji Katedre za teoriju i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, od 25.-27.6.2012. će se održati radionica pod nazivom
SIGNALI IZ PUSTINJE
Radionicu će držati Prof. Vesna Dragojlov i njen asistent Kyle Jenkins (Kajl Dženkins),
oboje sa Univerziteta u Feniksu, Arizona, SAD (www.uat.edu).
Tema radionice je uvod i osnove programskog jezika Processing, koji se koristi za potrebe interaktivnosti u različitim domenima… Radionica će trajati tri dana - 25., 26. i 27. juna u kompjuterskoj laboratoriji AH9. Jezik radionice biće srpsko/engleski i radiće se u terminima od 10-13 i od 15-18 sati svakog dana. Rezultati radionice biće postavljeni na blogu (http://arhns.com/wsh/processing/). Rezultati će se prikazati i u okviru INFANT festivala.