Info – pre predaje

Do ispita poslati izmene ukoliko su napisane u napomeni.
Potrebno je poslati radove najkasnije 24h pre zakazanog termina ispita kako bi bili pregledani u tekućem roku. Dolazak na usmeni deo ispita je obavezan.
Za studente koji prvi put slušaju predmet, omogućena je i predaja u predroku, najkasnije do 24. januara 2020. godine u 23.59h.
Detaljno uputstvo kako treba pripremiti model i fajlove možete pogledati u video tutorijalu:
(Napomena: Za generaciju koja je slušala predmet u ovoj školskoj godini zanemariti deo tutorijala, koji je u vezi sa lp modelom pošto je izmenjena lokacija.)

1) Za studente, koji su slušali predmet tokom školske 2019/2020. godine (objekti iz Novog Sada i nameštaj).

Objekat importovati u max fajl render_scena_podgradje_2019 U sceni se nalazi:

High poly model objekta sa elementima detach-ovanim na osnovu materijala (svi elementi istog materijala attach-ovani u jedan objekat). Materijalima davati jasne nazive tj. Drvo, Kamen, Staklo itd.

Imena objekata:

Svaki element mora da ima sledeći naziv hp_ulica_broj_nazivelementa npr. hp_zmaj_jovina_4_staklo, hp_zmaj_jovina_4_fasada itd.

Fajl sačuvati kao .max (VERZIJA 2019) sledećeg naziva

datum_brojIndexa_ImePrezime_ulica_broj.max npr.

2020_01_23_AU150-16_PetarPetrovic_Zmaj_Jovina_4.max

Fajlove zapakovati u arhivske fajlove (File -> Archive) i poslati zajedno sa renderima na e-mail: arhrep3@gmail.com

NE BRISATI AUTOCAD PODLOGE FASADA!

Nameštaj importovati u max fajl render_scena_namestaj_2019.U sceni se nalazi:

High poly model nameštaja sa elementima detach-ovanim na osnovu materijala (svi elementi istog materijala attach-ovani u jedan objekat). Materijalima davati jasne nazive tj. Tekstil, Koža, Drvo itd.

Imena objekata:

Svaki element mora da ima sledeći naziv namestaj_BrojN_materijal npr. namestaj_80_tekstil itd.

Fajl sačuvati kao .max (VERZIJA 2019) sledećeg naziva

datum_brojIndexa_ImePrezime_namestaj_BrojN.max npr.

2020_01_23_AU150-16_PetarPetrovic_namestaj_80.max

Fajl zapakovati u arhivski fajl (File -> Archive) i poslati zajedno sa renderima i referentnim fotografijama modela (objekta i nameštaja) na e-mail: arhrep3@gmail.com

Naslov emaila: brojIndexa_ImePrezime

Za studente koji imaju verziju maxa do 2016 fajlovi su: scena16 i namestaj16

 

 

Za studente koji su ranije slušali predmet:

1) Za studente, koji su slušali predmet pre školske 2017/2018. godine (objekti iz Sombora).

U istoj sceni nalaze se:

1. Low poly model sa Multy-Sub Object materijalom, 3 do 5 materijala različitih boja (bez tekstura).

2. High poly model sa elementima detachovanim na osnovu materijala (svi elementi istog materijala atachovani u jedan objekat). Materijalima davati jasne nazive tj. Drvo, Kamen, Staklo itd.

Imena objekata:

1. Low poly model: lp ulica broj npr. lp Avrama Mrazovica 108

2. High poly model: Svaki element mora da ima sleći naziv hp ulica broj NazivElementa npr. hp Avrama Mrazovica 108 staklo, hp Avrama Mrazovica 108 fasada itd.

Low poly model je sakriven, High poly model se vidi. Fajl sačuvati kao .max (VERZIJA 2014) sl. naziva datum_brojIndexa_ImePrezime_ulica broj.max npr. 2016_01_25_au192-12_PetarPetrovic_Avrama Mrazovica 108.max

Fajlove (u verziji 3ds Max 2014, archive file) i rendere oba modela sa materijalima koji se nalaze u pripremljenoj sceni render_scena_2014 poslati na emailove: arhrep3@gmail.com.

Naslov emaila: brojIndexa_ImePrezime

(podloga Sombora: http://www.arhns.uns.ac.rs/download/RAUD_2/vezbe/sombor/sombor.rar)

2) Studenti koji rade Univerzitetski kampus koriste istu pripremljenu render scenu Sombora, ali ne pozicioniraju objekte na mapi Sombora kao u tutorijalu, već ih ostavljaju na mestu uvoza.

Napomena: ukoliko nije moguće raditi u potrebnoj verziji softvera (3ds Max 20 14 i vray 3.0), pogledati sledeći tutorijal. http://www.arhns.uns.ac.rs/download/RAUD_2/vezbe/sombor/sombor_render_tutorial.mp4

3) Studenti koji su radili centar Novog Sada koriste istu pripremljenu render scenu render_scena_objekat_2016.