Predaja high poly modela

High poly model objekta i nameštaja se šalje isključivo na mejl arhrep3@gmail.com   do  petka 14.12.2018. najkasnije u 23.59h. 

  1. Predaje se:

High poly model sa elementima detachovanim na osnovu materijala (svi elementi istog materijala atachovani u jedan objekat).

Imena objekata u fajlu:

Svaki element mora da ima sledeći naziv hp_ulica_broj_NazivElementa npr.  hp_Zmaj_ Jovina_1_staklo  hp_Zmaj_ Jovina_1_fasada    itd.

NE BRISATI AUTOCAD PODLOGE!

Fajl sačuvati kao .max (VERZIJA 2016 ukoliko je radjeno u kasnijoj verziji).

  1. Fajl objekta imenovati u sledećem formatu: adresa_broj_hp_BrojIndeksa_Ime_Prezime.max

adresa malim slovima latinicom bez kvačica (č ili ć = c; ž = z; itd.).

hp je oznaka za high poly

BrojIndeksa je broj indeksa napisan malim slovima.

Ime Prezime je vaše lično ime i prezime napisano malim slovima bez kvačica.

 .max ne treba pisati, to je ekstenzija 3Ds MAX fajla

primer: Dunavska_4_au199-2015_petar_petrovic.max

  1. Samo za studente koji predaju nameštaj ili detalje sa tuđih objekata – fajl imenovati u sledećem formatu:

detalj_ImeElementa_BrojIndeksa_Ime_Prezime.max

detalj je oznaka da se u fajlu nalazi detalj ili nameštaj.

ImeElementa je broj nameštaja koji je dodeljen, npr. 10 ili 32,77 ili ime objekta na kojem se detalj nalazi.

BrojIndeksa je broj indeksa napisan malim slovima.

Ime Prezime je vaše lično ime i prezime napisano malim slovima bez kvačica.

primer: namestaj_20_au199-2015_petar_petrovic.max

Fajlove postaviti u folder i arhivirati (.zip ili .rar) i poslati na naznačenu imejl adresu.

Format:

Fajlovi moraju biti sačuvan u verziji MAX-a 2016 (u koliko radite u verziji Maxa novijoj od 2016). Snimanje u stariju verziju obaviti tek kada se model kompletno završi, svaki naknadi Save fajl presnimi sa tekućom verzijom 3D MAXa.

Na stranici Modeling tutorijali možete pronaći video tutorijale koji opisuju postupak modelovanja i način i nivo pripreme fajlova.

NAPOMENA:

Mole se studenti da se striktno pridržavaju ovog roka, nakon 0.00h radovi neće biti priznati. Preporuka studentima je da posalju radove najkasnije u 23h, kako bi se izbegli mogući problemi sa internetom.
Predaja je obavezna, studenti koji ne predaju rad gube pravo da slušaju vežbe.

Na sledećim vežbanjima 12.12. na početku časa biće odgovoreno samo na konkretna pitanja studenata u vezi predaje u prvih pola sata rada, a nakon toga se radi novo gradivo.