O Departmanu

Departman za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu osnovan je 1996. godine. Do danas je na njemu diplomiralo preko 1300 inženjera ove složene discipline. Prva generacija arhitekata sa novosadskog fakulteta je stekla svoje diplome 2001 godine.

Istovremeno sa programom osnovnih studija, 1996. godine je upisana i prva generacija postdiplomskih studija, pa je tako na Departmanu za arhitekturu i urbanizam diplomu magistra do sada steklo 20 kandidata, a doktorske disertacije odbranilo je 12 kandidata.

Departman za arhitekturu i urbanizam ima moderne i otvorene nastavne planove i programe na svim nivoima studija, u jedinstvu teorije i prakse, lokalnih uticaja i svetskih trendova, baziran na kombinaciji arhitekture kao umetnosti i kao građene sredine od velikog socijalnog, ekonomskog, tehničkog, kulturnog i razvojnog značaja.

Multidiscilinarnost je osnovni pristup u učenju arhitekture na kojoj se na Departmanu za arhitekturu i urbanizam insistira. Zbog toga su nastavnim planom predviđeni različiti kursevi – od osnovnih disciplina, preko arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, pejzažne arhitekture, unutrašnje arhitekture i dizajna, očuvanja graditeljskog nasleđa, scenske arhitekture i dizajna, do kurseva koji se bave specifičnijim temama.

Departman za arhitekturu i urbanizam sarađuje sa svim drugim Departmanima na FTN, kao i sa drugim akademskim institucijama iz zemlje i inostranstva, tako da je za niz predmeta angažovan veliki broj nastavnika i saradnika koji su vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, čime se doprinosi kvalitetu nastave i obrazovanja studenata.

Važan deo strategije razvoja Departmana za arhitekturu i urbanizam predstavlja mogućnost razvijanja i razmene znanja kroz intenzivniju saradnju sa drugim arhitektonskim fakultetima i akademijama umetnosti u zemlji, kao i sa drugim fakultetima iz regiona, a naročito iz Evrope, što je rezultovalo angažovanjem gostujućih profesora sa relevantnih Univerziteta. Veću mobilnost studenata i nastavnog osoblja i veći broj međunarodnih istraživačkih projekata vidimo kao šansu za stvaranje jedinstvene i prepoznatljive pozicije Departmana za arhitekturu i urbanizam u internacionalnim okvirima.

Saradnja sa profesorima iz inostranstva je konstantna od osnivanja, i razvija se na obostrano zadovoljstvo, tako da su na svim nivoima studija uključeni gostujući profesori iz Holandije, Velike Britanije, Češke, Amerike, Italije, Rumunije, Austrije i drugih zemalja, omogućujući studentima da dobiju iskustva iz drugih sredina, sa evropske i svetske arhitektonske scene. Studenti u velikom broj idu na studije na fakultete u inostranstvu, u trajanju od jednog semestra do cele godine, preko studentskih mreža Erasmus, Basileus, Kampus Evrope… što im omogućava da svoje znanje obogate iskustvima iz različitih sredina.

Saradnja sa stručnjacima iz različitih oblasti i brojnih organizacija u gradu razvija se iz godine u godinu. Od svog osnivanja, Departman je imao niz stručnih projekata i studija za gradove i manja naselja u Vojvodini, od Sremske Mitrovice, Kule i Apatina, Bečeja starog i novog, Iriga i Bačke Palanke, Banatskog Aranđelova sve do Novog Sada, istražujući slojeve kulture i identiteta vojvođanskog prostora, i sada se u tom pravcu vode pregovori za nove angažmane. Departman je od osnivanja organizovao godišnje izložbe studentskih radova, izlažući javno rezultate svog rada, a kako su ove manifestacije izazvale veoma velika interesovanja stručne i kulturne javnosti, tako su neke od tih izložbi bile prenete i u druge gradove Vojvodine (Sombor, Subotica, Zrenjanin, Bečej, Kikinda, Pančevo itd.), a neke su stigle i do Italije na Fakultet La Sapienca u Rimu. U sklopu Deaprtmana radi i Galerija koja je dobila ime po profesoru Đuri Kojiću, u kojoj se razne izložbe održavaju tokom cele godine. Osim studentskih radova, u Galeriji su izlagani i učenički radovi srednjih škola, kao i radovi istaknutih arhitekata i umetnika, kako sa domaće, tako i sa inostrane scene. U želji da se arhitektura i urbanizam što više približe studentima i drugim zainteresovanim građanima, u amfiteatru „Ranko Radović”, organizuju se brojna predavanja i gostovanja istaknutih ličnosti, pre svega iz oblasti građene sredine, a namenjena su široj stručnoj, ali i kulturnoj javnosti.

Departman za arhitekturu i urbanizam se intenzivno bavi i izdavačkom delatnošću. Nastavnici i saradnici sa Departmana su objavili brojne knjige i skripte, kao i veliki broj naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. U pripremi je i izdavanje međunarodnog naučnog časopisa Tranzit, dok studenti već nekoliko godina uspešno objavljuju radove u svom časopisu.

Mlade kolege posle završenih osnovnih studija na našem Departmanu upisuju Master studije na prestižnim evropskim fakultetima, što dokazuje visok nivo obrazovanja koji dobijaju na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka. Mnogi studenti, asistenti i profesori koji su stekli diplomu u Novom Sadu su poslednjih godina osvojili brojna priznanja i nagrade na različitim konkursima, kako u našoj zemlji tako i na međunarodnom nivou, što nesumnjivo potvrđuje visok nivo stečenog znanja i kvalitet studija. Svi profesori i asistenti Departmana za arhitekturu i urbanizam učestvuju u više naučnih projekata koji su finansirani od strane Evropske Unije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.