Tehnike prezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela

Predaja brošure

Studenti biraju jedan od dva tipa brošura:
Tip 1: Format sklopljene brošure je 15x15cm i ima ukupno 6 stranica. Ovaj tip brošure se dostavlja u digitalnom formatu (isključivo jpeg format) na mejl predmetnog asistenta najkasnije do petka 18. januara 2019. god, a štampani oblik brošure se donosi na dan ispita. U terminu ispita student prezentuje usmeno temu koju je odabrao u trajanju od 5 minuta uz Power point prezentaciju (optimalno 15 slajdova).
Studenti koji pošalju brošuru do 18. januara 2019. god. mogu da polažu usmeni deo ispita u bilo kom ispitnom roku.
Tip 2: Format sklopljene brošure je 15x15cm i ima ukupno minimum 20 stranica. Ovaj tip brošure se dostavlja u elektronskom obliku u pdf formatu (maksimalno 20 MB) najkasnije dan pre termina ispita, a u zavisnosti od roka za koji se student opredeli da polaže ispit. U terminu ispita student donosi samo štampani format brošure, a oslobođen je usmenog dela ispita.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/tehnike/