Prostorno i urbano planiranje

ZADATAK 2

U dodatku se nalaze tekst drugog zadatka i dokument potreban za njegovu izradu.