Uvod u arhitektonski dizajn

Bodovi – vežba 2a

UuAD1 _ bodovi V 2a

Studenti koji umesto ocene imaju oznaku (*) moraju se javiti asistentu u sledećem terminu vežbi.

Studenti koji nisu predali rad, isti moraju predati u najkraćem roku.

Dodatni poeni za prezentacije biće uračunati kroz bodove za aktivnost na kraju semestra.