Maketarstvo

Projektni zadatak i terminski plan

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/