Maketarstvo

Predlog ocena

U prilogu se nalazi predlog konačnih ocena sa pregledom bodova po kolokvijumima. Studenti koji su zadovoljni konačnom ocenom potrebno je da prijave ispit u januarskom ispitnom roku kako bi im ocena bila proknjižena. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom neophodno je da se jave profesoru ili asistentu najkasnije do petka 30.12.2016.

Dodaci

  1. Predlog ocena
    undefined
Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/