Urbanističko projektovanje 3

informacije – ispit

Studenti moraju da odaberu jedan od dva načina polaganja ispita – usmeno odgovaranje ili grafički rad.

Na sledećem linku je neophodno obeležiti slovom U (usmeno odgovaranje) ili slovom G (grafički rad) polje pored svog imena, u zavisnosti od odabranog načina polaganja ispita:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FqjH_wrqZlpMWxFetmCTZHNlUkpC0FLjBkhK9ycBEWM/edit?usp=sharing

Studenti moraju da se odrede po pitanju načina polaganja ispita najkasnije do 15.01.2018.

U prilogu se nalaze projektni zadaci i podloge za projektantski ispit namenjene studentima koji se odluče za tu opciju.

Podsećamo da se materijal za pripremu usmenog ispita (za one koji se odluče za ovaj način polaganja) nalazi u fotokopirnici Mašinac, u suterenu fakulteta (tražiti materijal za Urbanističko projektovanje 3 i na srpskom i na engleskom jeziku).

 

Studenti sa ocenom * ili 5 ili oni koji su pozitivno ocenjeni, a nisu zadovoljni ocenom iz završnog rada predaju ispravljen rad u ponedeljak, 15.01.2018. od 12 do 13h u kabinetu za Urbanističko projektovanje.

Nastava i vežbe iz predmeta se neće održavati naredni ponedeljak, u terminima za nadoknadu.