Teorija i kritika urbane sredine

ISPIT

Studenti koji su prijavili ispit mogu završni seminarski rad doneti u kabinet 511 u terminu ispita (27.01. u 12:30h).