Dokumentacija

Žan Mone Evropski modul “Regionalni razvoj kao modalitet evropskih integracija”

Departman za arhitekturu i urbanizam će u školskoj 2013/2014. godini, kao i u naredne

dve školske godine, u okviru Žan Mone Evropskog modula organizovati seriju predavanja

na temu regionalnog planiranja i razvoja kao jednog od definišućih aspekata Evropskih

integracija.

Evropski modul je projekat u okviru Žan Mone potprograma i sastavni je deo Programa za

celoživotno učenje (Lifelong learning Programme). Osnovni cilj Žan Mone potprograma

je pružanje podrške nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropskih integracija na nivou

visokoškolskih institucija unutar i van Evropske unije. U takvom okviru, projekat Evropski

modul podrazumeva kurs od najmanje 40 sati tokom akademske godine u oblasti EU

integracija. Žan Mone Evropski modul koji se realizuje na Departmanu za arhitekturu i

urbanizam odobren je, uz visoke ocene, i kofinansiran od strane Evropske komisije u julu

2013. godine i traje do 2016. godine.

Predavanja u okviru Evropskog modula “Regionalni razvoj kao modalitet evropskih

integracija” interdisciplinarnog su karaktera i odnose se na prostorne, ekonomske, socijalne,

pravne, kulturne, ekološke i upravljačke aspekte regionalnog planiranja i razvoja, uključujući

i pitanja urbano-ruralnih veza, održivog razvoja i regionalne politike Evropske Unije.

Predavanja počinju u martu 2014. godine. Rukovodilac modula je doc. dr Milica Kostreš.

Sve informacije vezane za modul, tematske oblasti i termine predavanja nalaze se na

sledećem linku: http://regeu-ftn.tumblr.com/

Dokumentacija