Dokumentacija

NOVI PRAVILNICI DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU DIPLOMSKOG/MASTER RADA

Ovde možete preuzeti pravilnike za prijavu, izradu, predaju i odbranu diplomskog i master rada, kao i predviđene datume odbrane radova.

Dokumentacija