Kontakt

Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Departman za arhitekturu i urbanizam Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad, Srbija
Telefoni:
Departman za arhitekturu i urbanizam: +381 21 455 587 Studentska služba, referent za arhitekturu: +381 21 485 2223
Račun departmana:
Žiro račun: 840-1710666-12PIB: 100724720 Matični broj: 08067104
Email:
architecture@uns.ac.rs