Uvod u arhitektonski dizajn

134

Upis ocena

Upisivanje ocena u indeks održaće se u četvrtak 12. aprila od 16:30 do 17h u kabinetu 503.

Upis ocena

Upis ocena iz predmeta Uvod u arhitektonski dizajn 1 će se održati u utorak 27.februara u 10h.

Neophodno je da studenti sami upišu naziv predmeta na predviđeno mesto u indeksu. Indeksi se predaju u 10h u kabinetu 503 (levo od crtaonice) i preuzimaju u 11h. Lično prisustvo nije neophodno.

Rezultati ispita održanog 26.01.2018.

Rezultati ispita održanog 26.01.2018. i zaključene ocene: Rezulatati ispita 26.01.

Studenti koji žele da ponište rezultate ispita moraju se javiti na email predmeta (uvoduarh.dizajn1@gmail.com) do petka 02.02.2018. u 12h kako njihova ocena ne bi bila prosleđena studentskoj službi.

Poništen ispit se mora ponovo prijaviti i polagati.

Predispitne obaveze – ukupni bodovi

PREDISPITNE OBAVEZE_BODOVI

Studenti koji danas nisu uzeli potpis, to mogu učiniti u terminu ispita 26. januara.

Potsećamo:

Ispitni zadatak (istraživačka studija) se predaje u dva oblika:

1. Štampan i ukoričen primerak A4 formata vertikalno orijentisan se predaje na početku termina ispita u učionici predviđenoj za ispit.

2. Elektronski oblik (word ili pdf dokument) koji se šalje pre predaje odštampanog primerka na emejl adresu predmeta: uvoduarh.dizajn1@gmail.com Ceo rad mora biti jedinstven dokument nazvan imenom, prezimenom i brojem indeksa studenta. Dokumente veće od 25MB je potrebno slati putem servisa kao što su wetransfer ili drugi koji omogućavaju primaocu da preuzme dokument bez dodatnog instaliranja softvera ili traženja odobrenja.

Osim u prvom terminu ispita 26.1.2018. predaja završnog rada uključuje i obaveznu usmenu odbranu istog.

Položen ispit iz predmeta UuAD1 nije uslov za slušanje predmeta UuAD2.

 

 

Pregled predavanja

U priloženom dukumentu nalazi se pregled predavanja održanih tokom 1 semestra školske 2017/18 godine.

UuAD1_2017_predavanja

Potpisivanje indeksa

Potsećamo da će se potpisivanje indeksa održati 18. januara u terminu predavanja.

Neophodno je da studenti sami upišu naziv predmeta na predviđenom mestu u indeksu.

Lično prisustvo nije neophodno.

Vežba 3b – rezultati

Timovi koji umesto broja bodova imaju oznaku (*) rad moraju uraditi i predati ponovo.

Radovi sa komentarima se preuzimaju 10.01.2018. godine u 12h u kabinetu 503. Potrebno je prisustvo samo jednog člana tima.

Ispravljeni radovi se predaju 17.01.2018. godine u 16h u kabinetu 503.

17.01.2018. je poslednji termin za predaju svih radova sa oznakom (*). Studenti koji zaključno sa 17.01.2018. nemaju predate sve radove, predmet moraju pohađati ponovo naredne školske godine.

V3b – bodovi

Bodovi za aktivnost i rad na vežbama, kao i dodatni bodovi ostvareni kroz prezentacije biće objavljeni nakon 17. januara, kada svi studenti predaju radove.

Vežba 3 – template za predaju

U prilogu obaveštenja nalazi se link sa koga se može preuzeti template paket koji je neophodno koristiti za predaju rada u petak 29. decembra.

Templateom su definisani: boja pozadine, pozicije i dimenzije ilustracija i tekstulanih polja kao i veličina i font teksta. Definisani elementi se moraju poštovati.

Rad se predaje na tri A3 lista: naslovna strana, razrada ideje i konačno rešenje. Za svaki list dati su psd i pdf format. Studenti koji koriste Photoshop koristiće psd format. Studenti mogu uraditi plakate i u drugom programu, ali moraju ispoštovati sve definisane elemente. Studenti koji rade ručno, mogu odštampati pdf fajlove i na njima kolažirati ilustracije. Tekst mora biti otkucan kako bi pratio definisan font i veličinu, te u slučaju kolažiranja mora biti otkucan u Word-u i zatim odštampan i zalepljen na A3 format.

Dodatna objašnjenja biće data u sredu 27. decembra u svakom terminu vežbi, nakon predviđenih prezentacija.

Link za preuzimanje: https://we.tl/sXomOuBp3M

 

Istraživačka studija

ISTRAZIVACKA STUDIJA 2017

U priloženom dokumentu nalazi se detaljno objašnjenje i uputstvo za izradu Istraživačke studije, kao i terminski plan za period od 3. do 19. januara 2018. godine.

Vežba 3b – novi terminski plan

VEZBA 3b _ promena terminskog plana