Urbanističko projektovanje 3

199

UP3 – grupe/dopunjeno

U prilogu se nalazi dopunjen raspored grupa po terminima vežbi.

Dodaci

 1. 1-i-2
  undefined
 2. 3-i-4
  undefined
 3. 5-i-6
  undefined
 4. 7-i-8
  undefined

Zadaci / Terminski plan / Dodatna uputstva

U prilogu se nalazi terminski plan sa dodatnim uputstvima i link gde je opisan zadatak sa devet scenarija.

https://drive.google.com/file/d/1UQptZH-m7S1ptOIumdoxhFnhC3eMA6K9/view?usp=sharing

 

Studenti se podsećaju da je neophodno da završe sa formiranjem grupa u što kraćem roku, i da svoje e-mail adrese unesu u tabelu objavljenu u prethodnom obaveštenju.

Za narednu nedelju je potrebno objaviti PDF u kom će biti istaknuta tri odabrana scenarija, i koji će da sadrži prve konceptualne postavke rešenja u vidu shema, skica, dijagrama…

Raspored grupa po terminima vežbi

U prilogu se nalazi raspored grupa po terminima vežbi.

Grupe kojima se vežbe iz ovog predmeta poklapaju sa vežbama iz predmeta Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 treba da dolaze u terminu grupe 7 i 8 (AH4 / 17:30-20:45).

Podsećamo studente da SVE grupe moraju da se sastoje od tri člana. Grupe koje se trenutno sastoje od dva člana i studenti koji još uvek nisu formirali grupe trebaju da se reorganizuju tako da se svaka grupa sastoji od po tri člana, a u skladu sa trenutnim rasporedom grupa po terminima vežbi.

Dodaci

 1. 1 i 2
  undefined
 2. 3 i 4
  undefined
 3. 5 i 6
  undefined
 4. 7 i 8
  undefined

UVODNO PREDAVANJE / OBUHVAT SEMESTRALNOG ZADATKA

U prilogu se nalazi uvodno predavanje održano 08.10.2018. u okviru kog je opisan način rada na predmetu, bodovanje, teme predavanja, kao i obuhvat semestralnog rada. Od studenata se očekuje da do sledećeg termina vežbi obiđu zadatu lokaciju i sprovedu analizu postojećeg stanja.

Takođe je priložen link na kom ćete naći podloge potrebne za izradu semestralnog zadatka.

https://drive.google.com/open?id=188sQeug7M7BHO_EdRPJdPGSdnvP8Uy2r

 

Do petka, 12.10.2018. u 10h, od studenata se očekuje da na sledećem linku zabeleže predloge grupa, i obezbede tražene e-mail adrese.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WraCmWCDi645XsArSiDX2NlpRmkebr3znX_9lOnKc2Q/edit?usp=sharing

Rezultati ispita UP3 – 06.10.2018.

Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
a1 84/17 Pašić Miloš 35 23 58 6

Student treba da se javi najkasnije do 09.10.2018. u 10h ako nije zadovoljan sa ocenom.

UP3 ispit rezultati – 27.9.2018.

Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
A1 85/17 Pajić Mladen 34 18 52 6

Studenti koji nisu zadovoljni sa ocenom da se jave do 29.9.2018. 10h.

UP3 – rezultati 23.09.2018.

Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena

 

AU 77/13 Stojsavljević Dušan 42 26 68 7

 

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom treba da se jave najkasnije do sutra, 24.09. u 10h.

UP3 ispit 23.09.2018.

Studenti se obaveštavaju da će se ispit iz predmeta održati 23/9/2018 u 12:30 u kabinetu za urbanističko projektovanje. Od svih studenata koji su prijavili ispit se očekuje da budu prisutni 5 minuta pre početka ispita.

UP3 11/9/2018 rezultati

Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
AU 131/11 Čabrilo Milica 59 23 82 9
AU 36/11 Pajić Aleksandra 41 24 65 7

UP3 ispit 11/9/2018

Studenti se obaveštavaju da će se ispit iz predmeta održati 11/9/2018 u 12:30 u kabinetu za urbanističko projektovanje. Od svih studenata koji su prijavili ispit se očekuje da budu prisutni 5 minuta pre početka ispita.