Urbanističko projektovanje 3

241

INFORMACIJE – ISPIT

Potpisivanje indeksa studentima koji su ispunili uslov za izlazak na ispit biće u ponedeljak, 20.01.2020. u 14:15h u amfiteatru AH1a.

 

Studenti moraju da odaberu jedan od dva načina polaganja ispita – usmeno odgovaranje ili grafički rad.

Na sledećem linku je neophodno obeležiti slovom U (usmeno odgovaranje) ili slovom G (grafički rad) polje pored svog imena, u zavisnosti od odabranog načina polaganja ispita:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UcHPPMwBY1lRlYN6Qdp8hMAbZe26m_VH2m7X1jMkGl4/edit?usp=sharing

Studenti moraju da se odrede po pitanju načina polaganja ispita najkasnije do 24.01.2020.

U prilogu se nalaze projektni zadaci i podloge za projektantski ispit (grafički rad) namenjene studentima koji se odluče za tu opciju.

Podsećamo da se materijal za pripremu usmenog ispita (za one koji se odluče za ovaj način polaganja) nalazi u fotokopirnici Mašinac, u suterenu fakulteta (tražiti materijal za Urbanističko projektovanje 3 i na srpskom i na engleskom jeziku), dok knjigu Ekološki marketing menadžment: Savremena de(kon)strukcija možete da nađete u skriptarnici fakulteta ili u biblioteci.

OCENE IZ SEMESTRALNOG ZADATKA, PREDISPITNI POENI I DRUGA OBAVEŠTENJA

U prilogu se nalazi spisak sa ukupnim predispitnim bodovima iz predmetima, uključujući ocenu iz semestralnog zadatka, prisustvo na predavanjima i prisustvo na vežbama.

Na dnu spiska se nalaze dodatne informacije vezane za radove ocenjene sa 5, potpisivanje indeksa, popravljanje ocena iz semestralnog rada i slično.

Potpisivanje indeksa studentima koji su ispunili uslov za izlazak na ispit biće u ponedeljak, 20.01.2020. u 14:15h u amfiteatru AH1a, te je prisustvo neophodno.

KONSULTACIJE

Konsultacije iz predmeta Urbanističko projektovanje 3 (1,2,7,8 grupa) održaće se u četvrtak. 09.01. u 10:15h u kabinetu 509A.

Konsultacije

Studenti koji pohađaju vežbe iz predmeta u terminima 3/4 i 5/6 grupe mogu da dođu na konsultacije u sredu, 08.01.2019. u 12h.

OBAVEZAN SADRŽAJ RADA I TERMIN PREDAJE SEMESTRALNOG ZADATKA

U dodatku se nalazi minimalan (obavezan) sadržaj rada, kao i datum i vreme predaje semestralnog zadatka.

KONSULTACIJE

Konsultacije iz Urbanističkog projektovanja 3 (1,2,7,8 grupa) i Urbanističkog projektovanja 1 (7,8 grupa), održaće se sutra u 11:30h u kabinetu 509A.

ocene iz grafičkog rada

U prilogu se nalaze ocene iz grafičkog rada.

Takođe i na sledećem linku:

Ocene iz grafičkog rada 2019_2020

KONSULTACIJE

Konsultacije iz predmeta Urbanističko projektovanje 3 za grupe 1,2,7,8 održaće se u četvrtak 28.11. u 10h u kabinetu 511.

PREDAJA KOLOKVIJUMA

Studenti se podsećaju da se kolokvijum iz semestralnog zadatka predaje naredni ponedeljak (02.12.2019.) u terminima vežbi. Kolokvijum se priprema na plakatima B2 formata (500 x 707) i svaka grupa treba da preda 3 (grupe od 2 ili 3 studenta) ili 2 (oni koji rade individualno) plakata (jedan plakat za svaki od odabranih scenarija). Primarni prilog koji treba da se javi na svakom plakatu je fizička struktura prostora u razmeri 1:1000, dok se ostali prilozi biraju u skladu sa pojedinačnim scenarijima.

Rezultati ispita

U prilogu se nalaze ocene iz ispita i zaključne ocene.

Studenti koji nisu zadovoljni sa zaključnom ocenom treba da se jave najkasnije do 26.11. u 10h na mail rastko.nozinic@gmail.com

Dodaci

  1. A
    undefined
  2. B
    undefined