Teorija i kritika urbane sredine

80

OCENE

Ocene iz prvog seminarskog rada se nalaze u dodatku.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

DRUGI SEMINARSKI RAD

U dodatku se nalazi dokument vezan za drugi seminarski rad (pregled tekstova).

Dodaci

 1. II rad tekstovi
  undefined

PREDAJA RADA

Predaja prvog seminarskog rada odložena je za ponedeljak, 26. novembar (termin predavanja, 16:45h, AH7).

PREZENTACIJE

Ocene iz prezentacija nalaze se u dodatku.

Dodaci

 1. 2018_2019
  undefined

ISPIT – REZULTATI

Dodaci

 1. TIKUS_oktobar III
  undefined

TERMINSKI PLAN / ZADATAK 1

U dodatku se nalaze plan vežbanja, kao i dokumentacija sa opštim smernicama za pisanje i izradu seminarskog rada.

Studenti treba da pošalju mejl asistentu sa informacijom o odabranoj temi do ponedeljka, 22.10.

PLAN I PROGRAM PREDMETA

U dodatku se nalazi plan predavanja, kao i objašnjenje načina rada na predmetu.

Dodaci

 1. uslovi rada
  undefined

ISPIT – REZULTATI

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. 2015_2016
  undefined

OCENE – ISPIT

Nemanja Petrović  predispitni bodovi 41.5  ocena ispitnog rada 9 (45 bodova) konačna ocena 9 (87 bodova)

Nikola Kustudić      predispitni bodovi 45     ocena ispitnog rada 9+ (46 bodova) konačna ocena 10 (91 bod)

OCENE

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined