Teorija i kritika urbane sredine

110

ISPIT

U dodatku se nalaze rezultati ispita.

Dodaci

 1. 2019_2020
  undefined

ISPIT

Obaveštavaju se studenti da završni – ispitni rad iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine mogu doneti 08.07. u terminu ispita (12:30h) u učionicu 408.

ISPIT

U dodatku se nalaze rezultati ispita.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

ISPIT

Studenti koji su prijavili ispit mogu završni seminarski rad doneti u kabinet 511 u terminu ispita (27.01. u 12:30h).

OCENE / POTPISI

Potpisivanje indeksa održaće se sutra, 21.01., u učionici 206 u 16h.

U dodatku se nalaze ocene iz drugog seminarskog rada, odnosno ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Dodaci

 1. 2019_2020
  undefined

OCENE – PREZENTACIJA

U dodatku se nalaze ocene iz prezentacije.

Dodaci

 1. 2019_2020
  undefined

PREDAJA DRUGOG SEMINARSKOG RADA / PREZENTACIJA

Predaja drugog seminarskog rada iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine održaće se u petak, 10.01. u 11:00h u kabinetu 511.

Treći predmetni zadatakprezentacija na odabranu temu (“Grad kao okvir”) u trajanju od 7 minuta održaće se u ponedeljak, 13.01. od 16:45h u učionici AH5 i u utorak, 14.01. od 16:15h u učionici 206. Svi studenti su u obavezi da donesu pripremljene prezentacije u ponedeljak 13.01. u učionicu AH5 u 16:45h.

U četvrtak, 09.01. vežbe iz predmeta će se održati konsultativno, u 09:00h u učionici AH4.

OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prvog seminarskog rada.

Dodaci

 1. 2019_2020
  undefined

OBAVEŠTENJE

Predaja drugog seminarskog rada iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine pomerena je na 09.01.2020.

DRUGI SEMINARSKI RAD

U dodatku se nalazi dokument vezan za drugi seminarski rad (pregled tekstova).

Dodaci

 1. II-rad-tekstovi3
  undefined