Teorija i kritika urbane sredine

75

TERMINSKI PLAN / ZADATAK 1

U dodatku se nalaze plan vežbanja, kao i dokumentacija sa opštim smernicama za pisanje i izradu seminarskog rada.

Studenti treba da pošalju mejl asistentu sa informacijom o odabranoj temi do ponedeljka, 22.10.

PLAN I PROGRAM PREDMETA

U dodatku se nalazi plan predavanja, kao i objašnjenje načina rada na predmetu.

Dodaci

 1. uslovi rada
  undefined

ISPIT – REZULTATI

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. 2015_2016
  undefined

OCENE – ISPIT

Nemanja Petrović  predispitni bodovi 41.5  ocena ispitnog rada 9 (45 bodova) konačna ocena 9 (87 bodova)

Nikola Kustudić      predispitni bodovi 45     ocena ispitnog rada 9+ (46 bodova) konačna ocena 10 (91 bod)

OCENE

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

ISPIT

U dodatku se nalaze rezultati ispita.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

REZULTATI ISPITA

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

OCENE – DOPUNA

U dodatku se nalazi spisak sa ocenama.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

PREZENTACIJA – OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prezentacije, kao i ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

SEMINARSKI RAD – OCENE

Ocene iz drugog seminarskog rada se nalaze u dodatku.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined