Savremena arhitektura 1

25

Termin testa i materijal za pripremu

Drage kolege,

Prvi termin testa iz predmeta održaće se 18.1.2019, u 12h, u sali 205. Neredni termini održavanja testa su definisani terminima ispita u rokovima.

U prilogu je spisak tema i izvora za pripremu ispita.

U nastavku je link za preuzimanje dodatnog materijala https://drive.google.com/open?id=1jOCIdY1fHgT5BOTwc1f2BQ0VK84tbZap

Rezultati testa i termin usmenog

Drage kolege,

Na usmeni deo ispita, koji će se održati u četvrtak, 27.12.2018, u 10h, u kabinetu, pozivaju se sledeći studenti:

Mladen Jakovljević

Stefan Borovčanin

Anastasja Kostić (prethodni rok)

Dragana Milić (prethodni rok)

 

Termin održavanja ispita

Drage kolege,

Pismeni deo ispita (test)  održaće se u ponedeljak, 24.12.2018.godine, u 12h, u sali 205.

Rezultati ispita i termin usmenog

Drage kolege,

Na usmeni deo ispita iz predmeta, koji će se održati u sredu, 28.11.2018. u 12h, pozivaju se sledeći studenti:

Anastasja Kostić

Dragana Milić

Savremena arhitektura – termin održavanja ispita

Drage kolege,

ispit iz predmeta Savremena arhitektura 1 će se održati u ponedeljak u 12 časova u učionici 205.

 

Prezentacija rezultata istraživanja

Drage kolege,

U utorak, 6.11.2018.godine održaće se prezentacija istraživanja. Pre termina časa potrebno je uraditi sledeće:

- popuniti formu za svaki pojedinačni objekat: https://goo.gl/forms/mX30W8ZY1JNE8R6F3
- spakovati pripremljeni materijal i uploadovati preko iste forme
- pripremiti predstavljanje materijala/objekata u trajanju od 2-3 min (ppt, pdf, jpg) i doneti na čas.

 

Rezultati ispita

Drage kolege,

Na pismenom delu ispita, održanom 20.10.2018.godine, niko od studenata se nije kvalifikovao za usmeni deo ispita.

Rezultati ispita i termin usmenog

Na usmeni ispit iz predmeta, koji će se održati u sredu, 10.10.2018, u 12h, u u kabinetu 506, pozivaju se sledeći studenti:

Cvetić Jovana

Stojsavljević Dušan

Majstorović Marijana

Marić Smiljana

Bajić Ljiljana

Todić Zorica

Prijavljivanje za istraživanje

Dragi studenti,

Na sledećem linku se možete prijaviti za istraživački projekat iz predmeta:

https://goo.gl/forms/IPp5IEWnUl3RRIZr1

Podela zadataka i prijavljivanje timova biće održano u petak, u terminu predavanja.

Rezultati ispita i termin usmenog

Nakon pismenog dela ispita održanog 27.09.2018, na usmeni deo ispita iz predmeta, koji će se održati 1.10.2018, u 12h,  poziva se Tamara Grujić.