Prostorno i urbano planiranje

45

OCENE

U dodaku se nalaze ocene iz pismenog ispita, kao i zaključne ocene. Datum upisivanja ocena u indeks biće naknadno objavljen.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

REZULTATI

U dodatku se nalaze bodovi iz pismenog ispita, kao i zaključne ocene. Upis ocena u indeks održaće se posle drugog ispitnog roka u februaru, a tačan datum i vreme će biti naknadno objavljeni.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz trećeg zadatka, kao i ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Studenti koji su stekli uslov za potpis isti mogu dobiti u sredu, 10. januara u terminu predavanja (10:15h u amfiteaturu AH1A) – prisustvo je obavezno.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

OCENE

Ocene iz drugog zadatka se nalaze u dodatku.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

TREĆI ZADATAK

U dodatku se nalazi tekst zadatka.

Dodaci

 1. PiUP 2017_2018 Zadatak 3
  undefined

OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prvog rada.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

ZADATAK 2

U dodatku se nalaze tekst drugog zadatka i dokument potreban za njegovu izradu.

POMOĆNI UDŽBENIK

Pomoćni udžbenik iz predmeta Prostorno i urbano planiranje možete preuzeti na sledećem linku: https://we.tl/yDkDYNTA2V

ZADATAK 1

U dodatku se nalaze dokumenti.

REZULTATI ISPITA

Dodaci

 1. PiUP 16_17 Ocene
  undefined