Prostorno i urbano planiranje

53

ISPIT

Ocene se nalaze u dodatku.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

ISPIT – OCENE / UPIS OCENA

predispitne obaveze     poeni sa pismenog    ukupno poena/zaključena ocena

Šijakov Jovana                      47                             17                         64                     7

Volaš Nemanja                      49                             18                         67                     7

Ukoliko žele da ponište ocenu, studenti mogu poslati mejl na ivamarash@gmail.com do ponedeljka u 10h.

Upis ocena održaće se u sredu, 11. 07. u 13h u kabinetu.

UPIS OCENA

Upis ocena iz predmeta obaviće se posle drugog junskog roka. Datum i vreme biće naknadno objavljeni.

OCENE

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

PORuUP ocene – naknadna predaja Turanjanin Miloš i Ljiljana Bajić

Br. indeksa Prezime Ime završni rad – grafički deo 30% završni rad – tekstualni deo 10% završni rad 40% predispitne obaveze
AU 052/2012 Turanjanin Miloš 6,6 8,1 2,79 33

 

 

Br. indeksa Prezime Ime završni rad završni rad 40% predispitne obaveze
A1765 Bajić Ljiljana 6,6 2,64 41

ISPIT

U dodatku se nalaze rezultati ispita.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

OBAVEŠTENJE

Sledeći termin za upisivanje ocena u indeks biće organizovan posle aprilskog ispitnog roka. Tačno vreme i datum biće blagovremeno objavljeni.

UPIS OCENA

Upis ocena u indeks iz predmeta Prostorno i urbano planiranja održaće se sutra, 20.02. u 12h u kabinetu 511.

OCENE

U dodaku se nalaze ocene iz pismenog ispita, kao i zaključne ocene. Datum upisivanja ocena u indeks biće naknadno objavljen.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined

REZULTATI

U dodatku se nalaze bodovi iz pismenog ispita, kao i zaključne ocene. Upis ocena u indeks održaće se posle drugog ispitnog roka u februaru, a tačan datum i vreme će biti naknadno objavljeni.

Dodaci

 1. PiUP 17_18 Ocene
  undefined