Perspektiva

97

Резултати другог теста

бр. индекс презиме име ТЕСТ 2 [0-10 бодова]
1 АУ 5/2016 Кереши Агота 10
2 АУ 8/2016 Богојевић Дарија 10
3 АУ 11/2016 Радовановић Анастасија 2
4 АУ 16/2016 Опачић Бранислав 0
5 АУ 21/2016 Рађеновић Никола 10
6 АУ 23/2016 Сабо Андреа 10
7 АУ 26/2016 Врачевић Ивана 2
8 АУ 27/2016 Коледин Катарина 10
9 АУ 30/2016 Пећанац Слободан 2
10 АУ 36/2016 Јовановић Петра 8
11 АУ 39/2016 Ђорђевић Милица 10
12 АУ 41/2016 Радовановић Милица 10
13 АУ 53/2016 Гавровников Катарина 0
14 АУ 61/2016 Јоцев Ања 10
15 АУ 69/2016 Сирета Ива 10
16 АУ 106/2016 Лукић Снежана 0
17 АУ 108/2016 Барбић Нина 0
18 АУ 113/2016 Поплудијевић Вања
19 АУ 115/2016 Јовановић Методија 10
20 АУ 116/2016 Продановић Петар
21 АУ 118/2016 Ивковић Ања 3
22 AU 88/2015 Чајовић Јован
23 A1721 Маџовска Сања 10

 

 

 

* Радови се могу погледати у термину следећих консултација у кабинету 905.

Резултати испита

бр. индекс име презиме ПИО [0-50] ИСПИТ [0-50] Σ бодова оцена
1 AУ 52/11 Даница Симић 15 5 20 5

 

* Радови се могу погледати у термину следећих консултација

Први тест

Полагање првог теста биће у уторак, 14. 11, у 8.45 у учионици АХ7.

Накнадна предаја предметних задатака

Накнадна предаја предметних задатака биће у уторак, 21. 2, у 11.00 у кабинету 905.

Оцењени предметни задаци

Предметни задаци (од текуће и од претходне генерације) остављени су на полици (доња, десна) на четвртом спрату наставног блока.

Потписивање индекса, упис оцена и усмени испит

Потписивање индекса и упис оцена биће у среду, 8. фебруара, у 10.45 у кабинету 519 (на петом спрату наставног блока).
Моле се студенти да индексе отворе на страни која се односи на III семестар (уписати назив предмета) и да их поређају по броју индекса (не морају сви студенти долазити; индексе може у кабинет предати неко од студената).

Усмени испит почеће у 11.50.

Укупни резултати

Преглед резултата остварених у току семестра дат је у прилогу.

Обавезно прочитати напомене дате након табеле.

Евентуалне нејасноће могуће је решити у термину следећих консултација у кабинету 905: петак, 3. фебруар.

Dodaci

  1. UKUPNI REZULTATI 2016-17
    Укупни резултати на крају семестра

Предаја предметних задатака

Предаја предметних задатака биће одржана у уторак, 31. јануара, у 12.00 у кабинету 905.

Резултати другог теста

Rezultati drugog testa održanog 29. 11. 2016.
br. broj indeksa prezime ime TEST 2 [0-10 bodova]
1 AU 2/2015 Munjas Sofija 10
2 AU 17/2015 B.Varga Emeše 10
3 AU 18/2015 Nikolić Teodora 10
4 AU 21/2015 Stamenković Nikoleta 10
5 AU 22/2015 Milutinović Tamara 10
6 AU 25/2015 Čolaku Fatljind 0
7 AU 29/2015 Miočinović Sanja 10
8 AU 34/2015 Spaić Ana 10
9 AU 35/2015 Rajić Jovana 0
10 AU 37/2015 Gajić Marija 10
11 AU 63/2015 Radojević Tanja 0
12 AU 84/2015 Grgurević Gavrilo 0
13 AU 88/2015 Čajović Jovan 0
14 AU 115/2015 Mihajlov Jovana
15 AU 118/2015 Bokšan Anabela 0

 

* Radovi se mogu pogledati u terminu sledećih konsultacija u kabinetu 905.

Резултати првог теста

Rezultati prvog testa održanog 22.11.2016.
br. broj indeksa prezime ime TEST 1 [0-10 bodova]
1 AU 2/2015 Munjas Sofija 2
2 AU 17/2015 B.Varga Emeše 1
3 AU 18/2015 Nikolić Teodora 10
4 AU 21/2015 Stamenković Nikoleta 5
5 AU 22/2015 Milutinović Tamara 7
6 AU 25/2015 Čolaku Fatljind 7
7 AU 29/2015 Miočinović Sanja 10
8 AU 34/2015 Spaić Ana 10
9 AU 35/2015 Rajić Jovana 2
10 AU 37/2015 Gajić Marija 1
11 AU 63/2015 Radojević Tanja 0
12 AU 84/2015 Grgurević Gavrilo 10
13 AU 88/2015 Čajović Jovan 0
14 AU 115/2015 Mihajlov Jovana
15 AU 118/2015 Bokšan Anabela 6

 

* Radovi se mogu pogledati u terminu sledećih konsultacija u kabinetu 905.