Odbrane master i diplomskih radova

76

Novembarski rok

Odbrane master i diplomskih radova

Odbrana master rada

Odbrane master i diplomskih radova

Odbrane diplomskih i master radova

Odbrane master i diplomskih radova

Odbrane diplomskih i master radova predatih 30.10.2018. – 3. deo

Odbrane master i diplomskih radova

Odbrane diplomskih i master radova predatih 30.10.2018. – 2. deo

Odbrane master i diplomskih radova

Odbrane diplomskih i master radova predatih 30.10.2018. – 1. deo

- Termini odbrana diplomskih i master radova studenata koji su rad predali 30.10.2018. se nalaze u prilogu obaveštenja.

– Termini preostalih odbrana diplomskih i master radova biće objavljeni u toku sutrašnjeg dana.

Odbrane master i diplomskih radova

Komisije i odbrane master i diplomskih radova, oktobar 4

Odbrane master i diplomskih radova

Komisije i odbrane oktobar 3

U prilogu je raspored komisija i odbrana za kandidate koji su diplomske i master radove predali 16.10.

Odbrane master i diplomskih radova

Komisije i odbrane, master radovi, oktobar 2

Dodaci

  1. 2018 oktobar 2 master
    undefined
Odbrane master i diplomskih radova

Master Miloš Grbić

Odbrane master i diplomskih radova