Nastava

1270

Potpisivanje indeksa

Potpisivanje indeksa održaće se u četvrtak 31. maja u terminu predavanja. Mole se studenti da upišu podatke o predmetu na odgovarajuće mesto u indeksu.

PREDAJA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u pondeljak 28.05. u učionici AH4 od 12:00h-13:00h.

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h. Grupama koje nisu predale rad do 13h i koje ne budu prisutne u 13:30h u učionici AH4, neće biti omogućena odbrana rada.

POTPISI

Ponedeljak 28.05. u učionici AH4 (poneti indeks).

Predavanje 24.05.2018.

Prisustvo studenata na predavanju iz predmeta Istorija umetnosti i kulture 1, koje se po rasporedu održava u četvrtak 24. maja, je obavezno.

 

PREDAJA I ODBRANA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u petak 25.05. u kabinetu 511 od 12:00h-13:00h, odštampani na plakatima formata 100x70cm.

Iako tačan sadržaj rada nije moguće definisati uniformno zbog različitih karaktera projekata, svi radovi moraju sadržati:

  • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
  • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
  • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Prikazi prostora u osnovi i 3D prostorni prikazi su takođe obavezan prilog, a razmeru odrediti u odnosu na karakter rada.

Ostale priloge treba samostalno odabrati (fotomontaže, prikazi ambijenata, preseci, profili, različiti prikazi ambijentalnih celina, različiti načini prikaza intervencija, tipološke analize objekata i prostora, detalji…)

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h.

Sve grupe treba da predaju pripremljene prezentacije na USB-u u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 u 13:00h.

Prezentacije treba pripremiti u PowerPoint-u, Prezi-u i slično, a izlaganje ograničiti na 10 minuta. U okviru prezentacije obavezno je prikazati:

  • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
  • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
  • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Ostale priloge treba samostalno odabrati u zavisnosti od karaktera projekta.

FINALNA PREDAJA AP2

Drage kolege,

Za predaju semestralnog rada svaki tim predaje sledeće priloge:

  1. u digitalnoj formi, prilozi složeni na listove 50/70cm (.jpg ili .pdf):

– situacija 1:500 ili 1:1000 (opremanje situacije mora biti u skladu sa odabranom razmerom i sa jasnom idejom o tome šta ovaj prilog opisuje);

– sve osnove, r 1:200/1:100 (u osnovi prizemlja prikazati parterno uređenje okruženja objekta);

– minimum dva karakteristična preseka, r 1:200/1:100 (razmera preseka mora da odgovara razmeri osnove);

– karakteristični izgledi/fasade, r 1:200/1:100;

– dodatni prilozi koji nisu ušli u sastav plakata (animacije, gifovi, video i sl.) – NIJE OBAVEZNO.

Svi prilozi se šalju spakovani u folder nazvan rednim brojem tima, na mejl svog nadležnog asistenta/nastavnika.

Digitalni prilozi moraju biti poslati do petka, 1.juna 2018, 22h. Svaki tim šalje priloge, prema uputstvu, nadležnom asistentu/profesoru.

 

U ponedeljak, 4.juna u 9h u Sali Ah6 predaju se sledeći prilozi:

  1. dva kaširana plakata, formata 50/100cm, vertikalno orjentisana:

Plakati prikazuju projekat u celini, te sadrže vizuale (fotografije makete, montaže, rendere), izometrijske prikaze, dijagrame, tekst (font Myriad Pro), tehničke crteže, odnosno sve priloge kojima se najbolje prezentuje projekat.

Plakati se kaširaju na forex (3mm). Plakat se priprema prema priloženom templejtu.

  1. maketa

Maketa izrađena od adekvatnih materijala, u razmeri 1:150.

Do usmene odbrane radova, svi timovi treba da prilože digitalne verzije kaširanih plakata. Digitalne verzije plakata šalju se na mejl nadležnog asistenta do 11.juna 2018.godine. Uredno poslati plakati uslov su za prosleđivanje zaključne ocene u studentsku službu.

Templejt plakata možete skinuti sa sledećeg linka – https://drive.google.com/open?id=1080BHWFeMy3azPMQU18UosohNPhTMWiR

 

Tim AP2

Obaveštenje

U ponedeljak 14. maja u terminu od 12:15 u učionici 204 održaće se predavanje iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

U utorak 15. maja neće se održati predavanje iz istog predmeta.

Iz kabineta

Obaveštenje

U ponedeljak 14. maja neće se održati predavanje iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture.

Iz kabineta

Obaveštenje za Kolokvijum II

Mole se studenti koji putuju u USA a koji su položili Kolokviju I i žele da izađu na Kolokvijum II da se jave putem emaila i da napišu kada putuju (kog datuma) kako bi zakazali termin polaganja drugog kolokvijuma.

Iz kabineta

Vežba 3

Spisak lokacija za Vežbu 3: UuAD2 _ V3 _ spisak lokacija

Izmenjen tekst zadatka Vežbe 3: UuAD2 – V3 – izmene zadatka

Zadatak Vežbe 3 izmenjen je primarno kroz redukciju obaveznih priloga. Mole se studenti da pažljivo pročitaju novi tekst zadatka.

Други тест

Други тест биће одржан у петак, 4. маја, у 17.00 у амфитеатру А2.