Nastava

1488

Važno / Predavanje

Drage kolege, danas, utorak 19. marta, predavanje iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II održaće se u prostoru Svilara – Kulturna stanica.

Molimo sve zainteresovane studente da dodju na predavanje u okviru kojega će moći da pogledaju izložbu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Arhitektonsko nasleđe u liniji i razmeri kojom pomenuti Zavod obeležava 35 godina rada.

Na izložbi je prikazan samo jedan segment vredne i bogate tehničke dokumentacije koja je nastala za vreme rada ovog Zavoda. Tema je direktno vezana za rad na auditornim vežbama.

Iz kabineta

PREZENTACIJA KUĆE MAJSTORA SAVREMENE ARHITEKTURE

Radionica – Marc Joubert

Poštovani studenti,

 

Obaveštavamo vas da radionica koju će voditi arhitekta Mark Žuber (Marc Joubert) iz Holandije će biti održana u petak, 05. aprila.

Radionica će biti organizovana za okvirno 30. studenata.

Rad na radionici je predviđen u grupama koje čine od tri do pet članova. Timovi mogu biti formirani i od studenata iz različitih grupa.

Molimo studente koji su zaintesovani da učestvuju da pošalju svoju prijavu sa formiranim timom na mail: miskeljin.ivana@gmail.com do 25. marta 2019. godine.

Nakon isteka roka za prijavu biće formiran spisak učesnika  – okvirno 30 učesnika će biti odabrano. Spisak će biti objavljen na blogu kabineta 505 i na sajtu departmana.

Radionica će nositi 30 poena i računaće se kao zamena za ispit.

 

promena rasporeda _ III godina

U sredu 13.03. raspored za studente III godine biće izmenjen, i to na sledeći način:

predavanja iz predemta Arhitektonsko projektovanje 2 11:15-13:00 

predavanja iz predmeta Razvoj regionalne arhitekture 13:15-15:00   

Vežbe

Dragi studenti,

prvo bih želeli da vam se svima zahvalimo na radnoj i veseloj atmosferi, kao i uspešnom radu na prostoru Starog Majura u Petrovaradinu.

Za tekucu radnu nedelju ponesite sređene skice sa terena, fotografije i započet/postavljen dwg crtez zadatih fasada.

U prilogu se nalazi link sa kojeg mozete da uzmete šablon sa lejerima u dwg formatu u kojem je potrebno da iscrtate svoje zadate fasade za sledecu radnu nedelju.

https://drive.google.com/open?id=1YjJqvvrmjanqtNSvuESqo1v38TSXT__z

Molim vas da obratite pažnju pre svega na tačnost i detaljnost, a da u lejerima formirate dodatni nov lejer za detalje koje ce te dodavati u daljem radu na vežbama.

Iz kabineta

PREZENTACIJA – OSNOVNE POSTAVKE

Prezentacija prve faze rada će se održati u ponedeljak, 18.03. u terminu vežbi, sa početkom u 13:30h u učionici AH4.

Sve grupe treba da donesu pripremljene prezentacije na USB-u na početku termina.

Prezentacije treba da sadrže 3 slajda (powerpoint), a vreme izlaganja treba ograničiti na 5 minuta.

Osnovne postavke:

  •  osnovni ciljevi strategije i principi koji će usmeravati intervencije; jasan prikaz koncepta (dijagrami i slično),
  •  prikaz intervencije dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina),
  •  dijagrami – numerika, namene ili drugi elementi značajni za konkretni zadatak (da li je ispunjen postavljeni zadatak, najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta),
  •  identifikacija konkretnih prostora za razradu i predlog razmera – prostorni nivoi.

Zadatak za 18.03.2019.

Folderi studentskih grupa su razvrstane po zadacima, i nalaze se na sledećem linku:

https://drive.google.com/open?id=147h72uuaJtCWad_SJZtJTNb264cEZ0OS

Zadatak za sledeću nedelju možete da nađete na sledećem linku:

https://drive.google.com/open?id=1V6VeA6pFFsMCV9iZfLltJ-tMwZspdGbv

AP 2 – spisak timova i raspored po učionicama

Drage kolege,

na ovom linku možete videti spisak i raspored timova po učionicama. Obavezan je dolazak u terminima prema ovom rasporedu.

https://drive.google.com/open?id=1fuUvp-jjWXmw16O4lioE252WPK1PEBnH

 

tim AP2

Rad na terenu / novo obaveštenje

Dragi studenti, u prilogu se nalaze spiskovi studenata prema formiranim grupama sa zadatim objektima I UNETIM IZMENAMA NAKON DANAŠNJEG PREDAVANJA na prostoru Petrovaradin Stari Majur za auditorne vezbe letnjeg semestra.

Iz kabineta

 

Zadatak za 11.03.2019.

Za narednu nedelju (11.03.2019.) od studenata se očekuje da u folderu sa nazivom Studenti naprave sopstveni folder, koji će da imenuju na sledeći način:

PREZIME1_PREZIME2_PREZIME3

Primer jednog foldera je prikazan – Divić_Božić_Knežević

 

Do termina vežbi, svake radne nedelje, od studenata će se očekivati da u svom folderu prilože po JEDAN .pdf dokument (od jedne ili više strana) koji će da sadrži materijal koji prikazuje sopstveni progres i rad na zadatku. Priloženi .pdf dokument treba da bude imenovan na sledeći način:

DATUM.NAREDNIH.VEŽBI.pdf

Recimo za prvu nedelju – 11.03.2019.pdf

Foldere pravite na sledećem linku:

https://drive.google.com/drive/folders/147h72uuaJtCWad_SJZtJTNb264cEZ0OS?usp=sharing

 

Studentima koji su priložili svoju e-mail adresu je omogućeno da prave izmene na ovom linku.

 

Zadatak za sledeću nedelju možete da nađete na sledećem linku:

https://drive.google.com/open?id=1psCKLfsDr8iWOfTvKKdFTMjNE_wlME5l