Nastava

245

Predaja Vežbe 3

Predaja Vežbe 3 održaće se u ponedeljak 25. juna, u 10h, u učionici AH7.

Predaja radova i potpisivanje indeksa

Predaja Vežbe 3 i ispravki Vežbi 1 i 2 zakazana je za 8. jun u 10h u učionici AH6.

Potpisi će se dobijati zajedno sa potpisima iz predmeta Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2. Neophodno je da studenti upišu naziv predmeta na odgovarajućem mestu pre predaje indeksa.

Drugi rok za predaju Vežbe 3 je 25. jun. Tačno vreme i učionica biće naknadno određeni.

Datumi ispita su 12.06.2018. i 26.06.2018.godine.

PREDAJA – AP2

Drage kolge,

 

Finalna predaja kaširanih plakata i maketa će se obaviti u ponedeljak 4.06.2018. godine u periodu od 9 do 10 časova u učionici AH2.

 

Tim AP2

Predaja rada

Na zahtev studenata, pomera se predaja semestralnih projekata sa 05.06. na ponedeljak 11.06. od 10:00-11:00 u kabinetu 509A. Dana 05.06. (termin za nadoknadu) neće biti održana nastava.

FINALNA PREDAJA AP2

Drage kolege,

Za predaju semestralnog rada svaki tim predaje sledeće priloge:

  1. u digitalnoj formi, prilozi složeni na listove 50/70cm (.jpg ili .pdf):

– situacija 1:500 ili 1:1000 (opremanje situacije mora biti u skladu sa odabranom razmerom i sa jasnom idejom o tome šta ovaj prilog opisuje);

– sve osnove, r 1:200/1:100 (u osnovi prizemlja prikazati parterno uređenje okruženja objekta);

– minimum dva karakteristična preseka, r 1:200/1:100 (razmera preseka mora da odgovara razmeri osnove);

– karakteristični izgledi/fasade, r 1:200/1:100;

– dodatni prilozi koji nisu ušli u sastav plakata (animacije, gifovi, video i sl.) – NIJE OBAVEZNO.

Svi prilozi se šalju spakovani u folder nazvan rednim brojem tima, na mejl svog nadležnog asistenta/nastavnika.

Digitalni prilozi moraju biti poslati do petka, 1.juna 2018, 22h. Svaki tim šalje priloge, prema uputstvu, nadležnom asistentu/profesoru.

 

U ponedeljak, 4.juna u 9h u Sali Ah6 predaju se sledeći prilozi:

  1. dva kaširana plakata, formata 50/100cm, vertikalno orjentisana:

Plakati prikazuju projekat u celini, te sadrže vizuale (fotografije makete, montaže, rendere), izometrijske prikaze, dijagrame, tekst (font Myriad Pro), tehničke crteže, odnosno sve priloge kojima se najbolje prezentuje projekat.

Plakati se kaširaju na forex (3mm). Plakat se priprema prema priloženom templejtu.

  1. maketa

Maketa izrađena od adekvatnih materijala, u razmeri 1:150.

Do usmene odbrane radova, svi timovi treba da prilože digitalne verzije kaširanih plakata. Digitalne verzije plakata šalju se na mejl nadležnog asistenta do 11.juna 2018.godine. Uredno poslati plakati uslov su za prosleđivanje zaključne ocene u studentsku službu.

Templejt plakata možete skinuti sa sledećeg linka – https://drive.google.com/open?id=1080BHWFeMy3azPMQU18UosohNPhTMWiR

 

Tim AP2

Predaja Vežbe 2 – novi termin

Predaja Vežbe 2 održaće se u utorak 8. maja u 16h u sali AH5.

Lično prisustvo na predaji nije neophodno. Dalja pomeranja predaje nisu moguća.

U četvrtak 3. maja počinje se sa radom na Vežbi 3 kao što je utvrđeno terminskim planom na početku semestra. Prisustvo na predavanju 3. maja je obavezno za studente koji pohađaju vežbe sredom kako bi dobili neophodne informacije o Vežbi 3.

Promena termina predaje prvog zadatka

Studenti se obaveštavaju da se termin predaje prvog zadatka pomera za ponedeljak, 14. maj. Radovi ce biti preuzimani u periodu od 11 do 12h.

Predavanje i vežbe iz predmeta se neće održavati 30.04.2018.

Predaja – AP2

Drage kolege,

 

predaja grafičkog dela semestralnog projekta će se obaviti u ponedeljak 30.4.2018. godine u 10h u kabinetu 506.

Potrebno je predati sledeće priloge:

- situacija sa uređenjem terena (Manual – obuhvat od keja do Bulevara Despota Stefana / projekti iz prvog semestra – dogovoreni obuhvati) R 1:500
- sve osnove R 1:200
- karakteristični presek R 1:200
- izometrija (NE razdvajati konstruktivne elemente poput stubova, ploča i greda. Prikazati pre svega program i ambijente. Ukoliko je potrebno, zarad sagledivosti,”podići” krov ili ukloniti određene zidove) R 1:200
Sve priloge odštampati na običnom papiru dimenzija 50×70 cm. Nije potrebno dizajnirati plakate. Obavezno potpisati sve članove grupe i brojeve indeksa.
Radovi sa komentarima biće vraćeni u ponedeljak u popodnevnim časovima.
Tim AP2

Predaja Vežbe 1

Predaja vežbe 1, za sve grupe, održaće se u četvrtak 29.03. u 17:15h

Prilikom predaje potrebno je na donjoj strani podloge svake makete napisati:

– Nazvi objekta (lokacija i godina nisu potrebni)

– Ime, prezime i broj indeksa svakog člana tima

 

Ovonedeljni termini vežbi posvećeni su isključivo početku rada na Vežbi 2. Konsultacije i završavanje Vežbe 1 nisu mogući u terminu vežbi.

 

Накнадна предаја предметних задатака

Накнадна предаја предметних задатака биће у понедељак, 12. фебруара, у 9.00 у кабинету 905.