Nastava

241

FINALNA PREDAJA AP2

Drage kolege,

Za predaju semestralnog rada svaki tim predaje sledeće priloge:

  1. u digitalnoj formi, prilozi složeni na listove 50/70cm (.jpg ili .pdf):

– situacija 1:500 ili 1:1000 (opremanje situacije mora biti u skladu sa odabranom razmerom i sa jasnom idejom o tome šta ovaj prilog opisuje);

– sve osnove, r 1:200/1:100 (u osnovi prizemlja prikazati parterno uređenje okruženja objekta);

– minimum dva karakteristična preseka, r 1:200/1:100 (razmera preseka mora da odgovara razmeri osnove);

– karakteristični izgledi/fasade, r 1:200/1:100;

– dodatni prilozi koji nisu ušli u sastav plakata (animacije, gifovi, video i sl.) – NIJE OBAVEZNO.

Svi prilozi se šalju spakovani u folder nazvan rednim brojem tima, na mejl svog nadležnog asistenta/nastavnika.

Digitalni prilozi moraju biti poslati do petka, 1.juna 2018, 22h. Svaki tim šalje priloge, prema uputstvu, nadležnom asistentu/profesoru.

 

U ponedeljak, 4.juna u 9h u Sali Ah6 predaju se sledeći prilozi:

  1. dva kaširana plakata, formata 50/100cm, vertikalno orjentisana:

Plakati prikazuju projekat u celini, te sadrže vizuale (fotografije makete, montaže, rendere), izometrijske prikaze, dijagrame, tekst (font Myriad Pro), tehničke crteže, odnosno sve priloge kojima se najbolje prezentuje projekat.

Plakati se kaširaju na forex (3mm). Plakat se priprema prema priloženom templejtu.

  1. maketa

Maketa izrađena od adekvatnih materijala, u razmeri 1:150.

Do usmene odbrane radova, svi timovi treba da prilože digitalne verzije kaširanih plakata. Digitalne verzije plakata šalju se na mejl nadležnog asistenta do 11.juna 2018.godine. Uredno poslati plakati uslov su za prosleđivanje zaključne ocene u studentsku službu.

Templejt plakata možete skinuti sa sledećeg linka – https://drive.google.com/open?id=1080BHWFeMy3azPMQU18UosohNPhTMWiR

 

Tim AP2

Predaja Vežbe 2 – novi termin

Predaja Vežbe 2 održaće se u utorak 8. maja u 16h u sali AH5.

Lično prisustvo na predaji nije neophodno. Dalja pomeranja predaje nisu moguća.

U četvrtak 3. maja počinje se sa radom na Vežbi 3 kao što je utvrđeno terminskim planom na početku semestra. Prisustvo na predavanju 3. maja je obavezno za studente koji pohađaju vežbe sredom kako bi dobili neophodne informacije o Vežbi 3.

Promena termina predaje prvog zadatka

Studenti se obaveštavaju da se termin predaje prvog zadatka pomera za ponedeljak, 14. maj. Radovi ce biti preuzimani u periodu od 11 do 12h.

Predavanje i vežbe iz predmeta se neće održavati 30.04.2018.

Predaja – AP2

Drage kolege,

 

predaja grafičkog dela semestralnog projekta će se obaviti u ponedeljak 30.4.2018. godine u 10h u kabinetu 506.

Potrebno je predati sledeće priloge:

- situacija sa uređenjem terena (Manual – obuhvat od keja do Bulevara Despota Stefana / projekti iz prvog semestra – dogovoreni obuhvati) R 1:500
- sve osnove R 1:200
- karakteristični presek R 1:200
- izometrija (NE razdvajati konstruktivne elemente poput stubova, ploča i greda. Prikazati pre svega program i ambijente. Ukoliko je potrebno, zarad sagledivosti,”podići” krov ili ukloniti određene zidove) R 1:200
Sve priloge odštampati na običnom papiru dimenzija 50×70 cm. Nije potrebno dizajnirati plakate. Obavezno potpisati sve članove grupe i brojeve indeksa.
Radovi sa komentarima biće vraćeni u ponedeljak u popodnevnim časovima.
Tim AP2

Predaja Vežbe 1

Predaja vežbe 1, za sve grupe, održaće se u četvrtak 29.03. u 17:15h

Prilikom predaje potrebno je na donjoj strani podloge svake makete napisati:

– Nazvi objekta (lokacija i godina nisu potrebni)

– Ime, prezime i broj indeksa svakog člana tima

 

Ovonedeljni termini vežbi posvećeni su isključivo početku rada na Vežbi 2. Konsultacije i završavanje Vežbe 1 nisu mogući u terminu vežbi.

 

Накнадна предаја предметних задатака

Накнадна предаја предметних задатака биће у понедељак, 12. фебруара, у 9.00 у кабинету 905.

Предметни задаци

Предаја предметних задатака биће у понедељак, 22. јануара, у 9.00 у кабинету 905.

Студенти који су задовољни досад освојеним бодовима (најмање 15) из предиспитних обавеза не морају да раде предметни задатак (рачунаће се 0 бодова за предметни задатак).

Моле се студенти да још једном прочитају упутство за израду предметних задатака.

Važno obaveštenje

Studenti koji projekte nisu predali u zakazanom terminu (14:00-15:00), plakate mogu predati sutra (17.01.) u 10:00 isključivo profesoru Rebi i pod uslovom da ih danas u najkraćem roku pošalju na mejl urbanistickoprojektovanje@gmail.com.

Predaja

Predaja drugog semestralnog rada obaviće se u utorak 16.01.2018. godine od 14:00-15:00 u učionici AH7. Format za predaju je 70×100 cm.

Arhitektonsko projektovanje 1 – predaja završnog rada

Obaveštavamo studente 3. godine da je predaja završnih elaborata iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 zakazana za subotu, 13. januar 2018. godine.

Radove je potrebno predati u sali AH6, u terminu od 15:00 do 16:00h. Radovi predati nakon zakazanog termina neće biti prihvaćeni.

 

Molimo studente da obavezno pokupe svoje radove i makete u nedelju, 14. januara, u 17:00h.

NAPOMENA: u ponedeljak 15. januara u sali AH6 se održava redovna nastava, od 7:45h, pa je neophodno da svi radovi budu preuzeti u nedelju, kako bismo omogućili nesmetano odvijanje nastave u ponedeljak.

 

Iz kabineta