Nastava

2205

GIVSF – rezultati ispita održanog 11.7.2018.

Predlog finalnih ocena je dat u tabeli.

Redni br Br. indeksa Prezime Ime Uk. br. poena Ocena
1 A1735 Badrljica Vladimir 81 9
2 AU 78/13 Marinković Kristina 87 9
3 AU 80/13 Savić Marija 61 7
4 AU 109/13 Blažić Milica 84 9
5 AU 9/14 Stanojević Marija 93 10
6 AU 19/14 Marić Smiljana 93 10
7 AU 31/14 Vitić Dragana 91 10
8 AU 32/14 Bogičević Jovana 91 10
11 AU 62/14 Lukić Sofija 91 10
13 AU 92/14 Pjević Ivana 91 10
14 AU 96/14 Pete Anita 94 10
15 AU 97/14 Jovanović Milica 85 9
16 AU 99/14 Varagić Bojan 83 9
17 au 101/14 Marić Sonja 85 9
18 AU 102/14 Sailović Anđela 93 10

Studenti, koji nisu zadovoljni ocenom mogu da se jave predmetnom asistentu do utorka 12.7., nakon čega će ocene biti prosleđene studentskoj službi.

Sa predmeta

Rezultati ispita održanog 10.7.

Dodaci

  1. elementi 1
    undefined
  2. 4. Elementi 2 - jul 2018.
    undefined

U prilogu se nalaze rezultati ispita Arhitektura i grad novog doba. Minimalni broj poena na ispitu koji je potreban za prolaz je 50.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u utorak 10.jula u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 12:00, dana 10. jula putem emaila.

Iz kabineta

Rezultati – julski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita II. Minimalni broj poena na ispitu koji je potreban za prolaz je 25.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u utorak 10.jula u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 12:00, dana 10. jula putem emaila (mirjanasladic@gmail.com)

Iz kabineta

Rezultati – julski rok

U prilogu se nalaze rezultati ispita Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita I. Minimalni broj poena na ispitu je 36, rezultati postignuti na vežbama biće kasnije dodati.

Uvid u radove i konsultacije u vezi rada su u utorak 10.jula u 10:00 u kabinetu 504.

Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom ispit mogu da ponšte do 12:00, dana 10. jula putem emaila (mariasiladji@gmail.com)

Iz kabineta

ISPIT – OCENE / UPIS OCENA

predispitne obaveze     poeni sa pismenog    ukupno poena/zaključena ocena

Šijakov Jovana                      47                             17                         64                     7

Volaš Nemanja                      49                             18                         67                     7

Ukoliko žele da ponište ocenu, studenti mogu poslati mejl na ivamarash@gmail.com do ponedeljka u 10h.

Upis ocena održaće se u sredu, 11. 07. u 13h u kabinetu.

Katalog – tekstualno obrazloženje projekta

Molimo timove koji su navedeni u priloženom dokumentu da mi do ponedeljka (9.jul) pošalju kratko tekstualno obrazloženje projekta (važi za Ap1 i Ap2), dužine do 150 reči, na srpskom i engleskom jeziku. Ovaj tekst biće korišten za prikaz projekta u katalogu.

 

Usmeni ispit u julskom roku

Drage kolege,

Usmeni ispit iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 2 održaće se u četvrtak, 12.7.2018. godine u 9h, u sali 521.

Termini i komisije za odbrane diplomskih i master radova predatih 3. 7.

Odbrane master i diplomskih radova

Komisije i odbrane za diplomske i master radove 1. deo

Odbrane master i diplomskih radova