Nastava

2116

Potpisivanje indeksa

Potpisivanje indeksa održaće se u četvrtak 31. maja u terminu predavanja. Mole se studenti da upišu podatke o predmetu na odgovarajuće mesto u indeksu.

PREDAJA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u pondeljak 28.05. u učionici AH4 od 12:00h-13:00h.

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h. Grupama koje nisu predale rad do 13h i koje ne budu prisutne u 13:30h u učionici AH4, neće biti omogućena odbrana rada.

POTPISI

Ponedeljak 28.05. u učionici AH4 (poneti indeks).

Predavanje 24.05.2018.

Prisustvo studenata na predavanju iz predmeta Istorija umetnosti i kulture 1, koje se po rasporedu održava u četvrtak 24. maja, je obavezno.

 

Poseta gradilištu NTP

Drage kolege,

Obaveštavam vas da je skup za posetu gradilištu NTP u utorak, 22. maja, u 14:15 (termin predavanja AP2 umesto UP2), na ulazu u gradilište iz ulice dr Ilije Đuričića.

Studenti koji žele da obiđu gradilište, a nisu se prijavili, mogu se prijaviti naredne srede, na predavanju. Za sutrašnju posetu već je dostavljen spisak i imamo ograničen broj šlemova.

PREDAJA I ODBRANA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u petak 25.05. u kabinetu 511 od 12:00h-13:00h, odštampani na plakatima formata 100x70cm.

Iako tačan sadržaj rada nije moguće definisati uniformno zbog različitih karaktera projekata, svi radovi moraju sadržati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Prikazi prostora u osnovi i 3D prostorni prikazi su takođe obavezan prilog, a razmeru odrediti u odnosu na karakter rada.

Ostale priloge treba samostalno odabrati (fotomontaže, prikazi ambijenata, preseci, profili, različiti prikazi ambijentalnih celina, različiti načini prikaza intervencija, tipološke analize objekata i prostora, detalji…)

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h.

Sve grupe treba da predaju pripremljene prezentacije na USB-u u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 u 13:00h.

Prezentacije treba pripremiti u PowerPoint-u, Prezi-u i slično, a izlaganje ograničiti na 10 minuta. U okviru prezentacije obavezno je prikazati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Ostale priloge treba samostalno odabrati u zavisnosti od karaktera projekta.

Sintezni projekat / Ocene prvog zadatka

U prilogu se nalaze ocene i dodatne informacije.

Dodaci

 1. ocene SP 2017_2018
  undefined

Komisija i termin odbrane master rada maj 2018

Dodaci

 1. 2018 maj
  undefined
Odbrane master i diplomskih radova

Obaveštenje

U ponedeljak 14. maja u terminu od 12:15 u učionici 204 održaće se predavanje iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

U utorak 15. maja neće se održati predavanje iz istog predmeta.

Iz kabineta

Obaveštenje

U ponedeljak 14. maja neće se održati predavanje iz predmeta Uvod u istoriju arhitekture.

Iz kabineta

Obaveštenje za Kolokvijum II

Mole se studenti koji putuju u USA a koji su položili Kolokviju I i žele da izađu na Kolokvijum II da se jave putem emaila i da napišu kada putuju (kog datuma) kako bi zakazali termin polaganja drugog kolokvijuma.

Iz kabineta