Master akademske studije

431

ISPIT

Obaveštavaju se studenti da završni – ispitni rad iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine mogu doneti 17.06. u terminu ispita u kabinet 511.

ISPIT

Rezultati ispita nalaze se u dodatku.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

Zaključne ocene

U prilogu se nalaze zaključne ocene.

https://www.scribd.com/document/412263163/Zaklju%C4%8Dne-Ocene-SiMuAiUP-2018-2019

ISPIT

Završne – ispitne radove iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine studenti mogu predati u terminu ispita – 01.06. u 17h, u učionici 404.

Odbrana radova

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 02.06. u učionici AH4 od 13:30h. Grupama koje nisu predale rad u petak neće biti omogućena odbrana rada.

Prezentacije treba pripremiti u PowerPoint-u, Prezi-u i slično, a izlaganje ograničiti na 10 minuta. U okviru prezentacije obavezno je prikazati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Ostale priloge treba samostalno odabrati u zavisnosti od karaktera projekta.

Termini predaje i odbrane semestralnog rada

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u petak 31.05. u kabinetu za urbanističko projektovanje od 12:00h do 12:30h.

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 02.06. u učionici AH4 od 13:30h. Grupama koje nisu predale rad u petak neće biti omogućena odbrana rada.

POTPISI

Ponedeljak 02.06. u učionici AH4 (poneti indeks).

Promena termina predaje i prezentacije semestralnog zadatka

Studenti se obaveštavaju da se predaja zadatka pomera za petak 31.05., a da će se odbrana semestralnog zadatka održati u ponedeljak 03.06.

Radovi se predaju na plakatima formata 100x70cm.

Iako tačan sadržaj rada nije moguće definisati uniformno zbog različitih karaktera projekata, svi radovi moraju sadržati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Prikazi prostora u osnovi i 3D prostorni prikazi su takođe obavezan prilog, a razmeru odrediti u odnosu na karakter rada.

Ostale priloge treba samostalno odabrati (fotomontaže, prikazi ambijenata, preseci, profili, različiti prikazi ambijentalnih celina, različiti načini prikaza intervencija, tipološke analize objekata i prostora, detalji…)

ODBRANA RADA

Prezentacije treba pripremiti u PowerPoint-u, Prezi-u i slično, a izlaganje ograničiti na 10 minuta. U okviru prezentacije obavezno je prikazati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Ostale priloge treba samostalno odabrati u zavisnosti od karaktera projekta.

 

Tačno vreme predaje i odbrane će biti naknadno objavljeno.

Ocene druge prezentacije

U prilogu se nalaze ocene iz prezentacije.

Prezentacije 15.04.2019.

Prezentacije druge faze rada će se održati u ponedeljak, 15.04. sa početkom u 14:00h u učionici AH4.

Sve grupe treba da donesu pripremljene prezentacije na USB-u u 13:45h u učionicu AH4.

U dodatku se nalaze informacije vezane za prezentaciju druge faze rada.

Dodaci

 1. SiMuAiUP-prezentacije-2
  undefined

OBAVEŠTENJE_PERIFERIJA

Doprinos za bodove sa predavanja treba poslati na email adresu ftn.arhitektura.ns@gmail.com najkasnije do 1.aprila u 11h.

Materijal u powerpointu obavezno, uz fotografiju/fotografije, treba da sadrži naziv lokacije koja je fotografisana, ime i prezime studenta i broj indeksa.