Master akademske studije

424

Ocene druge prezentacije

U prilogu se nalaze ocene iz prezentacije.

Prezentacije 15.04.2019.

Prezentacije druge faze rada će se održati u ponedeljak, 15.04. sa početkom u 14:00h u učionici AH4.

Sve grupe treba da donesu pripremljene prezentacije na USB-u u 13:45h u učionicu AH4.

U dodatku se nalaze informacije vezane za prezentaciju druge faze rada.

Dodaci

 1. SiMuAiUP-prezentacije-2
  undefined

OBAVEŠTENJE_PERIFERIJA

Doprinos za bodove sa predavanja treba poslati na email adresu ftn.arhitektura.ns@gmail.com najkasnije do 1.aprila u 11h.

Materijal u powerpointu obavezno, uz fotografiju/fotografije, treba da sadrži naziv lokacije koja je fotografisana, ime i prezime studenta i broj indeksa.

ISPIT

Obaveštavaju se studenti da se termin ispita pomera za ponedeljak 25.03. u 10h.

Ocene prve prezentacije

U prilogu se nalaze ocene prve prezentacije.

PREZENTACIJA – OSNOVNE POSTAVKE

Prezentacija prve faze rada će se održati u ponedeljak, 18.03. u terminu vežbi, sa početkom u 13:30h u učionici AH4.

Sve grupe treba da donesu pripremljene prezentacije na USB-u na početku termina.

Prezentacije treba da sadrže 3 slajda (powerpoint), a vreme izlaganja treba ograničiti na 5 minuta.

Osnovne postavke:

 •  osnovni ciljevi strategije i principi koji će usmeravati intervencije; jasan prikaz koncepta (dijagrami i slično),
 •  prikaz intervencije dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina),
 •  dijagrami – numerika, namene ili drugi elementi značajni za konkretni zadatak (da li je ispunjen postavljeni zadatak, najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta),
 •  identifikacija konkretnih prostora za razradu i predlog razmera – prostorni nivoi.

USLOVI RADA / ZADATAK

U prilogu se nalaze osnovne informacije o predmetu i formirane grupe sa trenutnom podelom scenarija.

U prvoj fazi rada moguće je koristiti podlogu sa Google Earth-a ili .dwg podlogu koja se nalazi na sledećem linku: https://www.hightail.com/download/elNKR0lkOW5JMHZMbjhUQw

Dodaci

 1. uslovi rada
  undefined
 2. zadaci
  undefined
 3. Grupe SiMuAiUP 2018_2019
  undefined

OBAVEŠTENJE

Prisustvo na vežbama iz predmeta Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju u ponedeljak 25. februara, sa početkom u 13:30 je obavezno za sve studente, s obzirom da će u ovom terminu biti dodeljeni semestralni zadaci.

Na predmetu Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju semestralni zadatak će podrazumevati rad u grupama. Do sledećeg predavanja, 25. februara studenti treba obavezno da formiraju grupe sa do tri člana.

Od studenata se očekuje da do petka, 22. februara formirane grupe, sa navedenim brojem indeksa, imenom i prezimenom svakog člana grupe, pošalju na mail rastko.nozinic@gmail.com.

ISPIT 06.02.

Obaveštavaju se studenti da će se usmeni ispit održati 06.02. u 12:30h u kabinetu 506.

ISPIT

Obaveštavaju se studenti da će se usmeni deo ispita održati u petak (25.01.) u 11h, u kabinetu 520.

Knjige profesora Gejla (ukoliko ih studenti nisu nabavili sami) biće ostavljene u kopirnici Mašinac (u podrumu fakulteta) u toku sutrašnjeg dana.