Master akademske studije

399

Prezentacije

Obaveštavaju se studenti da za naredno vežbanje (15.11.) treba da pripreme prezentacije sa studijama slučaja. Studije slučaja trebaju da budu relevantne za dati zadatak u smislu sličnosti prostora, low-cost intervencija i saradnje projektanata sa lokalnim stanovništvom ili institucijama.

PREZENTACIJE

Ocene iz prezentacija nalaze se u dodatku.

Dodaci

  1. 2018_2019
    undefined

ISPIT – REZULTATI

Dodaci

  1. TIKUS_oktobar III
    undefined

Obilazak SPENS-a

Drage kolege,

Za sutra u 13h je planiran obilazak SPC Vojovidina (SPENS), u okviru predmeta. Skup je kod javnog amfiteatra (“kadice”).

 

PLAN RADA, ZADATAK, PODLOGA

PREDAVANJE / TEREN

Obaveštavaju se studenti da u četvrtak dođu na početak predavanja, gde će se u dogovoru sa asistentom podeliti u timove za analizu zadate lokacije. Moguće analize su navedene u planu rada na predmetu. Nakon podele u grupe, studenti treba da obiđu teren i tako započnu pripreme za prezentacije analiza koje predstoje.

APKP – obaveštenje o održavanju nastave

Obaveštavamo sve kolege koji su upisali master studije ili planiraju da pohađaju predmet Arhitektonsko projektovanje kompleksih programa u ovoj školskoj godini, da obavezno prisustvuju vežbama koje će se održati u utorak 23.10.2018. sa početkom u 15 časova u učionici AH6.

Takođe, do utorka svi studenti koji planiraju da pohađaju ovaj predmet treba da popune sledeći formular https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNhMCPKoODSexEKmxHQrIGnaKKciAeyxe7ad0buXy6NGGqwA/viewform?usp=sf_link .

 

Tim APKP

TERMINSKI PLAN / ZADATAK 1

U dodatku se nalaze plan vežbanja, kao i dokumentacija sa opštim smernicama za pisanje i izradu seminarskog rada.

Studenti treba da pošalju mejl asistentu sa informacijom o odabranoj temi do ponedeljka, 22.10.

PLAN I PROGRAM PREDMETA

U dodatku se nalazi plan predavanja, kao i objašnjenje načina rada na predmetu.

Dodaci

  1. uslovi rada
    undefined

Programska skripta