Master akademske studije

382

ISPIT

U dodatku se nalaze rezultati ispita.

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

OCENE – DOPUNJENO

U dodatku se nalaze ocene.

Dodaci

 1. SiMuAiUP 2017_2018
  undefined

OCENE

U dodatku se nalaze zaključne ocene.

Dodaci

 1. SiMuAiUP 2017_2018
  undefined

POTPISI

Studenti koji nisu dobili potpis mogu doneti indekse u sredu, 30.05. u 11h u kabinet 511.

Izložba – Važno obaveštenje

Mole se studenti koji su pohađali predmet 2017/2018 (Klisa), da za potrebe organizovanja izložbe i pripreme kataloga pošalju plakate u elektronskoj formi na adresu urbanistickoprojektovanje@gmail.com do petka 01.06.2018. Plakate poslati kao dokumente u kojima su dostupni lejeri, preko nekog od servisa za slanje. Takođe, ukoliko postoje dodatni prilozi koji nisu sadržani na plakatima, a značajni su za projekat, mogu se uključiti.

 

 

PREDAJA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u pondeljak 28.05. u učionici AH4 od 12:00h-13:00h.

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h. Grupama koje nisu predale rad do 13h i koje ne budu prisutne u 13:30h u učionici AH4, neće biti omogućena odbrana rada.

POTPISI

Ponedeljak 28.05. u učionici AH4 (poneti indeks).

PREDAJA I ODBRANA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u petak 25.05. u kabinetu 511 od 12:00h-13:00h, odštampani na plakatima formata 100x70cm.

Iako tačan sadržaj rada nije moguće definisati uniformno zbog različitih karaktera projekata, svi radovi moraju sadržati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Prikazi prostora u osnovi i 3D prostorni prikazi su takođe obavezan prilog, a razmeru odrediti u odnosu na karakter rada.

Ostale priloge treba samostalno odabrati (fotomontaže, prikazi ambijenata, preseci, profili, različiti prikazi ambijentalnih celina, različiti načini prikaza intervencija, tipološke analize objekata i prostora, detalji…)

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h.

Sve grupe treba da predaju pripremljene prezentacije na USB-u u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 u 13:00h.

Prezentacije treba pripremiti u PowerPoint-u, Prezi-u i slično, a izlaganje ograničiti na 10 minuta. U okviru prezentacije obavezno je prikazati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Ostale priloge treba samostalno odabrati u zavisnosti od karaktera projekta.

PREZENTACIJE

U dodatku se nalaze ocene iz druge prezentacije.

Podećamo studente da se u pondeljak, 7. maja, vežbe i predavanja neće održati u redovnom terminu. Konsultacije će se održati u ponedeljak, 7. maja, u terminu od 16:15h do 17:45h u amfiteatru AH1B.

Dodaci

 1. SiMuAiUP 2017_2018
  undefined

REZULTATI ISPITA

Dodaci

 1. 2017_2018
  undefined

PREZENTACIJE 30.04.

Prezentacije druge faze rada će se održati u ponedeljak, 30.04. sa početkom u 14:00h u učionici AH4.

Sve grupe treba da donesu pripremljene prezentacije na USB-u u 13:30h u učionicu AH4.

U dodatku se nalaze informacije vezane za prezentaciju druge faze rada.

Dodaci

 1. SiMuAiUP prezentacije 2
  undefined