Master akademske studije

412

ZAVRŠNI RAD – INFORMACIJE

Informacije vezane za završni seminarski rad iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine:

- obim rada : 4000 reči,
- tema rada : iz oblasti urbanističkog projektovanja/planiranja,
- sugestija : tema rada iz predmeta može da bude vezana za odabranu temu master rada.

PREZENTACIJA – OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz prezentacije, kao i ukupan broj bodova iz predispitnih obaveza.

Dodaci

  1. 2018_2019
    undefined

Predaja radova

Obaveštavaju se studenti da je sledeće nedelje, u terminu predavanja, na mail adresu isidora.kisin@uns.ac.rs, potrebno dostaviti finalne prezentacije rada, kao i plakate.

PREZENTACIJA – OBAVEŠTENJE

Prezentacija – treći semestralni zadatak, održaće se 14.01. u terminu predavanja (od 16:45h, AH7), kada će i potpise dobiti studenti koji su ostvarili uslov za isti.

Vreme prezentacije ograničeno je na 7 minuta.

OCENE

U dodatku se nalaze ocene iz drugog seminarskog rada.

Dodaci

  1. 2018_2019
    undefined

Predavanja/vežbe 03.01.

Obaveštavaju se studenti da se sutrašnja predavanja i vežbe neće održati, da bi samostalno nastavili rad na zadatku i ponovno izašli na teren.

Kabinet vam želi srećne praznike!

PREDAJA SEMINARSKOG RADA

Predaja drugog seminarskog rada iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine, održaće se u petak, 28.12. u 12h u kabinetu 511.

 

Predavanje/vežbe

Usled nepredviđenih okolnosti, današnje predavanje se neće održati. Izvinjavamo se studentima.

Ove vežbe studenti treba da iskoriste za odlazak na teren i nastavaj rada na projektu.

U prilogu je postavljen link sa radom od prošle godine, kao primer za dodatno shvatanje rada.

https://we.tl/t-VRTfoBDGy9

 

Sadržaj prezentacije 1

Obaveštavaju se studenti da uvodna prezentacija treba da sadrži obuhvat i temu, osnovne projektantske postavke, ciljne grupe korisnika, kao i plan daljeg rada. Svaki student (grupa) je u obavezi da izvrši ispitivanje građana. Izlaganje ograničiti na 10 minuta.

Napomena: na slajdovima nije dozvoljeno prikazivati primere drugih izvedenih prostora.

OCENE

Ocene iz prvog seminarskog rada se nalaze u dodatku.

Dodaci

  1. 2018_2019
    undefined