Master akademske studije

479

Pozivamo vas da učestvujete u osmom simpozijumu AACCP (Arhitektura, arheologija i urbanizam)
GRADOVI U EVOLUCIJI – TRANSFORMACIJE URBANIH I RURALNIH NASELJA (hibridi)
organizovano u saradnji sa DRUM
Mesto: laboratorija Univerziteta Oziegin u Istanbulu, Turska
Vreme: 26. aprila – 2. maja 2021. godine.
119968907_10224232586388699_6836677346163260106_oabstract_template_AACCP21

aaccp2021 CITIES IN EVOLUTION

Najnoviji konkursi i radionice

Ispiti u septembarskom roku biće održani u ponedeljak 21.09. sa početkom u 9.00h u nastavničkom kabinetu, kao i do sada.

Promena termina ispita

Usmeni ispit će se održati 09.09.2020. sa početkom u 9.00h dodatni plan polaganja biće naknadno objavljen.
(važi za sva tri premeta)

ISPIT

U dodatku se nalaze rezultati ispita.

Dodaci

  1. 2019_2020
    undefined

Termin ispita

Ispit iz predmeta Urbanističko projektovanje kompleksnih programa biće održan u utorak 14.07.2020. u 10.00h

ISPIT

Obaveštavaju se studenti da završni – ispitni rad iz predmeta Teorija i kritika urbane sredine mogu doneti 08.07. u terminu ispita (12:30h) u učionicu 408.

STRUČNA PRAKSA – OBAVEŠTENJE

Pozivaju se studenti koji žele da u predstojećim ispitnim rokovima polažu ispit iz predmeta stručna praksa, a zbog vanrednog stanja i trajanja epidemije nisu bili u mogućnosti da je realizuju na predviđeni način, da se jave na e-mail: milenakrkljes@gmail.com radi pronalaženja rešenja za što efikasnije ispunjavanje ispitnih obaveza.

Prof. dr Milena Krklješ

Registracija na SOVA platformi

Svi studenti master studija koji još nisu registrovani se obaveštavaju da je neophodno da se u najkraćem mogućem roku registruju na SOVA platformi.

Studenti se takođe mole da u najkraćem roku u dokumentu Spisak studenata – Strategije 19_20 unesu svoje e-mail adrese, s obzirom da će se deo komunikacije i objavljivanje radova odvijati preko gugl drajva:

Spisak studenata – Strategije 19_20

Obaveštenje o načinu rada na predmetu u novonastalim okolnostima

Informacije možete naći u prilogu. Prilikom upisa na predmet na SOVA platformi, treba obratiti pažnju na naziv predmeta, koji je trenutno pogrešan, ali će biti izmenjen u narednom periodu. Trenutni naziv predmeta je Strategije i metode u arhitekturi i urbanizmu, a biće izmenjen u tačan naziv, odnosno Strategije i metode u arh. i urb. projektovanju

Dodaci

  1. strategije
    undefined

PREZENTACIJA – OSNOVNE POSTAVKE

Prezentacija prve faze rada će se održati u ponedeljak, 23.03. u terminu vežbi, sa početkom u 13:15h u učionici AH4.

Sve grupe treba da donesu pripremljene prezentacije na USB-u na početku termina.

Prezentacije treba da sadrže 3 slajda (powerpoint), a vreme izlaganja treba ograničiti na 5 minuta.

Osnovne postavke:

  •  osnovni ciljevi strategije i principi koji će usmeravati intervencije; jasan prikaz koncepta (dijagrami i slično),
  •  prikaz intervencije dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina),
  •  dijagrami – numerika, namene ili drugi elementi značajni za konkretni zadatak (da li je ispunjen postavljeni zadatak, najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta),
  •  identifikacija konkretnih prostora za razradu i predlog razmera – prostorni nivoi.