Nastava

4296

Kolokvijum

Rok za slanje plakata je nedelja 16. decembar u 23:59h.
Plakati se šalju ISKLJUČIVO u jpg (jpeg) formatu veličine A3 (horizontalne ili vertikalne orijentacije) sa 300 piksela po inču i u cmyk color mode-u.
Naziv plakata? AUxx/201x Ime Prezime – finalno
Plakate dostaviti u elektronskoj formi na mejl: dejan_mitov@abv.bg

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/tehnike/

Terenske vežbe

U četvrtak 13.decembra planirana je poseta Muzeju grada Novog Sada i Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu (rektorat). Okupljanje studenata je u 8:30 ispred zgrade rektorata.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Zadatak 2 – terminski plan

Други тест

Други тест и поправни први тест биће одржани у уторак, 11. децембра, по следећем распореду:

АРХИТЕКТУРА у 20.00:
* групе 1–4: амфитеатар АХ1а
* групе 5–8: амфитеатар АХ1б
* остали студенти: учионица АХ3

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО у 21.00:
* групе 1–5: амфитеатар АХ1а
* групе 6–10: амфитеатар АХ1б
* остали студенти: учионица АХ3

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА у 21.00:
* групе 1–4: учионица 203
* остали студенти: учионица АХ4

PREDAVANJE 11.12.

Obaveštavaju se svi studenti, da je prisustvo na predavanju u utorak (11.12) obavezno. Predavanje će održati članovi udruženja Novo kulturno naselje, koji će detaljno objasniti predstojeći zadatak i dati sve potrebne informacije za izradu istog.

Podloga/ Zadatak 2

Dodaci

  1. 1:1000
    undefined

OCENE PRVOG PROJEKTA

U prilogu su postavljene ocene prvog semestralnog projekta. Studenti koji su predali rad, a nisu zadovoljni ocenom, mogu popraviti rad i predati u utorak (11.12.) u terminu vežbanja grupe kojoj pripadaju.
Studenti sa * su u obavezi da se jave profesoru.

Dodaci

  1. UP 1 OCENE PROJEKTA 1
    undefined

Ocene iz drugog zadatka

U prilogu se nalaze ocene iz drugog zadatka.

Ocene iz kolokvijuma

U prilogu se nalaze ocene iz kolokvijuma.

Podsećamo studente još jednom da obavezno objave plakate koje su predali kao kolokvijalnu predaju u svoje google drive foldere.

Sadržaj prezentacije 1

Obaveštavaju se studenti da uvodna prezentacija treba da sadrži obuhvat i temu, osnovne projektantske postavke, ciljne grupe korisnika, kao i plan daljeg rada. Svaki student (grupa) je u obavezi da izvrši ispitivanje građana. Izlaganje ograničiti na 10 minuta.

Napomena: na slajdovima nije dozvoljeno prikazivati primere drugih izvedenih prostora.