Nastava

3910

Potpisivanje indeksa

Potpisivanje indeksa održaće se u četvrtak 31. maja u terminu predavanja. Mole se studenti da upišu podatke o predmetu na odgovarajuće mesto u indeksu.

PREDAJA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u pondeljak 28.05. u učionici AH4 od 12:00h-13:00h.

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h. Grupama koje nisu predale rad do 13h i koje ne budu prisutne u 13:30h u učionici AH4, neće biti omogućena odbrana rada.

POTPISI

Ponedeljak 28.05. u učionici AH4 (poneti indeks).

Predavanje 24.05.2018.

Prisustvo studenata na predavanju iz predmeta Istorija umetnosti i kulture 1, koje se po rasporedu održava u četvrtak 24. maja, je obavezno.

 

Poseta gradilištu NTP

Drage kolege,

Obaveštavam vas da je skup za posetu gradilištu NTP u utorak, 22. maja, u 14:15 (termin predavanja AP2 umesto UP2), na ulazu u gradilište iz ulice dr Ilije Đuričića.

Studenti koji žele da obiđu gradilište, a nisu se prijavili, mogu se prijaviti naredne srede, na predavanju. Za sutrašnju posetu već je dostavljen spisak i imamo ograničen broj šlemova.

PREDAJA I ODBRANA RADA

PREDAJA RADA

Radovi se predaju u petak 25.05. u kabinetu 511 od 12:00h-13:00h, odštampani na plakatima formata 100x70cm.

Iako tačan sadržaj rada nije moguće definisati uniformno zbog različitih karaktera projekata, svi radovi moraju sadržati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Prikazi prostora u osnovi i 3D prostorni prikazi su takođe obavezan prilog, a razmeru odrediti u odnosu na karakter rada.

Ostale priloge treba samostalno odabrati (fotomontaže, prikazi ambijenata, preseci, profili, različiti prikazi ambijentalnih celina, različiti načini prikaza intervencija, tipološke analize objekata i prostora, detalji…)

ODBRANA RADA

Odbrana radova obaviće se u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 od 13:30h.

Sve grupe treba da predaju pripremljene prezentacije na USB-u u ponedeljak 28.05. u učionici AH4 u 13:00h.

Prezentacije treba pripremiti u PowerPoint-u, Prezi-u i slično, a izlaganje ograničiti na 10 minuta. U okviru prezentacije obavezno je prikazati:

 • jasan prikaz koncepta i razvoja ideje (dijagrami ili slično);
 • prikaz intervencija dat u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta (grad kao celina);
 • numerika (da li je ispunjen postavljeni zadatak; najvažnije kvadrature, dužine ili programski dijagrami, u zavisnosti od karaktera projekta);

Ostale priloge treba samostalno odabrati u zavisnosti od karaktera projekta.

Резултати четвртог теста

бр. индекс презиме име ТЕСТ 4 [0-20 бодова]
1 АИ 1/2017 Херцег Милена 20
2 АИ 2/2017 Сладојевић Теодора 8
3 АИ 3/2017 Јовановић Јана 19
4 АИ 4/2017 Јовановић Тамара 20
5 АИ 5/2017 Добрички Стојан 11,5
6 АИ 6/2017 Шкријељ Нина 19,5
7 АИ 7/2017 Мучибабић Николина 19,5
8 АИ 8/2017 Петковић Огњен 16
9 АИ 9/2017 Ђорђевић Тамара 19
10 АИ 10/2017 Вртунски Ивана 18,5
11 АИ 11/2017 Марковић Никола 20
12 АИ 12/2017 Сиришки Ленка 6
13 АИ 13/2017 Шушњевић Јелена 11,5
14 АИ 15/2017 Бобић Александра 18,5
15 АИ 16/2017 Мицић Теодора 10,5
16 АИ 17/2017 Цветковић Немања 13
17 АИ 18/2017 Матовић Нина 16,5
18 АИ 19/2017 Милутин Милица 20
19 АИ 21/2017 Штрбац Тијана 3
20 АИ 22/2017 Петковић Теодора 8
21 АИ 23/2017 Гагро Барбара 16
22 АИ 24/2017 Поповић Наташа 19,5
23 АИ 25/2017 Петровић Олга 19
24 АИ 26/2017 Дамњановић Душан 16,5
25 АИ 27/2017 Дувњак Дуња 19
26 АИ 28/2017 Сремац Наташа 20
27 АИ 29/2017 Ракић Јелена 6
28 АИ 40/2017 Гаговић Александра 18,5
29 АИ 30/2017 Бобић Светлана 19,5
30 АИ 31/2017 Ћелић Александра 12
31 АИ 32/2017 Барнак Ања 10
32 АИ 33/2017 Шаламон Филип 4
33 АИ 34/2017 Месарош Рахела 10
34 АИ 37/2017 Радуловић Ана 11
35 АИ 39/2017 Пешић Лука 11
36 АИ 47/2017 Вучковић Николина 17
37 АИ 41/2017 Симендић Душан 14,5
38 АИ 42/2017 Петровић Срђан 14,5
39 АИ 43/2017 Дунђер Ђорђе 19
40 АИ 44/2017 Тепавчевић Никола 11
41 АИ 45/2017 Војновић Елеонора 16,5
42 АИ 48/2017 Ријавец Ивана 18,5
43 АИ 49/2017 Радић Михајло 2
44 АИ 50/2017 Стојиловић Александра 19,5
45 АИ 51/2017 Димитријевић Марта 9,5
46 АИ 52/2017 Гајић Дејана 16,5
47 АИ 53/2017 Бошковић Стеван 6
48 АИ 54/2017 Шибалић Милош 9
49 АИ 55/2017 Стефановић Милош 20
50 АИ 56/2017 Гератовић Филип 18,5
51 АИ 57/2017 Иконић Никола 0
52 АИ 59/2017 Лечић Теодора 18,5
53 АИ 60/2017 Гачић Тања 10,5
54 АИ 31/2016 Попић Драгана 9,5
55 АИ 55/2016 Гомбар Чаба 13,5
56 АИ 47/2014 Шумић Срђан 9
57 АИ 23/2013 Јовишић Ђорђе 9,5
58 АИ 55/2013 Никодијевић Стефан 8,5

 

* Радови се могу погледати у току следеће недеље у време консултација у кабинету 905.

FINALNA PREDAJA AP2

Drage kolege,

Za predaju semestralnog rada svaki tim predaje sledeće priloge:

 1. u digitalnoj formi, prilozi složeni na listove 50/70cm (.jpg ili .pdf):

– situacija 1:500 ili 1:1000 (opremanje situacije mora biti u skladu sa odabranom razmerom i sa jasnom idejom o tome šta ovaj prilog opisuje);

– sve osnove, r 1:200/1:100 (u osnovi prizemlja prikazati parterno uređenje okruženja objekta);

– minimum dva karakteristična preseka, r 1:200/1:100 (razmera preseka mora da odgovara razmeri osnove);

– karakteristični izgledi/fasade, r 1:200/1:100;

– dodatni prilozi koji nisu ušli u sastav plakata (animacije, gifovi, video i sl.) – NIJE OBAVEZNO.

Svi prilozi se šalju spakovani u folder nazvan rednim brojem tima, na mejl svog nadležnog asistenta/nastavnika.

Digitalni prilozi moraju biti poslati do petka, 1.juna 2018, 22h. Svaki tim šalje priloge, prema uputstvu, nadležnom asistentu/profesoru.

 

U ponedeljak, 4.juna u 9h u Sali Ah6 predaju se sledeći prilozi:

 1. dva kaširana plakata, formata 50/100cm, vertikalno orjentisana:

Plakati prikazuju projekat u celini, te sadrže vizuale (fotografije makete, montaže, rendere), izometrijske prikaze, dijagrame, tekst (font Myriad Pro), tehničke crteže, odnosno sve priloge kojima se najbolje prezentuje projekat.

Plakati se kaširaju na forex (3mm). Plakat se priprema prema priloženom templejtu.

 1. maketa

Maketa izrađena od adekvatnih materijala, u razmeri 1:150.

Do usmene odbrane radova, svi timovi treba da prilože digitalne verzije kaširanih plakata. Digitalne verzije plakata šalju se na mejl nadležnog asistenta do 11.juna 2018.godine. Uredno poslati plakati uslov su za prosleđivanje zaključne ocene u studentsku službu.

Templejt plakata možete skinuti sa sledećeg linka – https://drive.google.com/open?id=1080BHWFeMy3azPMQU18UosohNPhTMWiR

 

Tim AP2

Sintezni projekat / Ocene prvog zadatka

U prilogu se nalaze ocene i dodatne informacije.

Dodaci

 1. ocene SP 2017_2018
  undefined

Komisija i termin odbrane master rada maj 2018

Dodaci

 1. 2018 maj
  undefined
Odbrane master i diplomskih radova

Obaveštenje

U ponedeljak 14. maja u terminu od 12:15 u učionici 204 održaće se predavanje iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

U utorak 15. maja neće se održati predavanje iz istog predmeta.

Iz kabineta