Maketarstvo

49

Blok predavanja

U ponedeljak 24. oktobra biće održan prvi blok predavanja iz predmeta Maketarstvo, sa početkom u 10:30 časova u učionici AH6 i trajaće do 13:45 časova.
Prisustvo na predavanjima je obavezno.

Vežbe iz predmeta Maketarstvo u ponedeljak 24. oktobra neće biti održane.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Promena termina predavanja

Predavanje iz predmeta Maketarstvo, koje je prema rasporedu predviđeno ya utorak 18. oktobar, biće održano u okviru bloka predavanja u ponedeljak 24. oktobra. Tačan termin predavanja i mesto održavanja biće naknadno objavljeni.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Predlog konačnih ocena

Predlog konačnih ocena je dat na osnovu sume svih dosadašnjih rezultata na predmetu. Studenti koji su zadovoljni ocenom potrebno je da prijave ispit u prvom sledećem ispitnom roku.
Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom potrebno je da se jave predmetnim nastavnicima, kao i studenti koji nemaju dovoljan broj bodova da bi položili predmet.

Dodaci

 1. Predlog ocena
  undefined
Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Termin blok nastave

Obaveštavaju se studenti da će u subotu 23. januara između 9:00 i 13:00 časova biti održana blok nastava za izradu finalne makete u učionicama AH6 i AH7. Prisustvo na blok nastavi je obavezno i neophodno je poneti isečene sve elemente za sklapanje objekta, podloge za rad sa pratećim priborom, kao i odštampane situacije iz Auto Cad-a.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Održavanje blok nastave

Obaveštavaju se studenti da će u subotu 16. januara između 9:00 i 13:00 časova biti održana blok nastava za izradu finalne makete u učionicama AH6 i AH7. Prisustvo na blok nastavi je obavezno i neophodno je poneti isečene sve elemente za sklapanje objekta, podloge za rad sa pratećim priborom, kao i odštampane situacije iz Auto Cad-a.
Za sva eventualna pitanja obratiti se profesoru ili asistentu.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Terminski plan

Vežbe iz predmeta Maketarstvo biće održane u ponedeljak 11. januara redovno u terminu prema rasporedu.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Terminski plan i kolokvijum

Obaveštavaju se studenti da u ponedeljak 14. decembra neće biti održane vežbe.
Ovaj termin će biti nadoknađen u okviru blok nastave koja je ranije dogovorena, a tačan termin blok nastave biće naknadno definisan.
U ponedeljak 21. decembra u okviru redovnih termina vežbi biće održan kolokvijum na kome studenti treba da donesu gotove radne makete i kompletno pripremljenu tehničku dokumentaciju za izradu finalne makete od balse. Tehničku dokuemntacije je moguće prezentovati u digitalnom ili u analognom obliku. Kolokvijum će biti vrednovan sa maksimalnih 20 poena koji su sastavni deo ukupne ocene sa predmeta.
Za sva dodatna pitanja u vezi sa kolokvijum obratiti se predmetnom nastavniku ili asistentu.

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Podloge za maketu

Ovde mozete preuzeti dwg osnove za objekte, kao i satelitski snimak predmetnog podrucja.

Dodaci

 1. NS-centar.dwg_
  undefined
 2. centar-NS-mapa
  undefined
Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Rezultati prvog zadatka

Dodaci

 1. rezultati
  undefined
Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/

Terenske vežbe

Obaveštavaju se studenti da će se u ponedeljak 23. novembra vežbe iz Maketarstva održati na terenu.
Okupljanje je po grupama u terminu redovnih vežbi na Trgu Slobode. Za terenske vežbe potrebno je poneti materijal za skiciranje, kao i pribor za merenje.
Za sva dodatna pitanja obratiti se predmetnom asistentu na mejl: dejan_mitov@abv.bg

Zvanični blog predmeta: http://arhns.com/maketarstvo/