Konkursi / Radionice

48

ANKETNI STUDENTSKI KONKURS ZA NOVI KONCEPT GRADSKOG HOTELA

Kompanija Enterijer Janković d.o.o. raspisuje anonimni anketni studentski konkurs za novi koncept gradskog hotela u Almatiju, Kazahstan. Cilj konkursa je dobijanje inovativnih konceptualnih rešenja i pristupa predmetnom tipu, kroz savremeno oblikovanje, unapređenu prostornu distribuciju sadržaja, upotrebu savremenih tehnologija i materijala, kao i druge projektantske teme i postupke. Kroz format konkursnog rada, ispitaće se aktuelni stavovi studenata arhitekture o načinu na koji novi arhitektonski koncepti i materijali stvaraju novi, savremeni identitet arhitekture u područjima intenzivnog razvoja i urbanizacije.
Poziv za učešće na konkursu i raspis konkursa možete preuzeti na sledećem linku: http://www.enterijer-jankovic.co.rs/konkursi/

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad

INSPIRELI AWARDS

Više o konkursu možete pogledati u prilogu.

Dodaci

  1. STBELG22017100210431
    undefined
Najnoviji konkursi i radionice

Nova mesta: Urbanističko-arhitektonski konkurs

nova_mesta_press_with_info
Brojna uređenja i rekonstrukcije javnih prostora, takozvanih novih mesta za susrete građana i priređivanja kulturnih sadržaja, deo su priprema za 2021. godinu kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture. Tim povodom 15. avgusta Fondacija Novi Sad 2021 raspisuje Urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje malih javnih prostora pod nazivom „Nova mesta“ na koji će svoje ideje i projekte do 15. septembra moći da preda stručna javnost, odnosno arhitekte i urbanisti.

Pravo učešća u konkursu imaju arhitekte, urbanisti, pejzažne arhitekte, kao i studenti iz ovih oblasti. Rok za predaju radova je 15.9.2017. godine.

Više informacija o konkursu možete potražiti ovde.

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad

Cultural Heritage without Borders (CHwB) – Restoration Camps

CHwB’s Regional Restoration Camps are designed to give participants solid theory, active hand-on engagement and life-changing personal interaction in an inspiring World Heritage context.

http://chwb.org/albania/news/2017-camps/

Location: Rogljevo / Serbia

Dates: 13-26. sept.

Themes: Building conservation, interpretation

Application deadline: 30 June

Contact for Serbia: Jelena Pejković pejkovic@gmail.com

Najnoviji konkursi i radionice

PREDSTAVLjANjE ČIVNING STIPENDIJA ZA MASTER STUDIJE U VELIKOJ BRITANIJI

U amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (Rektorat) 10. oktobra 2016. godine u 14 časova Britanska ambasada u Beogradu organizuje predstavljanje Čivning (Chevening) stipendija za master studije u Velikoj Britaniji.

Ovaj prestižni program, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije (Foreign and Commonwealth Office) stipendira jednogodišnje master studije na britanskim univerzitetima. Stipendija pokriva troškove školarine i potrebne literature, putne i troškove britanske vize, a obezbeđena je i mesečna nadoknada za druge životne troškove.

Rok za prijave za stipendije za školsku 2017/2018. godinu je 8. novembar 2016. godine u 12 časova po britanskom vremenu.

Jedan od glavnih ciljeva Čivning programa, koji postoji više od 25 godina, jeste pomoć najuspešnim kandidatima da dobiju vodeće uloge u budućem razvoju Srbije. Prioritetne oblasti ovogodišnjih stipendija su usmerene na proces evropskih integracija Srbije, sa posebnim naglaskom na vladavinu prava i reformu pravosudnog sistema, reformu ekonomskog i energetskog sektora i zaštitu konkurencije, reformu javne uprave, odnose u regionu i postkonfliktno pomirenje i ljudska i manjinska prava.

Pored diplome visokog obrazovanja i znanja engleskog jezika, od kandidata se očekuje da mogu da dokažu svoje dosadašnje akademske uspehe, kao i da imaju najmanje dve godine relevantnog radnog iskustva u svojoj oblasti. Kandidati moraju biti državljani Republike Srbije, a starosna granica ne postoji.

Više o Čivning programu: www.chevening.org/serbia.

Najnoviji konkursi i radionice

Razmena studenata

Informacije o studentskoj razmeni se nalaze u prilogu.

Najnoviji konkursi i radionice

Split Summer School 2016 and First International Conference on Smart Data and Smart Cities

STSS_Call_for_applications_2016

Dodaci

  1. First_announcement2016
    undefined
Najnoviji konkursi i radionice

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU U RIGI, LETONIJA

Konkurs je otvoren za:

Studente osnovnih i master studija Fakulteta tehničkih nauka
Oblasti:

0412- Finance, banking and insurance, 413 Management and administration, 0414- Marketing and advertising, 061 Information and Communication Technologies (ICTs), 071Engineering and engineering trades, 073 Architecture and construction, 104- Transport services

Važna napomena:

Mobilnost traje 5 meseci i ukupno će biti dodeljeno 3 stipendije (1 na nivou osnovnih i 2 na nivou master studija)
Trajanje konkursa: 19. aprila – 11. maj 2016.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente
Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)
Biografija studenta na engleskom jeziku (koja uključuje adresu, kontakt telefon i mejl, fotografiju); Preporuka: koristiti Europass model
Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku
Kopija diplome (Bachelor)
Kopija pasoša
Dokaz o aktivnom statusu studenta
Dokaz o znanju jezika
Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti
Ugovor o učenju
Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku
Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)
Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Letonija.

Rok: 11. maj 2016. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Tehničkom univerzitetu u Rigi kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Tehnički univerzitet u Rigi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost u zimskom semestru školske 2016/2017. godine.

Listu i detaljnije informacije o predmetima na engleskom jeziku možete pronaći ovde.

Erazmus kod: RIGA02

Mesečni iznos stipendije: 750 evra, plus putni troškovi

Više informacija o konkursu možete pronaći ovde.

Najnoviji konkursi i radionice

КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА И ЊЕГОВЕ НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН

У складу са чланом 34. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС”, бр. 31/2015), на основу члана 38. став 3., члана 55.став 1. тачка 4 и члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), a у вези са Одлуком Председника општине Темерин о покретању Конкурса за израду Идејног урбанистичко-архитектонског решења дела центра и непосредне околине насеља Темерин број 06-1/2015-132-01 од 23.10.2015. године.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

у п у ћ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН:
ОТВОРЕНИ, ПРОЈЕКТНИ, ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС
ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА И ЊЕГОВЕ НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН
Број јавне набавке 03/2016

Наручилац Општина Темерин, ул. Новосадска бр. 326, 21235 Темерин (у даљем тексту Наручилац), www.temerin.rs, локална самоуправа, позива све заинтересоване да учествују у конкурсу за дизајн – Отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко – архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, број јавне набавке 03/2016

Назив и ознака из општег речника набавке: 71230000 организација архитектонских конкурса за нацрте

1. Расписивач и спроводиоци
Расписивач: Општина Темерин, Oпштинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин, ПИБ 101869888, матични број 08330514, www.temerin.rs
Спроводилац: Комисија за спровођење конкурса, коју формира општина Темерин.

2. Назив Конкурса
Конкурс за израду идејног урбанистичко – архитектонског решења дела центра и непосредне околине у насељу Темерин.

3. Врста Конкурса
Конкурс је према праву на учествовање отворени, према задатку пројектни, а према степену спровођења је једностепени.

4. Предмет и циљ Конкурса
Предмет конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења дела центра (ужи контекст) и непосредне околине (шири контекст) у насељу Темерин.
Предметни урбанистичко – архитектонски конкурс има за циљ афирмацију потенцијала уже зоне центра Темерина кроз функционално и визуелно унапређење простора у препознатљиви део насеља. Циљ је да се активирају сви потенцијали овог простора и повећа његова атрактивност. Од учесника се очекује да понуде оригинална, функционална и рационална решења, естетски примерена централној зони насеља Темерин.
Ужи контекст – Део центра насеља Темерин који је обухваћен Конкурсом чини Јавни парк испред зграде СО Темерин (парцела број 1/1 к. о. Темерин) са спомен обележјем, јавна површина испред објекта културе односно КИЦ-а према улици Петефи Шандора и Новосадској (део парцеле 4039 к. о. Темерин), део јавне површине – улице Петефи Шандора (парцела број 7184 к. о. Темерин) од Новосадске улице до улице Народног фронта, као и део јавне површине – улице Народног Фронта од јужне границе парцеле Дома Здравља „Темерин” до северне границе пролаза који води ка спортској хали (део парцеле 7161/4 к. о. Темерин).
Шири контекст – Конкурсним задатком је обухваћен и простор у непосредној околини дела центра (тј. претходно описане локације) и обухвата простор који је ограничен улицама Новосадском, Змај Јовином, Кошут Лајоша и Народног фронта и део уз улицу Народног фронта, до каналa. Шири контекст као непосредно окружење ужег контекста дефинисан је ради повезивања са окружењем у визуелном и функционалном смислу. У оквиру овог простора акценат треба ставити на реорганизацију саобраћајних токова са варијантним решењима (режим саобраћаја и/или искључива пешачка зона, решење стационарног саобраћаја) узимајући у обзир постојеће садржаје и могућност изградње вишепородичних објеката у овој зони и слично.
Од учесника на конкурсу се очекује да, кроз призму дефинисаног циља у складу са пројектним карактером конкурса, предложе следеће:
• Предлог саобраћајног решења шире зоне центра (шири контекст) и могућност увођења пешачке зоне или режимски уређене пешачке улице са предлогом решавања стационарног саобраћаја изван простора ужег контекста;
• Урбанистичко – архитектонско решење простора ужег контекста са прецизно утврђеним наменама површина (у складу са предложеним решењем нпр. пешачке, пешачко – колске саобраћајнице, трг, зелене површине и сл.);
• Партерно уређење за вишенаменско коришћење простора јавних површина:
– озелењавање јавних површина са предлогом врсте зеленила,
– предлог поплочавања јавних површина,
– предлог решења за урбани мобилијар, декоративне елементе и декоративну расвету и осталих елемената предложених Програмским задатком;
• Могућност постављања фонтане, јавне чесме и простора за манифестације.

5. Задатак конкурса
Изналажење оптималног решења за уређење најужег дела центра насеља са тенденцијом растерећења уже зоне центра од моторног саобраћаја у мери која обезбеђује већи степен пешачких комуникација – формирање пешачке зоне а истовремено омогућава несметану комуникацију и приступ постојећим садржајима центра.
Центарлна тема овог конкурса су јавне површине у најужем делу центра и њихово партерно, пејзажно и амбијетално уређење примерено функцији најатрактивнијег дела насеља које треба да буде привлачно различитим групама корисника.
Понуђена решења треба да осликавају дух Темерина и специфичности овог насаеља са препознатљивим урбаним елементима који карактеришу центар насеља.

6. Услови Конкурса
На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсну документацију. Учешће на конкурсу није резервисано за одеђену професију. На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.

7. Обавезни услови за учешће на Конкурсу
Обавезни услови за учешће на конкурсу су:
1. Да конкурсни рад мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса
2. Да конкурсни рад мора да буде израђен на начин техничко – обликовне обраде и да садржи све делове одређене овим расписом конкурса.

8. Имена (састав) Жирија и известиоца
Жири је у следећем саставу:
Председник:
1. Оливера Сенковић, дипл.инж.арх., ЈП „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад;
2. Никола Ембер, дипл.инж.маш., заменик председника жирија, ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин”, Темерин.

Чланови:
3. Весна Поповић, дипл.инж.арх., Нови Сад;
4. Миле Зец, дипл.инж.арх., Нови Сад;
5. Лепа Родић, дипл.инж.грађ., Одељење за урбанизам Општинске управе Темерин;
6. др Владимир Кубет, дипл.инж. арх.,Темерин.

Заменик чланова жирија:
7. Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.

Известиоци Конкурса су:
1.Горан Грковић, дип.инг.грађ., Одељење за урбанизам Општинске управе Темерин;
2.Предраг Пајић, дип.инг.арх., ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин”, Темерин.

9. Обавезност одлуке Жирија према Расписивачу
Одлука жирија обавезује наручиоца искључиво у делу исплате награде.

10. Садржај конкурсне документације
Конкурсна документација садржи:
• јавни позив са условима конкурса;
• програм конкурса;
• дигитални катастарско – топографски план дела центра (ужи контекст) и непосредне околине (шири контекст);
• фотодокументација у дигиталном формату.

11. Подаци, услови, износ накнаде, место и начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Општинске управе Темерин, улица Новосадска бр. 326 или са интернет странице Расписивача www.temerin.rs
Расписивач конкурса доставља конкурсну документацију, уз доказ о уплати обавезне накнаде од 1.000,00 динара на рачун: 840-745151843-03, модел: 97, позив на број: 63-238, са назнаком: за Конкурс.
Контакт особа: Горан Грковић, контакт телефон: 021843888 и 021844010; e-mail: vinmar@temerin.rs

12. Конкурсни рокови
Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је 11.03. (петак) 2016. године;
Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од 14.03.(понедељак) 2016. године;
Постављање питања је до 21.03. (понедељак) 2016. године, достављање одговора је до 28.03. (понедељак) 2016. године;
Предаја конкурсних радова је 12.05. (четвртак) 2016. године до 14,00 h, без обзира на начин подношења (непосредно, путем писарнице или поштом), на адресу Општинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин 21235;
Отварање конкурсних радова и почетак рада известиоца 13.05. (петак) 2016. године;
Почетак рада жирија је 19.05. (четвртак) 2016. године;
Завршетак рада жирија је 25.05. (среда) 2016. године;
Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 30.05. (понедељак) 2016. године.

13. Садржај конкурсног рада
Конкурсни рад садржи графички, текстуални, нумерички и друге прилоге које учесник конкурса предаје на вредновање жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од прилога у аналогном и дигиталном облику који треба да садрже следеће:
Графички прилози:
– Предлог саобраћајног решења шире зоне центра (шири контекст), алтернативни правци за моторни саобраћај у циљу афирмације пешачких комуникација и увођења пешачке зоне (могућа варијантна решења) 1:2500;
– Урбанистичко – архитектонско решење простора ужег контекста са наменом површина, елементима нивелације и регулације, профилацијом уличних коридора, приказом пешачких комуникација и могућим локацијама за фонтану и јавну чесму 1:500;
– Партерно и пејзажно решење са приказом диспозиције и уређења предложених јавних површина (улични коридори, пешачке комуникације, манифестациони трг, парк…) предлогом врсте декоративног зеленила и садног материјала у постојећем парку и осталим јавним површинама са карактеристичним пресецима (најмање два) и изгледима 1: 500;
– Предлог решења за урбани мобилијар, декоративне урбане елементе и декоративну расвету и осталих елемената описаних Програмским задатком са диспозицијом на графичком прилогу 1:500 и детаљима у размери по избору;
– Предлог застора – поплочавања јавних површина, дизајн и материјализација у размери по избору;
– Тродимензионална представа предложеног решења дела центра (у целини или у сегментима), компјутерска презентација тродимензионалних приказа;
– Остали прилози по опредељењу аутора.

Текстуални прилози:
– Текстуални прилог са образложењем предложеног саобраћајног решења, описом партерног и пејзажног решења, материјализације за предложени урбани мобилијар и декоративне урбане елементе, проценом потребног улагања, у 9 примерака;
– За потребе штампе каталога радова потребно је доставити све графичке прилоге решења на CD-у (не веће од А4 формата у 300 dpi, у jpg. или tif. формату.

14. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада
Графички прилози конкурсног рада треба да буду технички обрађени, презентовани на материјалу који је погодан за излагање и рад жирија.
Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, на формату 70/100 цм, а текстуални прилози на формату А4.
Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу, и означени шифром од шест карактера у горњем десном углу.
Сви прилози конкурсног рада морају се предати у запечаћеном омоту.
Уз конкурсни рад прилажу се и две запечаћене коверте (које даје Расписивач заједно са конкурсним подлогама).
Коверат са ознаком „АУТОР” мора да садржи име аутора (ауторског тима), адресу аутора и начин поделе награде, бројеве жиро-рачуна за уплату награде (односно дела награде и у ком проценту за рад сваког појединачно у ауторском тиму) уколико рад буде награђен.
Коверат са назнаком „АДРЕСА ЗА ПОВРАЋАЈ РАДА” мора да садржи адресу за повраћај рада (ако рад не буде награђен или откупљен) и изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора.

15. Препоруке Расписивача меродавне за конкурсни задатак
Постојеће спомен обележје уклопити у предложено решење.

16. Критеријуми жирија за оцењивање конкурсног рада
Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:
• Одговор на тему конкурса;
• Просторни концепт решења;
• Унапређење саобраћајних комуникација;
• Актуелност решења у савременом архитектонском и урбанистичком дискурсу;
• Функционална и естетска интегрисаност предложених решења у амбијент зоне центра Темерина;
• Економичност предложеног решења у фази реализације.

17. Врста и висина награда, откупа и обештећења
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 (пет) радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се три награде и то на следећи начин:
I награда…………………………………………………….. 250.000,00 РСД
II награда……………………………………………………. 145.000,00 РСД
III награда…………………………………………………….100.000,00 РСД

Наведени износи садрже и износ за откуп награђених радова.
Жири ће расподелу извршити у свему према одредбама правилника из области урбанизма и архитектуре. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде.
Обештећење осталих учесника за радове који су испунили услове Конкурса износи 10.000 динара по раду.
Наручилац ће у накнадном поступку донети одлуку о услузи израде техничке документације на основу усвојеног дизајна (идејног решења).

18. Међусобни односи након конкурса
Награђени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити исте у целости или у деловима. Аутори награђених радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката по потреби и позиву, што се између расписивача и аутора регулише посебним уговорима.

19. Правне и финансијске последице везане за врсту и висину награда, откупа и обештећења
Награђени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити исте у целости или у деловима. Износи из тачке 17. овог Позива садрже и износ за откуп радова. Обештећење ненаграђених учесника за радове који су испунили услове Конкурса износи 10.000 динара по раду.

20. Услови заштите ауторских права
Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

21. Садржај изјаве учесника
Учесник ће уз предају рада доставити изјаву у складу са чланом 51. (у наставку) Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Службени гласник РС”, бр. 31/2015).

„Изјава учесника
Члан 51.

Учесник уз конкурсни рад предаје:
1) запечаћену коверту са ознаком „АУТОР” која садржи шифром означену изјаву Учесника о прихватању услова конкурса и начина расподеле награда;
2) запечаћену коверту са ознаком „КОНТАКТ” која садржи податке о адреси на коју се, након конкурса, доставља конкурсни рад.
Изјава учесника из става 1. тачка 1) овог члана садржи имена и адресе аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду Конкурсног рада.
Ауторски тим (коаутори) или правна лица која учествују у својству Учесника обавезно наводе лице овлашћено за заступање.
Уз изјаву из става 1. тачке 1) овог члана учесници достављају доказе о испуњености услова, уколико је то одређено Расписом.
Уколико је то Расписом одређено, ауторски тим прилаже и начин расподеле евентуалне награде или надокнаде у процентима, са подацима за уплату за све ауторе и сараднике.”

22. Језик конкурса
Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском језику.

Najnoviji konkursi i radionice

Schindler Award

47d0c204816640ac3ff4d90ca55dcee8
The moves from Shenzhen to São Paulo

The Schindler Global Award is back – and it’s moving from Shenzhen to São Paulo! One of the most prominent student urban design competitions is open for entries again in 2016-2017.

In 2015 the Schindler Award went global for the first time, with a competition site in Shenzhen, China. Over 600 teams from around the world took part, with prizes awarded to twelve projects. The competition was a resounding success, bringing together students from every continent to share their ideas.

The next Schindler Global Award (SGA) promises to be an even more exciting opportunity for young designers to match their skills and imaginations against the challenge of shaping the cities of today and tomorrow. The competition will begin in mid-2016 and end in mid-2017. The SGA 2017 is open to final-year bachelor’s and all master’s degree students of architecture, landscape architecture, urban design and planning, from degree-granting educational institutions worldwide.

The Schindler Global Award 2017 is held under the leadership of the Schindler Group, again in collaboration with the ETH Zurich, Chair of Architecture and Urban Design, Professor Kees Christiaanse.

The Schindler Global Award 2017 will focus on the impact and implications of current and future mobility systems in one of the most globally significant cities in South America: São Paulo.

The SGA is committed to presenting a diverse range of geographic, cultural and urban contexts to help prepare students for the increasingly globalized nature of design thinking and practice. Students will be encouraged to come up with designs that respond to fundamental questions about life in contemporary cities, from living conditions to environmental balance, and from infrastructure to public space.

More detailed information will be made available soon at: www.schindleraward.com

Organizer and Sponsor:
Schindler Group
Schindler Management Ltd.
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Switzerland
Competition Management:
ETH Zürich Swiss Federal Institute of Technology)
Chair of Architecture and Urban Design

Najnoviji konkursi i radionice