Istoriјa umetnosti i kulture

80

REZULTATI TESTA

Rezultati testa na predmetu Istorija umetnosti i kulture kod prof. R. Dinulovića, održanog u subotu, 6. oktobra 2018. su sledeći:

Rašković Stefan 38 bodova – nije položio;
Nikola Božić 37 bodova – nije položio.

 

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, u oktobarskom produženom roku 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Tijana Krnjajić AU 67/2012 – 42 boda / nije položila.

 

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, u septembarskom roku 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Sanja Madžovska A 1721 – 73 boda (ocena 8)

Nikola Kovačević AU 99/2012 – 52 boda (ocena 6)

Tijana Krnjajić AU 67/2012 – 34 boda – nije položila;

Stefan Rašković AU 102/2013 – 28 bodova – nije položio.

Studenti koji su položili test, a koji nisu zadovoljni predloženim ocenama, mogu izaći na usmeni deo ispita. Potrebno je da na mejl s.milicevic@uns.ac.rs jave da li žele da izađu na ispit ili žele da im se predložena ocena upiše.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, u septembarskom roku 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Dragana Milić AU 69/2012 – 71 bod (ocena 8)

Ljiljana Bajić A1765 – 67 bodova (ocena 7)

Luka Radovanović AU 100/2011 – 51 bod (ocena 6)

Studenti koji nisu zadovoljni predloženim ocenama, mogu izaći na usmeni deo ispita. Potrebno je da na mejl s.milicevic@uns.ac.rs jave da li žele da izađu na ispit ili žele da im se predložena ocena upiše.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, koji je održan danas, 7. jula 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Test je položila: Milana Obradović A1859 – 51 bod (predložena ocena 6)

Na usmeni deo ispita je pozvana: Sonja Nikolovska AU 1/2011.

Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 9.7.2018, u 11h, u kabinetu 501a.

Ostali studenti nisu položili test.

REZULTATI TESTA

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, koji je održan u utorak, 19. juna 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:

Studenti koji su položili test:

Živko Mladenović 80/2011 – 63 boda (predložena ocena 7)

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, može izaći na usmeni ispit. Student je obavezan da se javi na mejl s.milicevic@uns.ac.rs, da potvrdi da se slaže s predloženom ocenom ili da želi da na usmenom ispitu popravi ocenu.

Studenti koji nisu položili test:

Dragana Mitić 69/2012
Sonja Nikolovska 1/2011
Tijana Krnjajić 67/2012
Aleksandar Tucaković 123/2012

REZULTATI TESTA I USMENI ISPIT

Rezultati testa iz Istorije umetnosti i kulture, koji je održan u subotu, 2. juna 2018, kod prof. R. Dinulovića, su sledeći:
- Studenti koji su položili test su: 
Jelena Blagojević AU38/2011 – 66 bodova (sedam)
Ljupka Radosavljević AU 51/2012 – 53 boda (šest)
Bojan Pejović AU 89/2012 – 51 bod (šest)
Studenti koji nisu zadovoljni predloženim ocenama, mogu izaći na usmeni deo ispita. Potrebno je da na mejl s.milicevic@uns.ac.rs jave da li žele da izađu na ispit ili žele da im se predložena ocena upiše.
- Student Miloš Turanjanin AU 52/2012 poziva se na usmeni deo ispita.
- Student Živko Mladenović AU 80/2011 nije položio test.
Usmeni deo ispita će biti održan u utorak, 12. juna u 11h, u kabinetu 501a. 

REZULTATI TESTA

Student, Živko Mladenović AU 80/2011, koji je u subotu, 24. marta, polagao test iz Istorije umetnosti i kulture kod prof. Radivoja Dinulovića, nije sakupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocenu.

Istorija umetnosti i kulture 2

Istorija umetnosti i kulture 2 – REZULTATI ispita održanog 10.2.2018. godine (generacija 2017/18)

U prilogu su date zaključene ocene, za generaciju studenata 2017/2018.

AU 8/15 Matić Vesna 10
AU 9/15 Knežević Kristijan 10
AU 118/15 Boškan Anabela 6
AU 18/15 Nikolić Teodora 8
AU 21/15 Stamenković Nikoleta 9
AU 30/15 Kosanović Sara 7
AU 39/15 Lugonja Ana 9
AU 44/15 Mitrović Velibor 9
AU 45/15 Tintor Tea 8
AU 46/15 Tintor Sara 9
AU 53/15 Janković Jovana 7
AU 55/15 Matković Marko 6
AU 57/15 Stojičić Jovana 7
AU 59/15 Babić Jelena 8
AU 61/15 Mutavdžić Aleksandar 8
AU 65/15 Božić Branka 8
AU 66/15 Divić Vanja 9
AU 72/15 Uzelac Bojana 7
AU 80/15 Nikolić Višnja 6
AU 81/15 Košanin Nenad 6
au 84/15 Grgurević Gavrilo 8
au 86/15 Milivojević Vuk 6
AU 92/15 Jerković Nikola 8
AU 106/15 Milinković Radovan 8
au 111/15 Nedić Nikola 6
AU 116/15 Subić Aseneta 10

REZULTATI TESTA

U februarskom roku, održanom u subotu 10. februara 2018, test iz Istorije umetnosti i kulture kod prof. Radivoja Dinulovića je položila studentkinja Milica Čabrilo AU131/2011, sa ocenom 6 (51 poen).

Studentkinja obavezno treba da javi na mejl s.milicevic@uns.ac.rs da li želi da joj bude upisana ocena 6 (51 poen) ili želi da odgovara za veću ocenu.