Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2

177

Obaveštenje

U ponedeljak 14. maja u terminu od 12:15 u učionici 204 održaće se predavanje iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

U utorak 15. maja neće se održati predavanje iz istog predmeta.

Iz kabineta

Obaveštenje za Kolokvijum II

Mole se studenti koji putuju u USA a koji su položili Kolokviju I i žele da izađu na Kolokvijum II da se jave putem emaila i da napišu kada putuju (kog datuma) kako bi zakazali termin polaganja drugog kolokvijuma.

Iz kabineta

Rezultati Kolokvijuma I

Obaveštenje

Radni raspored za vežbe u prvomajskoj nedelji :)

5,6 i 7 grupa ponedeljak 30.april u terminu od 18:45 u ucionici AH5

3 i 4 grupa četvrtak 03. maj u terminu od 11:30 u učionici AH5

1 i 2 grupa četvrtak 03. maj u terminu od 12:45 u učionici AH5

Mole se studenti da se drže rasporeda i da ne menjaju grupe i termine.

Iz kabineta

Obaveštenje za 5 i 6 grupu

Studenti 5 i 6 grupe koji imaju vežbe u terminu sredom od 18:30 GNOIZ II , potrebno je da dođu na vežbe u ponedeljak 23. aprila u termin od 18:45 u AH5 zajedno sa studentima 7 grupe.

Iz kabineta

Rezultati – aprilski rok

EKSKURZIJA / OBAVEŠTENJE

Mole se studenti druge i četvrte godine koji su se prijavili za ekskurziju Renesansa u Italiji – Firenca, Siena, San Điminjano, Vićenca da potvrde svoje prijavu putem emila do petka 13. aprila, kako bi dalje informacije o putovanju primali na svoj email.

Iz kabineta

Vezbe – obaveštenje za VII grupu

Studenti 7 grupe koji pohađaju vežbe u terminu ponedeljkom od 18:45 do 21:15 u AH5  mole se da dođu u termin sredom u 18:30, učionica AH2.

Na vežbama će biti predstavljen dalji rad na analizama u okviru predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita II.

Prisustvo je obavezno.

Iz kabineta

Rezultati – martovski rok

Vežbe – Obaveštenje

Dragi studenti,

U drive folderu koji se nalazi na linku

https://drive.google.com/drive/folders/1AQWZiJQoI6o5tGvLK8P4D2CjcLJxJc2o?usp=sharing

svaka grupa treba da formira dva nova foldera pod nazivom Ulica_br za svaku zadatu fasadu .

U formiranom folderu trba da bude

  • dwg format sa iscrtanom fasadom u zadatim lejerima
  • folder fotografije sa terena
  • folder skice sa terena (skice moraju da budu čitljive I pregledne, skenirane ili fotografisane u dobroj rezoluciji kako bi se upisani podaci mogli čitati)

Rok za upload je 05. April 2018. do 20:00.

>Napomena: dwg format treba da sadrži samo iscrtanu fasada sa svim detaljima prilagođenu štampi R1:100.  Fasada se ne kotira. Visinu krovne ravni je potrebno proceniti empirijski prema nagibu i širini objekta. Kote susednih objekata koje su uzete na terenu treba ucrtati na crtež u pomoćnom lejeru i upisati vrednosti na ucrtanu liniju, takođe u pomoćnom lejeru.

Vežbe i predavanja sledeće nedelje održavaju se prema rasporedu. Tokom vežbi nastavlja se rad po utvrđenom terminskom planu.

Iz kabineta