[GG] Nacrtna geometrija u geomatici

130

Колоквијум

Право да полажу колоквијум имају студенти који овере све вежбе и који, поред тога, имају испуњен један од следећих услова:
1) квалификација на првом и другом тесту (Т1≥30% и Т2≥30%)
или
2) положен први тест (Т1≥50%).

 
Колоквијум ће бити одржан према следећем распореду:

НГГ: четвртак, 17. јануар, у 10.15, у амфитеатру АХ1б,

НГ: петак, 18. јануар, у 10.15, у учионицама 109А и 101,

НГ1: субота, 19. јануар, у 10.15, у амфитеатрима АХ1а и АХ1б.

 

Професор ће потписивати индексе у следећим терминима:
НГ1 и НГГ: четвртак, 17. јануар, у 11.30,
НГ: петак, 18. јануар, у 11.30.

Obaveštenje

Mole se studenti da na predavanje iz predmeta Nacrtna geometrija u geomatici, koje će se održati 8.1.2019. ponesu 10. vežbu iz elaborata, kao i pribor za crtanje.

Резултати другог теста

бр. индекс презиме име бодови [%]
1 ГГ 1/2018 Кривокапић Стефан 0
2 ГГ 2/2018 Бошковић Угљеша 55
3 ГГ 3/2018 Никитовић Лазар 30
4 ГГ 4/2018 Мастиловић Анђела 20
5 ГГ 6/2018 Ћурувија Милош 0
6 ГГ 7/2018 Стојчић Наташа 55
7 ГГ 8/2018 Зафировић Душан 0
8 ГГ 9/2018 Стојиљковић Маја 0
9 ГГ 11/2018 Кљајић Андрија 10
10 ГГ 12/2018 Пановић Небојша 40
11 ГГ 13/2018 Колошњај Никола 0
12 ГГ 15/2018 Крнић Ђуро 50
13 ГГ 16/2018 Недељков Жарко 95
14 ГГ 17/2018 Кузмановић Дејан 100
15 ГГ 18/2018 Јанковић Игор 0
16 ГГ 19/2018 Шкорић Милан 0
17 ГГ 20/2018 Лујић Данијела 100
18 ГГ 23/2018 Балаћ Галина 100
19 ГГ 25/2018 Фодор Мате 70
20 ГГ 26/2018 Деспић Стефан 10
21 ГГ 27/2018 Ђукановић Саво 0
22 ГГ 29/2018 Латиновић Владимир 55
23 ГГ 30/2018 Марковић Лука 40
24 ГГ 31/2018 Мартић Наташа 95
25 ГГ 32/2018 Суџум Сунчица 70
26 ГГ 33/2018 Каличанин Станимир 30
27 ГГ 34/2018 Обрадовић Бојан 0
28 ГГ 35/2018 Струхар Алекса 0
29 ГГ 36/2018 Томић Јелена 100
30 ГГ 37/2018 Радак Дејан 10
31 ГГ 38/2018 Максимовић Душко 0
32 ГГ 39/2018 Илић Ђурђина 0
33 ГГ 40/2018 Баратовић Марија 100
34 ГГ 42/2018 Јевремовић Марјана 0
35 ГГ 44/2018 Крњајић Душан 0
36 ГГ 49/2018 Ружин Бојан 0
37 ГГ 3/2017 Илић Андрија 40

 

* Радови се могу погледати у току наредне недеље у време консултација у кабинету 905.

Резултати поправног првог теста

бр. индекс презиме име бодови [%]
1 ГГ 4/2018 Мастиловић Анђела 90
2 ГГ 5/2018 Глумац Обрад 0
3 ГГ 11/2018 Кљајић Андрија 40
4 ГГ 16/2018 Недељков Жарко 50
5 ГГ 18/2018 Јанковић Игор 100
6 ГГ 19/2018 Шкорић Милан 80
7 ГГ 25/2018 Фодор Мате 0
8 ГГ 28/2018 Кежић Бојан 20
9 ГГ 29/2018 Латиновић Владимир 100
10 ГГ 37/2018 Радак Дејан 90
11 ГГ 38/2018 Максимовић Душко 30
12 ГГ 40/2018 Баратовић Марија 80
13 ГГ 42/2018 Јевремовић Марјана 40
14 ГГ 44/2018 Крњајић Душан 90
15 ГГ 45/2018 Докић Јелена 0

 

* Радови се могу погледати у току наредне недеље у време консултација у кабинету 905.

Други тест

Други тест и поправни први тест биће одржани у уторак, 11. децембра, по следећем распореду:

АРХИТЕКТУРА у 20.00:
* групе 1–4: амфитеатар АХ1а
* групе 5–8: амфитеатар АХ1б
* остали студенти: учионица АХ3

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО у 21.00:
* групе 1–5: амфитеатар АХ1а
* групе 6–10: амфитеатар АХ1б
* остали студенти: учионица АХ3

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА у 21.00:
* групе 1–4: учионица 203
* остали студенти: учионица АХ4

Други тест

Други тест и поправни први тест биће одржани у уторак, 11. децембра, у вечерњим часовима (тачно време и место одржавања биће накнадно објављени).

Резултати првог теста

Студенти који су ПОЛОЖИЛИ:
бр. индекс презиме име бодови [%]
1 ГГ 1/2018 Кривокапић Стефан 75
2 ГГ 3/2018 Никитовић Лазар 100
3 ГГ 6/2018 Ћурувија Милош 100
4 ГГ 8/2018 Зафировић Душан 100
5 ГГ 9/2018 Стојиљковић Маја 50
6 ГГ 10/2018 Керезовић Огњен 100
7 ГГ 12/2018 Пановић Небојша 70
8 ГГ 13/2018 Колошњај Никола 60
9 ГГ 15/2018 Крнић Ђуро 95
10 ГГ 17/2018 Кузмановић Дејан 100
11 ГГ 20/2018 Лујић Данијела 100
12 ГГ 23/2018 Балаћ Галина 95
13 ГГ 24/2018 Дувњак Милош 70
14 ГГ 25/2018 Фодор Мате 80
15 ГГ 26/2018 Деспић Стефан 75
16 ГГ 27/2018 Ђукановић Саво 80
17 ГГ 30/2018 Марковић Лука 100
18 ГГ 31/2018 Мартић Наташа 100
19 ГГ 32/2018 Суџум Сунчица 100
20 ГГ 33/2018 Каличанин Станимир 80
21 ГГ 34/2018 Обрадовић Бојан 100
22 ГГ 35/2018 Струхар Алекса 90
23 ГГ 36/2018 Томић Јелена 100
24 ГГ 39/2018 Илић Ђурђина 80
25 ГГ 40/2018 Баратовић Марија 55
26 ГГ 43/2018 Пишталовић Радован 50
27 ГГ 49/2018 Ружин Бојан 100
28 ГГ 3/2017 Илић Андрија 80

 

Студенти који нису положили али су се КВАЛИФИКОВАЛИ за даље парцијално полагање:
бр. индекс презиме име бодови [%]
1 ГГ 2/2018 Бошковић Угљеша 35
2 ГГ 7/2018 Стојчић Наташа 45
3 ГГ 11/2018 Кљајић Андрија 30
4 ГГ 37/2018 Радак Дејан 40

 

 

Студенти који НИСУ ПОЛОЖИЛИ нити су се квалификовали за даље парцијално полагање:
бр. индекс презиме име бодови [%]
1 ГГ 4/2018 Мастиловић Анђела 0
2 ГГ 5/2018 Глумац Обрад 0
3 ГГ 14/2018 Јовановић Богдан 0
4 ГГ 16/2018 Недељков Жарко 0
5 ГГ 18/2018 Јанковић Игор 0
6 ГГ 19/2018 Шкорић Милан 0
7 ГГ 21/2018 Немет Дејана 0
8 ГГ 28/2018 Кежић Бојан 0
9 ГГ 29/2018 Латиновић Владимир 20
10 ГГ 38/2018 Максимовић Душко 0
11 ГГ 41/2018 Рабатић Анамарија 0
12 ГГ 42/2018 Јевремовић Марјана 10
13 ГГ 44/2018 Крњајић Душан 10
14 ГГ 45/2018 Докић Јелена 0
15 ГГ 47/2018 Докошић Коста 0
16 ГГ 48/2018 Ђукић Јакша 0

 

* Радови се могу погледати у току наредне недеље у време консултација у кабинету 905.

 

* Студенти претходних генерација који су се квалификовали за даље парцијално полагање, надаље су у обавези да похађају или предавања или вежбе и да пријављују своје присуство предметном наставнику (асистенту).

Први тест

Први тест ће се полагати у току следеће недељe (5–8. новембар) у време вежби.

Стари студенти који су остварили услов за полагање испита (оверене све вежбе, потпис професора и асистента у индексу) и који су се у студентској служби пријавили за полагање предмета преко колоквијума, први тест могу да полажу у групи у којој постоји довољан број слободних места (на одговарајућем студијском програму).

 

 

Резултати писменог испита

На завршни део испита условно се позива:

51/2017 Александар Ланг

 

Завршни део испита биће одржан у уторак, 16. октобра, у 12.00, у кабинету 905.

Понети индекс, елаборат и прибор за цртање.

 

Студенти који нису положили:

22/2015 Наташа Михајловић

 

Радови се могу поглледати у време завршног дела испита.

 

Rezultati pismenog ispita

Studenti koji se pozivaju na završni deo ispita

 

GG 49/16 Vukov Stevan
GG 51/17 Lang Aleksandar

 

Završni deo ispita biće održan u utorak,  02.10.2018, u 12.00 h u kabinetu 905.

Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Poneti indeks, elaborat i pribor za crtanje.

Iz kabineta