Elementi i sklopovi zgrada 2

60

rezultati ispita odražnog 31.8.

Dodaci

 1. septembar 1.
  undefined
 2. septembar 1. stari studenti
  undefined

Rezulati ispita održanog 7.7.

Dodaci

 1. elementi 2
  undefined
 2. eementi 2 stariji
  undefined

Rezultati ispita 21.6.

Dodaci

 1. elementi 2
  undefined
 2. elementi 1
  undefined

Popravak ocena

Dodaci

 1. popravak
  undefined

Rezultati rada studenata i popravak radova

Dodaci

 1. spisak elementi 2
  undefined

Vežba 1 – interpolacija

U prilogu su PDF I DWG verzije 5 lokacija za prvu vežbu – interpolacija iz predmeta Elementi I sklopovi zgrada 2. Svaki student mora imati odštampanih svih 5 lokacija na početku prvog vežbanja.

Štampane verzije se mogu preuzeti u kopirnici Mašinac u suterenu nastavnog bloka.

Plan rada na predmetu i tekstovi zadataka

U prilogu je tekst pravila rada na predmetu, terminski plan I tekstovi zadataka na predmetu Elementi I sklopovi zgrada 2,

Ovaj dokument se može preuzeti u kopirnici Mašinac u suterenu nastavnog bloka.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 13.02.2019. godine

Rezultati ispita održanog 1.9.

Rezultati ispita održanog 10.7.

Dodaci

 1. elementi 1
  undefined
 2. 4. Elementi 2 - jul 2018.
  undefined