Elementi i sklopovi zgrada 2

47

REZULTATI ISPITA

Rezultati ispita održanog 1.2.

Rezultati ispita održanog 12.9.

Rezultati ispita održanog 13.07.2017.

Rezultati ispita i zaključene ocene: ESZ2 ispit 13.07.2017.

Uvid u pismene radove i upis ocena u indekse obaviće se u petak 14.07.2017. godine u 9.00h u kabinetu 512.

Rezultati ispita 26.6.

Ocene

U prilogu su ocene iz treće vežbe kao i ukune ocene i bodovi za prisustvo sa vežbi i predavanja.

Napomene i objašnjenja su na kraju priloga.

Raspored konsultacija

U Četvrtak 1. 6. u kabinetu 512 će se održati konsultacije iz predmeta Elementi i sklopovi zgrada 2 po sledećim terminima po grupama:

1.,2.,3. grupa od 12:00 do 12:45

7.,8.,9, grupa od 12:45 do 13:30

10.,11.,12. grupa od 13:30 do 14:15

Konsultacije su namenjene studentima koji su vredno radili na dosadašnjim vežbama i imaju konkretna pitanja i nedoumice.

Mole se studenti da pripreme sav materijal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultai ispita

Rezultai ispita iz Elementata i sklopova zgrada 2

Студент Предиспитни бодови
(70)
Испит
(30)
Коначни бодови
(100)
Оцена датум полагања
Индeкс Прeзимe Име
AU 59/2015 Николић Сена 39 30 69 7 23,4,2017
AU 116/2014 Миловић Стефан 46 18 64 6 23,4,2017

Upis ocena ja 25. 4. u terminu predavanja

Rezultati ispita

Lokacije 1. vežba