Elementi i sklopovi zgrada 2

52

Rezultati ispita održanog 1.9.

Rezultati ispita održanog 10.7.

Dodaci

 1. elementi 1
  undefined
 2. 4. Elementi 2 - jul 2018.
  undefined

Rezultati ispita održanog 22. 6.

Dodaci

 1. 2. Elementi 2 - Jun 2018.
  undefined

Popravke ocena iz Elemenata i sklopova zgrada 2

U prilogu su popravljene ocene iz Elemenata i sklopova zgrada 2.

Dodaci

 1. POPRAVKE OCENA
  undefined

Sve ocene i bodovi

REZULTATI ISPITA

Rezultati ispita održanog 1.2.

Rezultati ispita održanog 12.9.

Rezultati ispita održanog 13.07.2017.

Rezultati ispita i zaključene ocene: ESZ2 ispit 13.07.2017.

Uvid u pismene radove i upis ocena u indekse obaviće se u petak 14.07.2017. godine u 9.00h u kabinetu 512.

Rezultati ispita 26.6.