Budući studenti

2
Informacije za buduće studente.

PRIJEMNI ISPIT ZA SCENSKI DIZAJN – NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

PRIJEMNI ISPIT - NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM:
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN
za školsku 2018/2019. godinu

Prijemni ispit P8 koji se sastoji iz TESTA OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI, koji sadrži pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije i opšte kulture i informisanosti, kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM, polaže se za upis na studijski program Osnovnih akademskih studija SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova.

PRIJEMNI ISPIT P8:

1. TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI
2. RAZGOVOR SA KOMISIJOM

Prijemni ispiti se polažu dva dana, prema rasporedu koji će biti utvrđen Konkursom.

Pravila polaganja i program prijemnog ispita P8 za upis
Scenske arhitekture, tehnike i dizajna

Pravila polaganja

1. Test opšte kulture i informisanosti i Razgovor sa komisijom se održavaju na Fakultetu tehničkih nauka.
2. Na ispit treba poneti samo dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš) i potvrdu o prijavi overenu prilikom podnošenja dokumenata.
3. Pre početka ispita dežurni će proveriti identitet kandidata.
4. Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju ili koriste nedozvoljena sredstva, biće udaljeni sa ispita, uz obavezu predaje zadatka. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita.

Test opšte kulture i informisanosti

Test opšte kulture i informisanosti (60 pitanja); pitanja su iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije, društva i opšte kulture i informisanosti, različitog su stepena složenosti. nose različit broj bodova i biće raspoređena po prethodno navedenim oblastima u skladu sa karakterom i strukturom studijskog programa; traje 4 sata; maksimalno 30 bodova.

Razgovor sa komisijom

Kandidati imaju razgovor sa tročlanom komisijom, u trajanju od 15 minuta, gde svaki kandidat treba da predstavi sopstvene ideje i motivisanost za bavljenje Scenskom arhitekturom, tehnikom i dizajnom; maksimalno 30 bodova; Razgovor sa komisijom se održava kao završni deo prijemnog ispita.

Literatura:

Arhitektura

1. Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.
2. Milan Rakočević: 24 časa arhitekture, Orion-Art, Beograd, 2010.
3. Le Korbizije: Ka pravoj arhitekturi, Građevinska knjiga, Beograd, 2014.

Scenske umetnosti

1. Čezare Molinari: Istorija pozorišta, Vuk Karadžić, Beograd, 1982., ili,
2. Ronald Harvud: Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.

Vizuelne umetnosti

1. V. Galović, B. Gostović: Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. H.V. Dženson: Istorija umetnosti, Prometej, Novi Sad, 2006., ili,
3. Salomon Renak: Apolo – opšta istorija likovnih umetnosti, Leo Commerce, Beograd

Primenjene umetnosti i dizajn

1. Pamela Hauard: Šta je scenografija, Klio, Beograd, 2002.
2. Kosta Bogdanović, B. Burić: Teorija forme, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Muzička umetnost

1. Sonja Marinković: Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.

Književnost

1. LJ. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. LJ. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.

Istorija, društvo, opšta kultura i informisanost

1. Dnevne novine (Politika, Danas, Dnevnik…), nedeljnici (NIN, Vreme…) i časopisi (Scena, Arhitektura i urbanizam, Teatron…).
2. Televizijske i radio emisije i programi iz oblasti politike, društva, umetnosti, kulture, sporta (Kulturni dnevnik, Kulturni centar, Oko magazin, Put u budućnost, Iz pravog ugla, Kulturni krugovi, Peščanik, Presing…)
3. Referentne internet stranice

Fotografija: Projekat Granica, Dušan Vukmirović, 2014.

 

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA ARHITEKTURU

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: ARHITEKTURA
DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM
PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture organizovani su na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, a nastavu drže zaposleni profesori. Kurs je osmišljen kao priprema za polaganje prijemnog ispita i kao pripremna godina koja treba da omogući kandidatima da steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline.
Kandidatima ove pripreme treba da pomognu u sticanju novih i proširenju dosadašnjih znanja o arhitekturi, kako bi sa više uspeha polagali prijemni ispit koji će se polagati u vidu testa u jednom danu. Pitanja na testu će biti raznovrsna i sastavljena od tema koje će se obrađivati na časovima pripremne nastave i iz zadate literature.

Oblasti iz kojih se održava pripremna nastava i iz kojih će biti pitanja na prijemnom ispitu su sledeće:
1. Arhitektonsko projektovanje;
2. Urbanizam;
3. Geometrija i računari;
4. Savremena arhitektura, istorija i teorija;
5. Umetnost i dizajn u arhitekturi.

Časovi priprema u zimskom semestru počinju 21. oktobra 2017. godine i odvijaće se subotom u terminu od 10 do 13 časova u amfiteatru AH1b na IV spratu nastavnog bloka Fakulteta tehničkih nauka, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. U zimskom semestru (21. oktobra – 3. februara) planirano je 13 nastavnih jedinica. Neradne subote biće 11. novembar i 30. decembar 2017. godine i 06. Januar 2018. godine.

Pripremna nastava će se odvijati i u letnjem semestru (17. februara – 26. maja), uz nove teme i predavače.

Cene pohađanja pripremne nastave su sledeće:
Jedan dolazak 3.000,00 din
Mesec dana (4 dolaska) 9.200,00 din
Letnji semestar (13 dolazaka) 30.000,00 din
Kandidati uplatu mogu izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti na sledeći račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 110320
svrha: pripremni časovi – Arhitektura
primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

Kandidati moraju doneti i pokazati dokaz o uplati kursa na početak časa, zbog čega se savetuje da dođu 15 minuta ranije.

PRIPREME NI U KOM SLUČAJU NISU OBEZBEĐENjE UPISA,koji zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata koje pokažu na prijemnom ispitu. Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA
Arhitektura:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd

Opšta kultura:
1. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2009.
3. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2009.
4. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.
5. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.