Arhitektonsko projektovanje 1

129

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – Rezultati testa od 11/7/2018

Na usmeni deo ispita u subotu i upis ocena 14.7.2018. godne u 11:00h, pozivaju se sledeći studenti:

Vanja Radić

Milica Spasojević

Obrad Jančić

Jovana Rajić

Marija Esapović

Ana Milanović

Teodora Sarić

Teodora Albijanić

Boško Petrović

Ostali studenti koji su u ovom roku polagali test, nisu položili.

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1

Obaveštavaju se svi studenti koji su polagali test u junskom roku, da je potrebno da dođu na obavezne konsultacije u petak, 29.6.2018. godine u 10h u kabinet 506.

Studenti Kristina Trivunović (AU42/2015), Luka Vukčević (AU 120/2015) i Mina Pavlović (AU 24/2015) imaju mogućnost da završe usmeni ispit u petak u 9:40.

 

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – Rezultati testa

Arhitektonsko projektovanje 1

Rezultati testa – aprilski rok

Usmeni je obavezan za sve studente koji su položili test i održaće se u sredu, 25. Aprila 2018. godine, odmah posle predavanja, u kabinetu 506.

 1. Teodora Nikolić: 30 bodova
 2. Sofija Priljeva: 29 bodova
 3. Ana Spaić: 25 bodova
 4. Marija Gajić: 25 bodova
 5. Dragana Zeljković: 25 bodova
 6. Jovana Janković: 23.5 bodova
 7. Miodrag Mijatović: 23 boda
 8. Emeše Varga: 22.5 bodova
 9. Aseneta Subić: 21.5 bodova
 10. Nenad Košanin: 20.5 bodova
 11. Tamara Vidaković: 19.5 bodova
 12. Milana Tomin: 19 bodova
 13. Ivana Lukić: 17 bodova
 14. Višnja Nikolić: 16.5 bodova

Ostali studenti, koji su polagali test, nisu ocenjeni pozitivno u aprilskom roku. Moguć je uvid u testove nakon završenog usmenog u sredu. Pozivam studente koji ne znaju koliko puta su prijavili i nisu položili test, da to obavezno provere, dolaskom u kabinet 506 u sredu nakon usmenog ispita.

Studenti Milenko Krtinić i Sara Milovanović pozivaju se u kabinet, na samom početku termina za usmeni u sredu, 25.4., kako bi se uputili u polaganje ispita iz predmeta, nakon tri negativno ocenjena testa.

 

Važno — AP1 ispit

Molimo studentkinju 3. godine, Anastasju Kostić, da se javi mejlom na visnja.zugic@gmail.com, kako bismo se dogovorili o terminu polaganja ispita iz Arhitektonskog projektovanja 1.

Iz kabineta

 

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1 – POENI IZ TESTA (14.02.2018.)

Usmeni ispit za sve one koji su položili test u ovom roku, zakazan je za ponedeljak, 19.02.2018. u 8:00h u kabinetu 506. Studenti koji nisu na spisku, u ovom roku nisu položili test.

AU 20/15 Radmila Đurašinović 29 poena
AU 11/15 Ivana Beatović 29 poena
AU 25/15 Fatljind Čolaku 26.5 poena
AU 99/15 Sonja Kesić 26 poena
AU 19/15 Sanja Aničić 25.5 poena
AU 46/15 Sara Tintor 25.5 poena
AU 31/15 Ivana Zuber 25 poena
AU 16/15 Ksenija Martić 25 poena
AU 13/15 Jelena Vujović 25 poena
AU 36/15 Dragana Pavlović 24.5 poena
AU 30/15 Sara Kosanović 24 poena
AU 33/15 Tijana Čabrilo 23.5 poena
AU 44/15 Velibor Mitrović 23.5 poena
AU 21/15 Nikoleta Stamenković 21.5 poena
AU 88/15 Jovan Čajović 21.5 poena
AU 55/15 Marko Matković 21 poen
AU 29/15 Sanja Miočinović 21 poen
AU 07/15 Anela Džanović 20.5 poena
AU 23/15 Aleksandar Dadić 19.5 poena
AU 45/15 Tea Tintor 19 poena
AU 47/13 Nevena Čalošević 19 poena
AU 08/15 Vesna Matić 18.5 poena
AU 59/14 Sena Nikolić 18 poena
AU 22/15 Tamara Milutinović 17 poena
AU 82/13 Tijana Savić 16.5 poena
AU 67/15 Renata Sejdija 16 poena

Arhitektonsko projektovanje 1 – predaja završnog rada

Obaveštavamo studente 3. godine da je predaja završnih elaborata iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 zakazana za subotu, 13. januar 2018. godine.

Radove je potrebno predati u sali AH6, u terminu od 15:00 do 16:00h. Radovi predati nakon zakazanog termina neće biti prihvaćeni.

 

Molimo studente da obavezno pokupe svoje radove i makete u nedelju, 14. januara, u 17:00h.

NAPOMENA: u ponedeljak 15. januara u sali AH6 se održava redovna nastava, od 7:45h, pa je neophodno da svi radovi budu preuzeti u nedelju, kako bismo omogućili nesmetano odvijanje nastave u ponedeljak.

 

Iz kabineta

Sadržaj završnog elaborata – AP1

Obaveštavamo studente 3. godine, da je u okviru završne predaje semestralnih radova iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1, potrebno predati sledeće priloge:

 

1. Osnove prizemlja u razmeri 1:200 (prikaz se odnosi na smanjeni obuhvat);

2. Karakteristične osnove sprata/spratova, u razmeri 1:200;

3. Dva preseka (podužni i poprečni) kroz ceo smanjeni obuhvat, u razmeri 1:200 (mesto preseka odrediti uz konsultacije sa asistentima);

4. Izometrijski prikaz novoprojektovanog rešenja, u razmeri po želji, tako da crtež bude čitljiv;

5. Ambijentalne prikaze prostora u tehnici po želji (kolaži, renderi, fotografije makete, ili kombinacije svih navedenih tehnika..);

6. Dodatne priloge po potrebi i želji svakog pojedinačnog tima, u cilju isticanja kvaliteta postavljenog koncepta i projekta;

7. Fizički model/maketu celog obuhvata, u razmeri 1:200.

 

NAPOMENA: Elaborat je potrebno prezentovati i predati na listovima dimenzija 50X70cm. Broj listova je ograničen. Priloge pod rednim brojevima 1, 2. i 3. potrebno je prikazati na tri lista veličine 50X70cm. Izometrijski prikaz je potrebno prikazati na jednom listu, a priloge pod rednim brojevima 5. i 6. takođe na jednom listu veličine 50X70cm (ukupno pet listova).

Ukoliko je neke od priloga (osnove, preseke) u zadatoj razmeri nemoguće smestiti na propisani format, molimo timove da se dogovore sa predmetnim asistentom o načinu prikazivanja navedenih priloga.

Predaja završnih elaborata je zakazana za subotu, 13. januar 2018. godine. O tačnom mestu i satnici predaje ćemo vas blagovremeno obavestiti.
Iz kabineta

 

Obaveštenje o konsultacijama

Obaveštavamo studente 3. godine da će asistent Slobodan Jović držati konsultacije iz Arhitektonskog projektovanja 1 u petak, 8. decembra u terminu od 10:30 do 12:00h u kabinetu 506.

Obaveštenje za verifikacionu predaju rada

Obaveštavamo studente 3. godine o obaveznim prilozima koje je potrebno predati u okviru verifikacione predaje rada, u terminu vežbanja (na početku časa) 20. decembra 2017. godine:

1. Situacija, u razmeri 1:500, na kojoj treba da bude prikazan ceo obuhvat Kineske četvrti, sa prikazom osnova prizemlja svih novoprojektovanih objekata, ili osnova krovova (u dogovoru sa predmetnim asistentom); Situacija treba jasno da prikaže koncept transformacije cele Kineske četvrti.

2. Sve osnove objekata, u razmeri 1:200 (ili 1:100 u zavisnosti od konceptualnog rešenja a u dogovoru sa predmetnim asistentom); Osnove treba da sadrže sve elemente za razumevanje funkcionalnog rešenja – nazive prostorija, ucrtan nameštaj, kao i jasno ucrtane elemente konstrukcije, i osnovne kote.

3. Najmanje 2 karakteristična preseka, u razmeri 1:200 (ili 1:100 u zavisnosti od konceptualnog rešenja a u dogovoru sa predmetnim asistentom); Preseci treba da sadrže sve elemente konstrukcije i osnovne elemente materijalizacije, osnovne kote. Ukoliko rešenje podrazumeva više manjih objekata, potrebno je prikazati najmanje jedan karakterističan presek svakog objekta.

(navedeni prilozi pod tačkama 2. i 3. se odnose na smanjeni obuhvat koji je definisan 29. novembra 2017. godine)

4. Izometrijski prikaz rešenja, jedan ili više (u zavisnosti od konceptualnog rešenja a u dogovoru sa predmetnim asistentom). Obuhvat prikaza odrediti u skladu sa konceptom, tako da nedvosmisleno bude jasan odnos novoprojektovanih struktura sa postojećim objektima u okviru obuhvata. Izometrijski prikaz treba da bude linijski, da prikazuje strukturu i program kuće, a ne treba da bude perspektivni prikaz, render i slično.

5. Jedan prostorni ambijentalni prikaz u tehnici po želji (kolaž, render, fotografija makete, digitalno obrađene skice, itd.)

6. Grafički prikaz koncepta kroz dijagram, u tehnici po izboru tima.

 

Elaborat je potrebno predati na štampanim listovima dimenzija 50X70cm, kao linijske tehničke crteže, na običnom papiru sa što manje kolor štampe. Smisao verifikacije nije dizajn plakata već kvalitetno tehnički i grafički prikazan projekat.

 

NAPOMENA: Sve navedene priloge je obavezno predati u okviru verifikacione predaje, u predviđenom terminu. Ova predaja je istovremeno i uslov za finalnu predaju rada na kraju semestra. Odlaganja predviđenog termina neće biti.

Ukoliko neki od timova ne preda rad u ovom terminu ili preda nepotpun elaborat, smatraće se da nije ispunio predispitne obaveze, čime gubi pravo na polaganje ispita u ovoj školskoj godini.

 

Iz kabineta

AP1 – obaveštenje za sledeću nedelju

Obaveštavamo studente 3. godine, da je za sledeću radnu nedelju i časove vežbanja iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 potrebno pripremiti sledeće priloge:

1. Jednu karakterističnu osnovu rešenja;

2. Jedan karakterističan presek rešenja;

3. Osnovni trodimenzionalni prikaz rešenja (radna maketa, izometrija ili 3D).

Prilozima je potrebno pristupiti kao sledećem koraku konkretizacje, razrade i unapređenja konceptualnih rešenja, u odnosu na komentare koje su pojedinačni timovi dobili nakon prezentacije i prošlog časa. Na osnovu navedenih priloga, na sledećem času će svakom timu, u dogovoru sa asistentima biti određen konkretan uži obuhvat koji će biti predmet razrade za verifikacionu predaju rada, i do kraja semestra. Kako bi ovo bilo moguće, potrebno je da prilozi budu čitljivi, da kvalitetno prikazuju rešenja i da budu odštampani – na običnom papiru, u formatu, razmeri i broju listova po želji i potrebi svakog tima, tako da projekat bude saglediv. Napominjemo da smisao nije dizajniranje plakata, štampa na kvalitetnim papirima i po svaku cenu u boji, već kvalitetno obrađeni grafički prilozi koji prezentuju sve što je potrebno da bi se razumeo projekat.

Iz kabineta