Arhitektonske reprezentacije 3

4

Predaja HP modela

Poštovani studenti,

Možete predati vaše radove do subote 15.12.2018. godine do 23:59h.

Sa predmeta

Održavanje vežbi 7.11.2018.

U sredu 7.11.2018. godine u periodu od 10:00h do 12:30h se u privrednoj komori Vojvodine (3. sprat), Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, održava seminar pod nazivom:

Nadzor, predviđanje i razvoj online javnog sistema ranog upozoravanja  za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim  oblastima i pograničnom regionu Mađarske i Srbije

Ovom prilikom pozivamo studente da prisustvuju seminaru u datom terminu, gde upisivanjem potvrđuju prisustvo i dobijaju dodatnih 5 bodova na predmetu Arhitektonske reprezentacije 3.

Usled održavanja seminara termini vežbanja će biti promenjeni.

Grupa 2 – od 7:30 do 9:15

Grupa 1 – od 13:30 do 15:15

Grupa 4 – od 15:30 do 18:00

Grupa 5 – od 18:15 do 20:45

Studetni iz grupe 3 se pozivaju da dođu u jedan od gore navedenih termina. Kako bi se ravnomerno raspodelili, poželjno je da se studenti jave predmetnom asistentu kako ne bi došlo do gužve u nekoj od grupa.

Hvala na vremenu

Sa predmeta

Rezultati ispita održanog 2.2.2018.

Konačne ocene iz predmeta Arhitektonske reprezentacije 3 su iznete u datoj tabeli.

Redni br Br. indeksa Prezime Ime Uk. br. poena Ocena
1 A1735 Badrljica Vladimir 75 8
2 AU 72/13 Morača Teodora 86 9
4 AU 76/13 Vulić Mirjana 73 8
8 AU 3/14 Mitrović Milana 97 10
9 AU 6/14 Radošević Jasna 84 9
10 AU 7/14 Pavićević Radiša 91 10
11 AU 11/14 Živanović Nikola 56 6
12 AU 17/14 Penc Lara 64 7
13 AU 19/14 Marić Smiljana 94 10
14 AU 22/14 Obradović Miloš 93 10
15 AU 23/14 Rakić Aleksandra 87 9
16 AU 27/14 Savić Marija 95 10
17 AU 28/14 Vučetić Stanislava 100 10
18 au 29/14 Apostolović Nataša 96 10
19 AU 31/14 Vitić Dragana 82 9
20 AU 34/14 Šijačić Katarina 75 8
21 AU 36/14 Šarac Marko 99 10
22 AU 38/14 Grujić Tamara 87 9
23 AU 40/14 Šćepanović Teodor 100 10
24 AU 41/14 Stanić Sara 95 10
25 AU 42/14 Bošković Jovana 86 9
26 AU 43/14 Panić Aleksandra 86 9
27 AU 45/14 Rudan Sofia 100 10
28 AU 46/14 Prodanović Marko 92 10
29 AU 49/14 Kljajić Tanja 81 9
30 AU 51/14 Odžić Milana 81 9
31 AU 53/14 Blagojević Nikolina 91 10
32 AU 56/14 Pešić Višnja 86 9
33 AU 57/14 Koplić Vanja 84 9
34 AU 60/14 Vujisić Snežana 95 10
35 AU 64/14 Jovičić Jovana 91 10
36 AU 65/14 Pavlić Katarina 91 10
37 AU 69/14 Arsenijević Dušan 85 9
38 AU 72/14 Terzin Milica 93 10
39 AU 73/14 Ćaćić Nemanja 82 9
40 AU 74/14 Mrkaić Andreja 75 8
41 AU 77/14 Dragaš Jovan 91 10
42 AU 79/14 Novaković Marianna 71 8
43 AU 82/14 Veselinović Nikola 91 10
44 AU 83/14 Stojadinović Miloš 81 9
45 AU 84/14 Miščević Mirjana 62 7
46 AU 86/14 Miljković Nataša 73 8
47 au 87/14 Nenad Tamara 81 9
48 AU 91/14 Vukotić Aleksandra 92 10
49 AU 92/14 Pjević Ivana 83 9
50 AU 94/14 Blagojević Svetlana 71 8
52 AU 99/14 Varagić Bojan 81 9
53 AU 102/14 Sailović Anđela 94 10

Studenti, koji nisu zadovoljni ocenom, mogu da se jave svom predmetnom asistentu radi poništavanja ocene, najkasnije do ponedeljka 5.2.2018.g.

Promena termina vežbi za sve grupe

Vežbe iz predmeta Arhitektonske reprezentacije 3 za sve grupe, zakazane po rasporedu za sredu, 3. januara će biti održane u naknadnom terminu 17. januara.