Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2

49

VAŽNO OBAVEŠTENJE – POTPISI I UPIS OCENA

 • Obaveštavamo studente da je upis ocena i potpisivanje indeksa iz predmeta ARHITEKTONSKA ANALIZA, FUNKCIJE I TIPOLOGIJA 1 i 2, predviđen za petak 28.09.2018. godine. Studenti koji žele da im ocena bude upisana u ovom terminu, treba da donesu indekse u petak, 28.09.2018. godine u 10:30 u kabinet 510.
 • Lično prisustvo nije obavezno.
 • Indeksi će biti vraćeni istog dana u 12:00 časova.
 • U indekse treba da se upišu predmet(i), datum polaganja i ocena/bodovi, ukoliko se informacije znaju sa sigurnošću.
 • NEPOPUNJENI INDEKSI NEĆE BITI POTPISANI!

REZULTATI ISPITA

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 15. septembra 2018. godine.

Studenti koji žele da ponište ispit ili imaju uvid u rad, treba da se jave na e.mail milenakrkljes@gmail.com do ponedeljka u 10:00 časova.

Dodaci

 1. Spisak
  undefined

REZULTATI ISPITA

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 3. septembra 2018. godine.

Studenti koji žele da ponište ispit ili imaju uvid u rad, treba da se jave na e.mail milenakrkljes@gmail.com do ponedeljka u 10:00 časova.

Dodaci

 1. analiza 1
  undefined
 2. analiza 2
  undefined

REZULTATI ISPITA

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 27. avgusta 2018. godine.

Studenti koji žele da ponište ispit ili imaju uvid u rad, treba da se jave na e.mail milenakrkljes@gmail.com do subote u 10:00 časova.

Dodaci

 1. rezultati analiza
  undefined

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 25.06.2018. godine

- Uvid u radove će se održati u ponedeljak 02.07.2018. godine u 12:00 h u Kabinetu 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu, treba da se jave profesorici Krklješ, putem mejla, najkasnije do 02.07.2018. godine do 12:00 h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Dodaci

 1. analiza 2 rezultati
  undefined

REZULTATI ISPRAVKA 4. GRAFIČKOG RADA

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati ispravka 4. grafičkog rada, kao i rezultati celokupnog rada studenata u toku semestra.

– Grafički radovi će biti vraćeni studentima u drugom terminu ispita 25.06.2018.

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da dobije potpis u indeks i pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

Kabinet 510

Rezultati ispita održanog 11.06.2018.

- Uvid u radove će se održati u četvrtak 14.06.2018. godine u 13:00 h u Kabinetu 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu, treba da se jave profesorici Krklješ, putem mejla, najkasnije do 14.06.2018. godine do 13:00 h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

REZULTATI RADA STUDENATA U TOKU SEMESTRA

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati 4. grafičkog rada, kao i rezultati celokupnog rada studenata u toku semestra.

– Grafički radovi će biti vraćeni studentima u prvom terminu ispita 11.06.2018. u 10:00h (AH1A)

– Za studente koji nisu ostvarili minimum od 5 poena na 4. grafičkom radu, predaja ispravka je 18.06.2018. u 9:30h (kabinet 510).

– Studenti koji nisu položili 4. grafički rad nemaju pravo izlaska na ispit u prvom terminu 11.06.2018. U slučaju da im ispravak rada koji predaju 18.06.2018. bude pozitivno ocenjen, studenti stiču pravo da izađu na ispit u drugom terminu 25.06.2018.

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da dobije potpis u indeks i pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

Kabinet 510

VAŽNO OBAVEŠTENJE – POTPISI I UPIS OCENA

 • Obaveštavamo studente da je upis ocena i potpisivanje indeksa iz predmeta ARHITEKTONSKA ANALIZA, FUNKCIJE I TIPOLOGIJA 1 i 2, predviđen za petak 08.06.2018. godine. Studenti koji žele da im ocena bude upisana u ovom terminu, treba da sakupe i donesu indekse u petak, 08.06.2018. godine u 09:00 u kabinet 510.
 • Lično prisustvo nije obavezno.
 • Indeksi će biti vraćeni istog dana u 13:00 časova.
 • U indekse treba da se upišu predmet(i), datum polaganja i ocena/bodovi, ukoliko se informacije znaju sa sigurnošću.
 • NEPOPUNJENI INDEKSI NEĆE BITI POTPISANI!

PROGRAMSKA SKRIPTA