Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2

59

Rezultati ispita održanog 09.07.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 09.07.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 15.07.2019. u 11:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 15.07.2019. do 11:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

  1. 09.07.2019. AAFiT2
    undefined

Rezultati ispita održanog 24.06.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 24.06.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 01.07.2019. u 11:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 01.07.2019. do 11:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

  1. AAFiT2 - 24.06.2019.
    undefined

REZULTATI ISPRAVKA 3. GRAFIČKOG RADA

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

– Termin za potpisivanje indeksa će biti naknadno objavljen. Pratite dalja obaveštenja na sajtu Departmana.

Kabinet 510

POTPIS

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE PROFESORICA ŽUGIĆ POTPISIVATI INDEKSE U PONEDELJAK, 24.06.2019. GODINE U 14.00 ČASOVA U KABINETU 520. POTREBNO JE DA STUDENTI SAKUPE INDEKSE I DOSTAVE IH PROFESORICI U ZAKAZANOM TERMINU, KADA ĆE BITI OBAVEŠTENI O TERMINU PREUZIMANJA INDEKSA.

U INDEKS OBAVEZNO UPISATI PREDMET NA MESTU GDE JE PREDVIĐENO DA SE PROFESOR POTPIŠE. 

REZULTATI 3. GRAFIČKOG RADA

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati celokupnog rada studenata u toku semestra.

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

– Grafički radovi će biti vraćeni studentima u terminu prvog ispitnog roka.

– Predaja ispravka poslednjeg grafičkog rada je u prvom terminu ispita 24.06.2019. pre početka ispita. Studenti koji popravljaju poslednji rad nemaju pravo da izađu na ispit u prvom roku.

– Termin za potpisivanje indeksa će biti naknadno objavljen. Pratite dalja obaveštenja na sajtu Departmana.

Kabinet 510

Projekat studentske kuće – dodatne aktivnosti

Poštovani studenti,

 

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati dodatnih aktivnosti održanih 05.04.2019. godine na vežbama i predavanju.

– Vežba maksimalno donosi 20 poena, od čega 15 poena nosi finalni grafički elaborat i 5 poena dodatne aktivnosti predviđene u okviru ove vežbe (Usmene prezentacije rešenja – 3 poena i Unutrašnje oblikovanje jednoporodične kuće – 2 poena).

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 8 poena na finalnom grafičkom radu (od maksimalnih 15 poena), moraju da predaju ispravak rada na početku sledećeg termina vežbanja 24.05.2019.

 

Kabinet 510

PREZENTACIJA KUĆE MAJSTORA SAVREMENE ARHITEKTURE

PROGRAMSKA SKRIPTA

PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo studente koji ponovo pohađaju vežbe iz predmeta ARHITEKTONSKA ANALIZA, FUNKCIJE I TIPOLOGIJA 2, da se prijave najkasnije do PETKA, 22.02.2019. godine u 12.00 časova putem mejla, asistentu Dijani Brkljač (dijana_apostolovic@yahoo.com). Tom prilikom studenti će biti raspoređeni u grupe i dobiti informacije o daljim obavezama.

Rezultati ispita održanog 21.01.2019.

Poštovani studenti,

 

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 21.01.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 28.01.2019. u 9:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 28.01.2019. do 9:00h, ili da se jave u terminu uvida (u kabinet 510).

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

 

Kabinet 510

Dodaci

  1. AAFiT2 - 21.01.2019.
    undefined