Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2

63

Rezultati ispita održanog 05.10.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 05.10.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 07.10.2019. u 10:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail, do ponedeljka 07.10.2019. do 10:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT2 - 05.10.2019.
  undefined

Rezultati ispita održanog 16.09.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 16.09.2019.

– Uvid u radove će se održati u utorak 17.09.2019. u 10:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail, do utorka 17.09.2019. do 10:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT2 - 16.09.2019.
  undefined

Rezultati ispita održanog 02.09.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 02.09.2019.

– Uvid u radove će se održati u utorak 03.09.2019. u 12:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail, do utorka 03.09.2019. do 12:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT2 - 02.09.2019.
  undefined

Rezultati ispita održanog 26.08.2019.

Poštovani studenti,

 

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 26.08.2019.

– Uvid u radove će se održati u sredu 28.08.2019. u 16:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail, do srede 28.08.2019. do 16:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

 

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT2 - 26.08.2019.
  undefined

Rezultati ispita održanog 09.07.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 09.07.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 15.07.2019. u 11:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 15.07.2019. do 11:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. 09.07.2019. AAFiT2
  undefined

Rezultati ispita održanog 24.06.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 24.06.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 01.07.2019. u 11:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 01.07.2019. do 11:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT2 - 24.06.2019.
  undefined

REZULTATI ISPRAVKA 3. GRAFIČKOG RADA

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

– Termin za potpisivanje indeksa će biti naknadno objavljen. Pratite dalja obaveštenja na sajtu Departmana.

Kabinet 510

POTPIS

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE PROFESORICA ŽUGIĆ POTPISIVATI INDEKSE U PONEDELJAK, 24.06.2019. GODINE U 14.00 ČASOVA U KABINETU 520. POTREBNO JE DA STUDENTI SAKUPE INDEKSE I DOSTAVE IH PROFESORICI U ZAKAZANOM TERMINU, KADA ĆE BITI OBAVEŠTENI O TERMINU PREUZIMANJA INDEKSA.

U INDEKS OBAVEZNO UPISATI PREDMET NA MESTU GDE JE PREDVIĐENO DA SE PROFESOR POTPIŠE. 

REZULTATI 3. GRAFIČKOG RADA

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati celokupnog rada studenata u toku semestra.

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

– Grafički radovi će biti vraćeni studentima u terminu prvog ispitnog roka.

– Predaja ispravka poslednjeg grafičkog rada je u prvom terminu ispita 24.06.2019. pre početka ispita. Studenti koji popravljaju poslednji rad nemaju pravo da izađu na ispit u prvom roku.

– Termin za potpisivanje indeksa će biti naknadno objavljen. Pratite dalja obaveštenja na sajtu Departmana.

Kabinet 510

Projekat studentske kuće – dodatne aktivnosti

Poštovani studenti,

 

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati dodatnih aktivnosti održanih 05.04.2019. godine na vežbama i predavanju.

– Vežba maksimalno donosi 20 poena, od čega 15 poena nosi finalni grafički elaborat i 5 poena dodatne aktivnosti predviđene u okviru ove vežbe (Usmene prezentacije rešenja – 3 poena i Unutrašnje oblikovanje jednoporodične kuće – 2 poena).

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 8 poena na finalnom grafičkom radu (od maksimalnih 15 poena), moraju da predaju ispravak rada na početku sledećeg termina vežbanja 24.05.2019.

 

Kabinet 510