Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1

72

Rezultati ispita održanog 09.07.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 09.07.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 15.07.2019. u 11:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 15.07.2019. do 11:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. 09.07.2019. AAFiT1
  undefined

Rezultati ispita održanog 24.06.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 24.06.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 01.07.2019. u 11:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 01.07.2019. do 11:00h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT1 - 24.06.2019.
  undefined

POTPIS

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE PROFESORICA ŽUGIĆ POTPISIVATI INDEKSE U PONEDELJAK, 24.06.2019. GODINE U 14.00 ČASOVA U KABINETU 520. POTREBNO JE DA STUDENTI SAKUPE INDEKSE I DOSTAVE IH PROFESORICI U ZAKAZANOM TERMINU, KADA ĆE BITI OBAVEŠTENI O TERMINU PREUZIMANJA INDEKSA.

U INDEKS OBAVEZNO UPISATI PREDMET NA MESTU GDE JE PREDVIĐENO DA SE PROFESOR POTPIŠE. 

REZULTATI ISPITA

VAŽNO OBAVEŠTENJE – UPIS OCENA

Poštovani studenti,

– Obaveštavamo studente da je upis ocena predviđen za petak 01.03.2019. godine.

– Studenti koji žele da im ocena bude upisana u ovom terminu, treba da sakupe i donesu indekse u petak, 01.03.2019. godine u 12:00 u kabinet 510.

– Lično prisustvo nije obavezno.

– Indeksi će biti vraćeni istog dana nakon 14:30 časova.

– U indekse treba da se upišu predmet, datum polaganja i ocena/bodovi, ukoliko se informacije znaju sa sigurnošću.

– Nepopunjeni indeksi, kao i indeksi studenata koji zakasne na zakazani termin neće biti potpisani!

– U istom terminu, studenti mogu preuzeti grafičke radove koje do sada nisu preuzeli. Nakon tog termina, svi radovi koji nisu preuzeti biće trajno uklonjeni.

Kabinet 510

Rezultati ispita održanog 02.02.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 02.02.2019.

– Uvid u radove će se održati u sredu 06.02.2019. u 10:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do srede 06.02.2019. do 10:00h, ili da se jave u terminu uvida (u kabinet 510).

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

 

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT1 - 02.02.2019.
  undefined

Rezultati ispita održanog 21.01.2019.

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati ispita održanog 21.01.2019.

– Uvid u radove će se održati u ponedeljak 28.01.2019. u 9:00h, kabinet 510.

– Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita treba da se jave profesorki Višnji Žugić na e-mail do ponedeljka 28.01.2019. do 9:00h, ili da se jave u terminu uvida (u kabinet 510).

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT1 - 21.01.2019.
  undefined

Rezultati ispravka poslednjeg grafičkog rada

Poštovani studenti,

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati ispravka poslednjeg grafičkog rada.

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da dobije potpis u indeks i pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

– Grafički radovi će biti vraćeni studentima u terminu drugog ispitnog roka.

Kabinet 510

Dodaci

 1. AAFiT1 - ispravak
  undefined

REZULTATI RADA STUDENATA U TOKU SEMESTRA

Poštovani studenti,

 

– U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati celokupnog rada studenata u toku semestra.

– Student mora imati pozitivno ocenjene sve grafičke radove, i minimum od ukupno 21 poen na svim grafičkim radovima kako bi mogao da dobije potpis u indeks i pristupi polaganju ispita.

– Studenti koji nisu ostvarili minimum od 21 poen na grafičkim radovima, moraju ponovo da pohađaju vežbe iz predmeta naredne školske godine.

– Grafički radovi će biti vraćeni studentima u terminu prvog ispitnog roka.

– Predaja ispravka poslednjeg grafičkog rada je u terminu ispita u ponedeljak 21.01.2019. u 12:30.

*Student Stefan Milovanović (78/2018) mora da se javi u kabinet 510 pre termina ispita u ponedeljak 21.01.2019.

 

Kabinet 510

POTPISI U INDEKSE

OBAVEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE PROFESORICA POTPISIVATI INDEKSE U ČETVRTAK, 17.01.2019. POTREBNO JE DONETI INDEKSE TOG DANA U 9.00 ČASOVA U KABINET 510. U INDEKS TREBA UPISATI PUN NAZIV PREDMETA DA BI PROFESORICA MOGLA DA POTPIŠE. NEPOPUNJENI INDEKSI NEĆE BITI POTPISANI. 

U ISTOM TERMINU BIĆE VRAĆENI NEGATIVNO OCENJENI RADOVI IZ POSLEDNJE VEŽBE, KAKO BI STUDENTI MOGLI DA IH DORADE DO PRVOG TERMINA U ISPITNOM ROKU.