Aktuelno

258
Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad

MULTIcultural NS

KatalogMultiCultNs1-1
Ovde možete pregledati i preuzeti katalog: https://issuu.com/dejan_mitov/docs/katalogmulticultns1

ИЗЛОЖБA „ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЕЉА“

pozivnica
Изложба „Истраживање насеља“ приказује графичке радове студената друге године Основних академских студија на Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, рађених током последњих пет година, од школске 2012/2013 до 2016/2017 године на предмету Урбана/рурална анализа и морфологија 2, који се слуша током четвртог семестра.
Радови приказани на изложби посвећени су проучавању постојећег стања насеља са урбанистичких аспеката, а представљају само један сегмент ширег истраживања. Студенти су имали задатак да анализирају и валоризују једно насеље које најбоље познају, у ком су одрасли или живели а све кроз графичкe, нумеричке и текстуалнe приказe чињеничног стања са урбанистичких критеријума. Истраживање насеља обухватало је проучавање: генезе – историјског тока појаве и развоја насеља; урбанистичке диспозиције насеља у региону; физичких карактеристика – граница, облика, величина, макро целина, потеза, амбијената; функционалних карактеристика – намена површина блокова, врста кретања; архитектонских карактеристика – типологија објеката, волумена, специфичних изгледа, материјала, боја, силуета; еколошких услова – природних и стоврених, услова инсолације и проветрености, врсте и степена загађења и заштите од неповољних утицаја; социолошких услова – места окупљања људи, категорија корисника, врста активности, као и могућности сагледавања простора и квалитета боравка у њему.
При изради својих радова студенти су примењивали различите методе истраживања: проучавање литературе, теренско истраживање (мерење, фотографисање, бележење података), анкетирање и интервјуисање становника. Они су проучавали физичку структуру и уочавали услове који из ње произилазе; рачунали нумеричке показатеље и повезивали их са мишљењима корисника простора; сагледавали насеља у односу на шире окружење, природне специфичности и мрежу насеља и уочавали различита гравитациона подручја и међусобну повезаност међу њима, не само саобраћајницама, већ и многим активностима, потребама и жељама становника. Насеља су сагледана и као целине формиране од мањих делова, подручја, улица, тргова, блокова, обала, паркова, потеза, а истражено је и њихово виђење од стране становника кроз менталне мапе и одговоре дате на питања из анкетних упитника или током интервјуа.
Студенти су показали велику заинтересованост за овакву врсту рада и потврдили сопсвену везаност за насеље у ком су рођени или у коме тренутно бораве. На изложби су презентовани радови 36 аутора, већином из Републике Србије, као и из Црне Горе и Републике Српске.
Кроз ову изложбу приказано је залагање и заједнички стваралачки процес свих учесника у процесу истраживању. Један од битних чинилаца тог заједничког процеса јесте и упознавање великог броја насеља различитих по многим аспектима кроз усмене и графичке презентације. Циљ изложбе је управо представљање исраживачког приступка и резултата на различитим структурама насеља кроз синтезу многобројних података у графичком, нумеричком и текстуалном формату. Посетиоци изложбе моћи ће кроз радове да сагледају разноликост анализираних насеља са аспеката које су аутори кроз своје радове препознали као најспецифичније и најзначајније за живот локалне заједнице.

Учесници у настави:

Др Љиљана Вукајлов, ванредни професор;
Александра Милинковић, асистент;
Дијана Бркљач, асистент;
Др Мариа Силађи, истраживач у науци – сарадник;

СТУДЕНТИ – АУТОРИ РАДОВА:

Алберт Топић; Александра Вукотић; Александра Ракић; Ана Марјановић; Анита Пете; Бојана Узелац; Бојан Варагић; Бранка Божић; Вања Дивић; Дајана Остојић; Дамјан Булатовић; Данијел Нистер; Драгана Павловић; Ивана Беатовић; Ивана Златановић; Ивана Шањевић; Јелена Лонцовић; Јована Шкулетић; Катарина Стефановић; Лана Јакшић; Маријана Давидовић; Марко Шарац; Милица Ивковић; Милица Нинковић; Мирјана Ивановић; Миона Живановић; Михаела Балаж; Никола Веселиновић; Сара Тинтор; Соња Костић; Станислава Вучетић; Стефан Вујић; Стефан Стојчић; Тамара Милутиновић; Тања Иванишевић; Теодора Николић.

Dodaci

  1. pozivnica
    undefined

PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 

PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Kurs pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn biće organizovan u periodu februar-maj 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Prvi čas pripremne nastave biće održan 24. februara. Tokom juna 2018. godine biće organizovan intenzivni kurs pripremne nastave.

Pripremna nastava sastoji se iz dva dela: Tematska predavanja i Percepcija i prezentacija prostora. Kroz deo koji se odnosi na predavanja, budući studenti upoznaće se sa različitim temama iz oblasti arhitekture, pozorišta i vizuelnih umetnosti, kao i scenske tehnike i tehnologije.  Kroz istraživanje raznovrsnih načina na koje je moguće doživeti prostor, modelovanje u različitim materijalima, kao i crtež i upoznavanje sa osnovnim crtačkim  tehnikama, kandidati će se pripremati u delu Percepcija i prezentacija prostora. 

Plan rada_pripreme za upis na osnovne studije SATiD_2018 – 06.02.

 

Cena pripremne nastave za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi:

1 dolazak – 1.500,00 din
4 dolaska – 4.000,00 din
16 dolazaka – 15.000,00 din
Prvi, probni čas – dolazak je besplatan.
Jedan dolazak znači prisustvno na Tematskim predavanjima i Percepciji i prezentaciji prostora.

 

Uplata troškova pripremne nastave može se izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti, na račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
Poziv na broj: 3603400000
Svrha plaćanja: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

 

Pribor koji kandidati treba da ponesu sa sobom na časove pripremne nastave:
-za predavanja: sveska i olovka
-za izradu prostornog prikaza: makaze, skalpel, OHO lepak, gumicu, olovku i trouglove, a po želji i šestar. Ostali materijal od kojeg se pravi maketa kandidati će dobiti na svakom času posebno;

Mesto održavanja pripremne nastave:
Crtaonica / 5.sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam (http://ftn.uns.ac.rs/69784667/objekti), Fakultet tehničkih nauka.

Kandidati se obaveštavaju da je svrha pripremne nastave da im pomogne u proširivanju znanja i umeća, kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit na studijskom program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. U tom smislu, ovaj pripremni kurs nije ni u kakvoj vezi sa konačnim uspehom i ocenjivanjem na prijemnom ispitu.POHAĐANJE PRIPREMNE NASTAVE NI U KOM SLUČAJU NE ZNAČI DIREKTNO OBEZBEĐIVANJE PRIJEMA NA STUDIJSKI PROGRAM, već taj uspeh zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata u datom momentu, i na datom ispitu. Mole se kandidati da ovo obaveštenje ozbiljno uvaže.

Više informacija na:
tel: +381 21 485 2471
e-pošta: scenskidizajn@uns.ac.rs
scen.uns.ac.rs

 

Revitalizacija životnog magacina u Novom Miloševu

1
Idejno rešenje revitalizacije žitnog magacina koje se nalazi pred vama jeste rezultat koji je nastao u okviru radionice treće faze projekta Zavoda za kulturu Vojvodine Novi kreativni prostori Vojvodine – kreativne ideje, kreativna rešenja. Radionica je organizovana u saradnji pomentog Zavoda i Departamana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka i Akademije umetnosti, oba sa Univerziteta u Novom Sadu. Treća faza projekta obuhvatila je edukaciju i aktivne radionice pod mentorskim okriljem sa temom revitalizacije tri izabrana kulturna dobra. Radionice su završene izložbom svih radova na kojoj su bila predstavljena rešenja revitalizacije objekata Mlina u Malom Staparu, Žitnog magacina u Novom Miloševu i Josifove barutane Petrovaradinske tvrđave. Autorski tim studenata Departmana za arhitekturu i urbanizam koji se bavio valorizacijom, problemima i idejnim rešenjem revitalizacije Žitnog magacina u Novom Miloševu ostvario je bližu saradnju sa Banatskim kulturnim centrom i nakon saradnje svoje rešenje autorski tim prikazao je u okviru manifestacije Noći muzeja u Novom Miloševu maja 2017. godine. Rešenje koje se nalazi pred vama predstavlja kreativno rešenje mlade grupe ljudi puno entuzijazma, ali i razumevanja za potrebe sredine za koju projektuju. Uz dozvoljenu slobodu predloženo preoblikovanje, pre svega unutrašnjeg prostora, prikazuje enterijer koji oslikava spoj starog, nasleđenog i novih tedencija oblikovanja koje odgovaraju savremenom korisniku.
Autorski tim studenata: Aleksandar Davidović, Tamara Bajić, Damjan Bulatović

Link za pregledanje kataloga: https://issuu.com/dejan_mitov/docs/katalog_novo_milo__evo

Dodaci

  1. 1
    undefined

Nagrada IAUS-a

61872A88-44B4-4303-AFF7-E9ED20930625
A9C1B53E-FCA6-4522-A377-B1005AE19FBC
Povodom dana Instituta za arhitetktutu i urbanizam Srbije, koji pada na slavu Sv. Save, u Beogradu su 27. januara dodeljene tradicionalne nagrade ’Milan Macura’ za master i doktorske disertacije iz oblasti arhitekture i urbanizma i nagrada ’Dimitrije Perišić’ za najbolji master radi iz oblasti prostornog planiranja. Ove godine nagrade za arhitekturu i urbanizam su dobili istraživači sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Nemanja Jaćimovski je dobio nagradu iz oblasti arhitekture za master rad pod nazivom ’Interaktivni projekat arhitektonske vizualizacije enterijera’ koji je uradio na MAS Digitalni dizajn, tehnike i produkcija u arhitekturi i urbanizmu, a mentor rada je bila prof. dr Vesna Stojaković. Nagradu za doktorsku disertaciju pod nazivom ’Mešovite namene ključni parametar planiranja savremenih gradova’ je dobila dr Marina Carević-Tomić, čiji je mentor bila prof. dr Milica Kostreš. O radu nagrađenih autora sa FTN-a su govorili prof. dr Predrag Šiđanin i prof. dr Milica Kostreš. Direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN-a prof. dr Darko Reba je između ostalog naglasio uspešnost saradnje IAUS-a i FTN-a, koji imaju potpisan sporazum o saradnji, što potvrđuju i ove dve nagrade. Nagradu za master rad iz oblasti prostornog planiranja je dobila Milica Gačić, za rad pod nazivom ’Faktori prostornog razvoja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske’. Rad je urađen pod mentorstvom prof. dr Branke Tošić sa Geografskog fakulteta, Odsek za prostorno planiranje iz Beograda. Nagrađenim istraživačima priznanja su uručili pomoćnik direktora dr Božidar Manić i direktor IAUS-a dr Saša Milijić. Prikazi nagradjenih radova biće objavljeni u narednom broju časopisa Arhitektura i urbanizam. Ova svečanost je simboločno obeležena i veoma bogatim koktelom i zakuskom koju su zaposleni u IAUS-u tradicionalno sami pripremili.

ФЕБРУАРСКИ ДИПЛОМСКИ РОК

ПРИЈАВА ДИПЛОМСКИХ И МАСТЕР РАДОВА ЗА ФЕБРУАРСКИ ДИПЛОМСКИ РОК ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД 05.02.2018. ДО 08.02.2018.
СВИ ПОТРЕБНИ ОБРАСЦИ ЋЕ СЕ МОЋИ ДОБИТИ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ТОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ.
ПРЕДАЈА ДИПЛОМСКИХ И МАСТЕР РАДОВА У ФЕБРУАРСКОМ ДИПЛОМСКОМ РОКУ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У СРЕДУ 21.02.2018. У 12:00, У ПОСЛЕДИПЛОМСКОЈ САЛИ НА ПЕТОМ СПРАТУ АРХИТЕКТУРЕ.
ПРЕ ПРИЈАВЕ СВОГ ДИПЛОМСКОГ ИЛИ МАСТЕР РАДА, СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ ИСПУЊЕНЕ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:
1) МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ШК. 2017/18 ГОДИНУ И ОВЕРЕН СЕМЕСТАР
2) СВИ ИСПИТИ МОРАЈУ БИТИ АЖУРИРАНИ НА СТУДЕНТСКОМ ВЕБ СЕРВИСУ
3) СТУДЕНТ МОРА ИЗМИРИТИ СВА ФИНАНСИЈСКА ДУГОВАЊА, ФИНАНСИЈСКА КАРТИЦА СТУДЕНТА МОРА БИТИ НА НУЛИ.

Radionica RETROVIZOR put kroz kulturno nasleđe Vojvodine

1

Povodom obeležavanja 20 godina Departmana za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Vreme:
Oktobar 2016. godine
Predmet:
Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 i 2
Mentori:
dr Mirjana Sladić
dr Maria Silađi
Katarina Maksimov

Učesnici
Studenti:
Nataša Apostolović, Tamara Bajić, Milica Čabrilo, Nemanja Ćaćić, Aleksandar Davidović, Sanja Dubljević, Milica
Ivković, Monika Mađar, Sanja Pavlović, Sofia Rudan
Pedagog Muzeja Vojvodine:
Vijeročka Šipka
Deca:
Deca vrtića Čarolija i Veverica Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, učenici trećeg razreda Osnovne škole
„Žarko Zrenjanin“ iz Novog Sada, učenici drugog razreda Osnovne škole „Petefi Šandor“ iz Novog Sada

Katalog sa radionice možete pogledati ovde.

Završetak kalendarske godine i Otvaranje izložbe studentskih radova SCENOGRAFSKA REŠENJA ZA OPERU „AIDA“

naslovna aida

petak, 29. decembar 2017, 19.00h
Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Pozivamo vas na zajednički svečani završetak rada u kalendarskoj 2017. godini i otvaranje izložbe Scenografska rešenja za operu „Aida“ koja je nastala u okviru master-klas kursa na predmetu Scenski dizajn, na Master akademskim umetničkim studijama Scenska arhitektura i dizajn.

Izložbu čine radovi studenata čiji je zadatak bio da osmisle idejno rešenje scenografije za operu „Aida” Đuzepea Verdija, po libretu Antonija Gislanconija. Studenti su u potpunosti imali slobodu  izbora scensko-gledališnog prostora u kome će izvesti zadato muzičko-scensko delo.

 

Studenti autori radova i postavke su: Andreja Rondović, Una Jankov, Iva Ilić, Jelena Stojkečić, Bojana Nikolić, Jelena Milojković, Miroslav Živanov, Dušan Vukmirović, Tanja Žarić, Maja Vujović i Aleksandra Rakić.

 

Master klas su vodili mr Darko Nedeljković, vanredni profesor i Dragana Vilotić, asistent.

 

Trajanje izložbe: 29. decembar 2017. – 8. januar 2018. godine.
fotografija: Maja Vujović, 2017.

SCENLAB_RAZGOVORI – DECEMBAR 2017.

SCENLAB_RAZGOVORI - DECEMBAR 2017.

SCENlab_razgovori

Sezona 6
PREOBRAŽAJI: prošireno polje arhitekture

Zoran Dmitrović, arhitekta
(Kolektiv arhitekata, Beograd)

četvrtak, 28. decembar  2017, 19.00h
Scenska laboratorija Borislav Gvojić
Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
(prizemlje)

Pozivamo vas na drugo izdanje šeste sezone Razgovora o scenskom dizajnu u kojoj predstavljamo arhitekte, čiji profesionalni rad podrazumeva široko polje delovanja u okviru onoga što bi se moglo nazvati proširenim poljem arhitekture. Osim scenografije i scenskog dizajna, ovom proširenom polju danas pripadaju različite oblasti kulturne i umetničke produkcije, o čemu će posebno, iz sopstvenog iskustva, govoriti naši sagovornici.

Zoran Dmitrović (Beograd, 1974) je arhitekta. Osnovne i master studije završio je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije je upisao na  Politehničkom univerzitetu Katalonija u Barseloni (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona). Aktivno se bavi projektantskom praksom i učestvuje na arhitektonskim konkursima na kojima je osvojio veliki broj nagrada. Među prvim nagradama koje je sovojio su i Arco de teatro Barcelona, Trgovi Beograda, Subotica blok, Hemofarm, Madrid paviljon, Risan, Pijaca Bajloni, Kod Pinka, blok i hotel Đure Jakšića. Suosnivač je nezavisnog udruženja i galerije „Kolektiv arhitekata” u Beogradu (2015), čije je delovanje posvećeno podsticanju razvoja savremenih arhitektonskih praksi kroz organizovanje različitih programa (izložbe, predavanja), kao i saradnji sa internacionalnim organizacijama sličnog karaktera i ciljeva. Jedan je od osnivača internet radio stanice „RadioAparat” (2016), koja je za kratko vreme osvojila veliki broj slušalaca jer okuplja profesionalce iz oblasti radio produkcije koji i dalje veruju u autorski pristup radijskim emisijama i eklektičnom formatiranju muzičkog programa.

Urednici programa „Preobražaji“ i voditelji razgovora su Radivoje Dinulović i Slađana Milićević.

SCENLAB PROGRAM ZA DECEMBAR

zd 210x125 SCENlab_razgovori
PREOBRAŽAJI: Prošireno polje arhitekture
četvrtak
28. decembar 2017.
19.00h
ZORAN DMITROVIĆ
(Kolektiv arhitekata, Beograd)
Više informacija o programu
Foto Sara Agić 210X125 SCENlab_arhiv
TEATAR 20 – 21
Video projekcije pozorišnih predstava
četvrtak
14. decembar 2017.
19.00h
PISMO ZA KRALJICU VIKTORIJU
režija: Robert Vilson (Škola Bird Hofman, Njujork, 1974)
gost: Margareta Taboroši, reditelj, koreograf i stručni saradnik AU Novi Sad
Više informacija o programu
210x125 SCENlab_bioskop
VUČJI DECEMBAR
četvrtak
7. decembar 2017.
21.00h
WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
Mike Nichols
wolf 210x125 četvrtak
21. decembar 2017.
21.00h
WOLF
Mike Nichols
Više informacija o programu
210x125 SCENlab_vrtić
SCEN JELKA
nedelja
24. decembar 2017.
11.00-14.00h
Pravljenje novogodišnje jelke i ukrasa od kartona
Više informacija o programu

Svi programi su besplatni.